Dnes Čtvrtek - oblacno 25°C
Zítra Pátek - bourky 21°C
Čtvrtek 24. 6. 2021
Svátek má Jan
Koronavirus
Aktuální informace o šíření epidemie v Praze.
KoronavirusZpravodajství

Praha 2 změnila provoz na radnici a upravila pracovní dobu

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu kvůli pandemii koronaviru přistoupil Úřad městské části Praha 2 k organizačním opatřením upravujících jak provoz, tak návštěvní hodiny pro veřejnost. Tato opatření jsou platná od pondělí 16. března.

Níže uvedené agendy na hale osobních dokladů a ověřování v přízemí – vchod z Jugoslávské ulice – budou vyřizovány podle usnesení vlády pouze v pondělí od 9:00 do 12:00 a ve středu od 14:30 do 17:30 – poslední klient bude přijat 15 minut před koncem pracovní doby.

Vchod z náměstí Míru bude pro veřejnost uzavřen. Prostory budovy úřadu mimo uvedenou halu budou pro veřejnost kromě zcela nezbytných a neodkladných případů uzavřeny. Osobám, které jsou v karanténě, je vstup do prostor radnice zakázán, rovněž nebude umožněn vstup osobám s projevy nemoci.

Podatelna bude umístěna vpravo od vchodu z Jugoslávské ulice.  Jugoslávská 20, Praha 2.

Odbavování klientů bude probíhat na vyvolávacím systému:
Přepážka č. 1 – ověřování, Czech POINT
Přepážka č. 2 – pokladna a poplatky (např. poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatky z pobytu)
Přepážka č. 3 – matrika – činnost je omezena pouze na vydávání matričních dokladů a případně jejich duplikátů, ostatní agenda viz níže
Přepážka č. 4 – oddělení bytové, oddělení investic, oddělení prodeje bytového fondu – sepsání protokolů a podpisy smluv (s klienty, dodavateli a kupních smluv) pouze na základě předchozí domluvy na konkrétní úřední den (PO, ST) a hodinu. Kontakt za odbor v ostatních případech: Soňa Krčová, tel.: 236 044 251, sona.krcova@praha2.cz
Přepážka č. 5 – humanitní odbor, oddělení sociálních služeb (veřejné opatrovnictví, soc. kuratela – vyjádření pro úřad práce, parkovací průkazy pro OZP)
Přepážka č. 9 – evidence obyvatel
Přepážka č. 10 – evidence obyvatel
Přepážka č. 11 – žádosti o občanské průkazy a výdej hotových osobních dokladů
Přepážka č. 12 – žádosti o občanské průkazy a výdej hotových osobních dokladů
Přepážka č. 13 – žádosti o cestovní pasy a občanské průkazy, výdej hotových osobních dokladů
Přepážka č. 14 – žádosti o cestovní pasy a občanské průkazy, výdej hotových osobních dokladů

Ostatní agendy budou zajišťovány pouze v omezeném rozsahu:
Odbor humanitní
Oddělení sociálně právní ochrany dětí je dostupné telefonicky (236 044 294, 602 691 646) a prostřednictvím e-mailu (marta.konvickova@praha2.cz; lada.svecova@praha2.cz)
Oddělení sociálních služeb lze kontaktovat telefonicky na číslech 236 044 340, 724 318 136 a e-mailem libuse.vesela@praha2.cz, petr.sucha@praha2.cz. Pro seniory je zavedena linka 800 600 604.

Klub Dvojka pro seniory lze kontaktovat telefonicky na čísle 724 102 328 nebo e-mailem ivana.prochazkova@praha2.cz.

Dočasně je pozastaveno vyřizování žádostí o byt v domě s pečovatelskou službou, o byt pro sociálně potřebné a o výpůjčku stanice tísňové péče AREÍON. Zároveň je pozastaven výkon agendy spojené s významnými životními jubilei.

Odbor kancelář starostky, kultury a krizového řízení: Kontaktovat lze telefonicky nebo e-mailem Ilona Chalupská 236 044 282, ilona.chalupska@praha2.cz. Krizové řízení Ladislav Veselák, 236 044 262, ladislav.veselak@praha2.cz

Odbor dopravy a územního rozvoje:
1)  Klienti budou zasílat žádosti a veškerou agendu elektronicky, ti, co mají datové schránky přes tyto datové schránky a ostatní e-mailem.
2)  Rozhodnutí budou z ODÚR zaslána zpět po zaplacení správního poplatku, buď zašlou potvrzení o zaplacení, nebo přes interbanking nebo banku, kde bude uveden VS, který je pro správní poplatek jednotný a do informace pro příjemce uvedou jméno a datum narození.
3)  Co se týče větších projektů, které nelze zaslat e-mailem ani datovkami, zašlou tento přes úschovnu.

