dnes
Čtvrtek - jasno
22°C
zítra
Pátek - oblacno
23°C
pozítří
Sobota - bourky
23°C
Praha 3 bude řešit, zda si ponechá správu farmářského tržiště Jiřák
Trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad zvou běhěm roku na různé specializované akce, jako například jablečné slavnosti v listopadu. Foto: Facebook Trhy na Jiřáku

Praha 3 bude řešit, zda si ponechá správu farmářského tržiště Jiřák

V jaké fázi je příprava revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad? Kdo by měl v budoucnu provozovat tamní oblíbené farmářské tržiště? Jaké se chystají úpravy na Vítkově? Je pravda, že v Praze 3 přibude výrazně veřejných toalet? Na otázky serveru Pražský patriot odpovídal starosta třetí městské části Jiří Ptáček (TOP 09).

 

jiri-ptacek

Starosta Prahy 3 Jiří Ptáček

Může Praha 3 zasahovat do projektu přeměny nákladového nádraží na Žižkově tak, aby změna měla co největší přínos pro stávající obyvatele městské části?
Pozemky na Nákladovém nádraží Žižkov jsou soukromé a výstavba se řídí územním plánem, který pořizuje hlavní město, takže možnosti jsou omezené. Praha 3 je ale při projednávání změny územního plánu velmi silným aktérem a kvalitní a uměřená výstavba s dostatečnou veřejnou vybaveností a s dostatkem parků je v zájmu všech, takže je tu velký prostor k tomu se domluvit. Chceme v území prosadit vznik územní studie, která budoucí podobu nové čtvrti popíše podrobněji a bude následně neopominutelným podkladem pro rozhodování stavebního úřadu. Budeme také tlačit na to, aby se vše neplánovalo za zavřenými dveřmi, a budeme chtít zapojovat veřejnost.

Jednou z programových priorit nové koalice je otevření veřejné diskuse o budoucnosti náměstí Jiřího z Poděbrad a prosazení jeho postupné revitalizace. Jak bude tato diskuse probíhat a kdy by Praha 3 měla mít jasnou představu o budoucí podobě náměstí?
Rádi bychom toto téma otevřeli v prvním čtvrtletí tohoto roku. Ve hře jsou dílčí rekonstrukce, vyhlášení nové architektonické soutěže, ale i využití původních plánů na přeměnu náměstí. Jiřák rekonstrukci potřebuje. Ale než se rozhodneme, musíme znát preference obyvatel.

Od roku 2010 provozovala farmářské trhy na tomto náměstí společnost Archetyp. Na začátku loňského roku přešly trhy pod správu Prahy 3. Tehdejší opozice a část občanů s tím nesouhlasila. Jaká bude budoucnost trhů? Nechá si městská část jejich provozování, nebo bude ve výběrovém řízení někoho hledat?  
Trhy na Jiřáku jsou jedny z nejpopulárnějších v celé Praze. Tuto popularitu si vybudovaly v době, kdy jejich organizaci zajišťoval právě Archetyp a udržely si ji i po změně, kdy organizaci převzala obecní firma. Z mého pohledu není šťastné umístění před základní školou, ale samotné trhy musí být na Jiřáku zachovány. Kdo by měl být v budoucnosti organizátorem trhů a zda je efektivní, aby je spravovala obecní firma, to je téma, které na radnici teprve budeme řešit.

Koalice si předsevzala, že se zasadí o revitalizaci Vítkova. Jaká by podle Vás měla být podoba a hlavní účel tohoto vrchu a jeho bezprostředního okolí? Vizí už tu bylo několik…
Myslím, že účel a přínos pro veřejnost by se neměl nijak zásadně lišit od dnešního stavu – park je oblíbený a hojně využívaný. Projekt hlavního města, který je právě v procesu, se zásadními změnami koncepce nepočítá, jednáme o lepším propojení s Pražačkou, o vzniku malé restaurace a bistra, o výsadbě stromů a péči o stromy stávající, o kultivaci náletové zeleně a o opravě cest a mobiliáře. Praha 3 zpracovává též revitalizaci okolí cyklostezky pod Vítkovem, kde by mohlo vzniknout malé dětské hřiště a nové možnosti k posezení a též novou podobu Tachovského náměstí, kde zmizí nevzhledná trafostanice a vysadíme zde několik stromů. Podle koaliční smlouvy se nové vedení městské části zaměří na vznik mikrobiotopů a zasadí se o více divočiny na Praze 3? Co si pod tím představit a v jakých lokalitách by měly takové plochy vznikat?
Tohle je mimochodem jedna z nejvíce citovaných pasáží z koaličního programu. Zmínka o „divočině“ zjevně zaujala. Každopádně mikrobiotop je nejmenší část životního prostředí, která umožňuje existenci specifické fauny a flóry. V našem případě jsou to např.: jiný trávník, než posekaný na výšku golfového trávníku, spadané listí, ležící torzo stromu (dobré pro brouky), hromada kamenů nebo skalka (dobré pro ještěrky i hmyz). Například již nyní se takto přistupuje k některým místům na Parukářce. Některé části svahů se nechávají v létě neposekané a na podzim zde zůstává ležící listí. Jsou to většinou strmé srázy a jiná pro veřejnost méně přístupná místa.

