dnes
Úterý - obcasny-dest
9°C
zítra
Středa - zatazeno
11°C
pozítří
Čtvrtek - zatazeno
11°C
Pražská politika

Praha 3: Vyhlášení grantových témat pro rok 2015

Městská část Praha 3 každoročně vyhlašuje grantová témata na projekty organizací a spolků pro oblast kultury, vzdělávání, tělovýchovy a sportu. Nově jsou zavedeny dvouleté granty, určené na zajištění provozu organizací.

Podle aktualizovaných Zásad Grantového a podpůrného fondu schválených Zastupitelstvem městské části Praha 3 v září letošního roku, je pro rok 2015 vyhlášeno celkem třináct grantových témat rozdělených podle tematických oblastí do čtyř okruhů.

I. Granty pro oblast kultury

 1. podpora umělecké činnosti divadelních, hudebních a tanečních subjektů trvale působících na území Prahy 3 – jednoletý i dvouletý grant
 2. podpora jednotlivých divadelních, hudebních, tanečních, výtvarných a filmových projektů realizovaných na území Prahy 3 – jednoletý grant
 3. podpora projektů oživujících kulturní činnost na území Prahy 3 – jednoletý grant
 4. originální projekty, zaměřené na prezentaci městské části Praha 3 – jednoletý grant
 5. podpora projektů, které se váží k významným výročím, k významným osobnostem a k významným místům Prahy 3 – jednoletý grant
 6. podpora projektů a činnosti organizací či spolků, které přispívají k zachování, oživení a rozvoji tradic a kultivované zájmové činnosti občanů na území Prahy 3 – jednoletý i dvouletý grant

II. Granty pro oblast výchovy a vzdělávání

 1. podpora kulturní, sportovní, výchovně vzdělávací činnosti a využití volného času dětí a mládeže na území Prahy 3 – jednoletý grant
 2. projekty a činnosti organizací zaměřených na rodiny s dětmi – jednoletý i dvouletý grant

III. Granty pro oblast sociálně- zdravotní

 1. projekty a činnost organizací zaměřených na podporu a pomoc spoluobčanům z Prahy 3 při   řešení problémů spojených s jejich zdravotním stavem nebo sociální situací – jednoletý i dvouletý grant
 2. projekty a činnost organizací zaměřených na spoluobčany Prahy 3 se zdravotním postižením – jednoletý i dvouletý grant
 3. projekty a volnočasové aktivity organizací zaměřených na seniory žijící na území Prahy 3 – jednoletý grant
 4. projekty spojené s prevencí drogové problematiky a dalších sociálně patologických jevů a jejich dopadů do života občanů Prahy 3 – jednoletý grant

IV. Granty pro oblast životního prostředí

  1) podpora projektů a organizací zaměřených na ochranu a péči o veřejnou zeleň a veřejná prostranství na území Prahy 3 – jednoletý i dvouletý grant

  například ke/k:

- zlepšení stavu zatíženého městského prostředí (např. výsadba a údržba dřevin)

- zlepšení stavu prostředí obytného území (např. studie a projekty obnovy vnitroareálové zeleně, včetně vnitrobloků, realizaci obnovy vnitroareálové zeleně, včetně vnitrobloků, zlepšení stavu veřejných prostranství)

- ekologické výchově (např. vytváření ekologického povědomí v rodinách s dětmi, vzdělávací projekty s ekologickou tématikou ve spolupráci s pražskými školami, obnova a rozšíření stávajících naučných stezek, zajištění vhodných přírodních míst pro aktivity v rámci ekologické výchovy, atd.)

Pro specificky tematicky zaměřené projekty jsou určeny i jiné peněžní fondy zřízené městskou částí Praha 3.

Uzávěrka podání žádostí z Grantového a podpůrného fondu je 31. 10. 2014.


Pirátům v pražském zastupitelstvu byla zamítnuta možnost vzdát se odměn

2. listopadu 2017 v 15:15

Pražští zastupitelé dnes nesouhlasili s tím, aby se jejich kolegové za Piráty zvolení do Sněmovny mohli vzdát odměn za výkon funkce v zastupitelstvu. Pro návrh Pirátů hlasovalo 13 z celkem 65 zastupitelů. Piráti mají v pražském zastupitelstvu čtyři členy. Ve volbách do Sněmovny získala strana...

Další články
Nahoru