Agenda jako uzavírky, objížďky, reklamní zařízení, stavební práce (zábory), vyhrazená parkování, provoz stánků zařízení (předzahrádky), audiovizuální tvorba, havárie inženýrských sítí, připojování na komunikace, vyjádření, opatření obecné povahy – telefonní spojení: 236 044 164, 236 044 290, 236 044 288, e-mail pro zasílání žádostí doprava mimo výdejnu parkovacích oprávnění: renata.hromasova@praha2.cz; Ivana.blazkova@praha2.cz

Územní rozvoj: telefonní spojení: 236 044 144; 236 044 241, e-mail: sylvie.hajkova@praha2.cz; patrik.bily@praha2.cz

Veškeré formuláře týkající se žádostí na silniční správní úřad potřebné k výdeji pro rozhodnutí najdete na: http://urad.praha2.cz/Formulare-a-tiskopisy

Výdejna parkovacích oprávnění
Výdejna bude nadále v provozu, ale pouze elektronicky a na přepážce č. 6. Žadatel o prodloužení parkovacího oprávnění zašle e-mailem žádost s naskenovaným velkým TP, kde bude jasné, že je vlastníkem vozidla.

Žadateli se zašle zálohová faktura s VS a po připsání finanční částky na účet úřadu městské části Praha 2 bude zasláno potvrzení o prodloužení parkovacího oprávnění (v této situaci pouze na ½ roku)

Nové žádosti – Stejně jako u prodloužení naskenovaný velký TP + čestné prohlášení, že trvale bydlí v Praze 2 a po zaslání zálohové faktury a připsání finanční částky na účet ÚMČ Praha 2, bude odesláno potvrzení o parkovacím oprávnění, opět pouze na ½ roku. Telefonní spojení: 236 044 371 (236 044 267), e-mail: sarka.zahalkova@praha2.cz; Josef.tesar@praha2.cz. Nárok na výdej parkovací oprávnění najdete na stránkách www.parkujvklidu.cz

Odbor matrik

Rodné listy novorozenců budou zasílány rodičům poštou. Pokud by chyběly některé podklady pro vydání rodného listu, budeme zákonné zástupce kontaktovat telefonicky. Také oddací a úmrtní listy budou zasílány poštou.Žádosti o duplikáty matričních dokladů (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) zasílejte pouze písemně. Stačí zaslat žádost o vystavení duplikátu rodného listu adresu:

Odbor matrik, Úřad městské části Praha 2, náměstí Míru 20/600, Praha 2, 120 39

Do žádosti napište své jméno, příjmení, rodné jméno, datum narození a adresu současného trvalého bydliště, vzhledem k tomu, že rodný list bude zaslán poštou do vlastních rukou.

Správní poplatek za vydání duplikátu matričního dokladu je 100 korun.Tento poplatek uhraďte na bankovní  účet číslo: 19–2000758339/0800,  Variabilní symbol: 9193200002.

Vyřizování žádostí v agendě státního občanství a změny jména a příjmení a ověřování podpisu mimo budovu úřadu je prozatím pozastaveno. Nové termíny svatebních obřadů ze nezadávají.

Neodkladné případy budou individuálně řešeny telefonicky na telefonních číslech:
Kateřina Nebeská, tel:  236 044 122, katerina.nebeska@praha2.cz  (matrika)
Mgr. Miluše Bromová, tel: 236 044 123, miluse.bromova@praha2.cz  (státní občanství)
Lucie Knyová, tel: 236 044 372, lucie.knyova@praha2.cz  ( Czech POINT a ověřování)
Ostatní kontakty: matrika narození – Lucie Dvořáková, tel: 236 044 127, lucie.dvorakova@praha2.cz, matrika úmrtí – Iva Kestlová, tel: 236 044 125, iva.kestlova@praha2.cz.