Koalice slibuje, že bez odkladů dokončí rekonstrukci panelových domů v Roháčově – Blahoslavově ulici, Ostromečské, Táboritské, Kubelíkově a v Ondříčkově ulici. Kdy se začne a jaký bude harmonogram prací?
Harmonogram prací úzce souvisí s harmonogramem privatizace. Dosavadní praxe je taková, že se provede oprava domu a byty se zprivatizují. Za takto získané prostředky se opraví další dům a privatizace pokračuje. V době, kdy na radnici nastupujeme, je celý program privatizace již několik let zpožděn. Do celého procesu totiž zasahuje poměrně dost vnějších vlivů. Pro nás je teď důležité co nejrychleji vyřešit otázky kolem rekonstrukce domů v Blahoslavově ulici, protože zde bylo pozastaveno výběrové řízení na dodavatele stavby.
Praha 3 by měla dle nové koalice lépe komunikovat s národnostními menšinami. Jak taková komunikace bude vypadat a hlavně co by se oproti současnému stavu mělo zlepšit?
Rádi bychom se především začali pravidelně scházet se zástupci lidí z těchto komunit. Při strategickém plánování v naší městské části tento hlas často chybí a přitom na Praze 3 žije cizinců více než desetina obyvatelstva. Uvidíme, zda si jejich podněty vyžádají i nějakou pracovní skupinu. Rádi bychom na ně též nezapomínali při oficiální komunikaci městské části – kromě toho, že by v cizích jazycích měly dobře fungovat webové stránky, zvažujeme i pravidelný souhrn nejdůležitějších informací v cizích jazycích (angličtina, vietnamština, ruština) v Radničních novinách.

Koalice chce spustit program podpory kaváren, barů a hospod, které nabídnou své toalety k využití veřejnosti. Kdy by k tomu mělo dojít a máte už vybrané podniky či alespoň lokality, kde by to mělo začít fungovat jako první? A jak chcete majitele podniků motivovat, aby se do projektu zapojili?
Tento program funguje na Praze 7 (od roku 2016, pozn. aut.), jsme již domluveni, že si zkušenosti v dohledné době předáme. Chceme program spustit na celém území Prahy 3 a žádnou lokalitu nepreferovat. Motivací pro zapojení se, by mělo být uvedení provozoven na webu městské části, v novinách a případně dalších tiskovinách.

Praha 3 chce omezovat vizuální smog. Jak toho chcete konkrétně dosáhnout?
To se týká především reklamy ve veřejném prostoru. Zde je již v současné legislativě několik platných předpisů, které často nejsou jen důsledně vymáhány. Jednáme též o výstavbě na Ohradě a na Nákladovém nádraží Žižkov, která by měla vést i k odstranění billboardů. Chceme se též zaměřit na reklamu na nefunkčních telefonních budkách, které již neplní svůj účel a mohly by být odstraněny. Specifickou kategorií je dopravní smog – zde lze v rámci stávající legislativy přinejmenším zmenšovat značení. Zajímavou otázkou je také to, zda by se nám nepodařilo odstranit značky se zákazem segwayů, protože Praha 3 žádné problémy s těmito vozítky nemá.


Přes dva miliony korun na výsadbu nových stromů v Praze 11

16. července 2019 v 16:00

Včera radní Prahy 11 přijali do rozpočtu dotaci od hlavního města ve výši 2,17 milionu korun. Tyto prostředky budou na podzim použity pro výsadbu nových stromů v jedenácté městské části.

Další články
Nahoru