Odbor ekonomický je bez návštěvních hodin pro veřejnost, kontakt pouze telefonicky, e-mailem, poštou nebo datovou schránkou:
Rozpočet a účtárna – Ing. Marie Kostelecká – 236 044 331, marie.kostelecka@praha2.cz, Bc. Jitka Krouparová – 236 044 344, jitka.krouparova@praha2.cz.

Místní poplatky – Ing. Tereza Štaflová – 236 044 187, tereza.staflova@praha2.cz, poplatek ze psů – Jana Česeneková – 236 044 244, jana.cesenekova@praha2.cz, poplatek z pobytu – Michal Vlk – 236 044 234, michal.vlk@praha2.cz.

Odbor právní umožňuje pouze telefonický nebo e-mailový kontakt: Schejbalová Monika, 236 044 357, monika.schejbalova@praha2.cz
JUDr. Jiří Kúr, 236 044 174, jiri.kur@praha2.cz Mgr. Jan Bureš, 236 044 356, jan.bures@praha2.cz

Odbor majetku a investic:
Oddělení správy a ekonomiky majetku – pouze telefonický nebo e-mailový kontakt
Oddělení bytové, oddělení investic, oddělení prodeje bytového fondu – sepsání protokolů a podpisy smluv (s klienty, dodavateli a kupních smluv) pouze na základě předchozí domluvy na konkrétní úřední den (PO, ST) a hodinu na přepážce č. 4. Kontakt za odbor v ostatních případech: Soňa Krčová, tel.: 236 044 251, sona.krcova@praha2.cz.

Odbor správních agend:
Obecně prospěšné práce: po telefonické nebo e-mailové domluvě termínu, Bc. Michael Hawryluk, tel. 236 044 139, michael.hawryluk@praha2.cz

Veřejné sbírky (otevírání a zapečetění pokladniček): po telefonické nebo e-mailové domluvě termínu, Ondřej Jícha, tel. 236 044 313, ondrej.jicha@praha2.cz

Oddělení přestupků je bez návštěvních hodin pro veřejnost (platí jak pro pracoviště na nám. Míru 20, tak pro pracoviště na nám. Míru 14), Výjimkou jsou předvolané osoby v termínech, na které jsou předvolány, jinak lze komunikovat pouze písemně, datovou schránkou nebo e-mailem, telefonní kontakt na referenta, který věc vyřizuje, je uveden na předvolánce nebo jiné písemnosti.
Další kontakty: Bc. Lucie Vítů, tel. 236 044 488, lucie.vitu@praha2.cz; Bc. Michael Hawryluk, tel. 236 044 139, michael.hawryluk@praha2.cz.

Odbor školství bude vyřizovat veškerou agendu e-mailem nebo telefonicky. Hlavní telefonický kontakt: 236 044 163, 702 089 009 (Petra Hainzová) Hlavní emailový kontakt: petra.hainzova@praha2.cz.

Odbor interního auditu a kontroly – komunikace pouze e-mailem: eva.klimova@praha2.cz, nebo telefonicky: 236 044 248

Odbor komunikace – pouze telefonické spojení 236 044 231, 236 044 182, 236 044 119, 236 044 202, nebo e-mail redakce@praha2.cz

Odbor výstavby je bez návštěvních hodin pro veřejnost, archiv pro veřejnost uzavřen. Komunikace pouze písemně nebo telefonicky na čísle 236 044 229, při dotazování e-mailem lze používat adresy: renata.balkova@praha2.cz, nadezda.jiraskova@praha2.cz.

Odbor životního prostředí komunikuje pouze písemně, e-mailem nebo telefonicky:
Infolinka Ulice Prahy 2 číslo 800 879 222, e-mail infolinka@praha2.cz
Problematika toulavých zvířat a ochrany zvířat proti týrání, ochrana přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu, stanoviska dotčeného orgánu a ochrana ovzduší, nakládání s odpady a vodou, pronájmy, výpůjčky ploch a povolení k vjezdu tel. 236 044 269, e-mail irena.cemusova@praha2.cz
Oddělení správy zeleně tel. 236 044 278, e-mail michal.stepanek@praha2.cz

Odbor živnostenský
Od 16.3. 2020 dochází  k uzavření živnostenského odboru pro veřejnost. Podání vůči živnostenskému odboru – t. j. ohlášení živnosti, žádosti o koncese, ohlášení změn, přerušení apod. pouze prostřednictvím elektronického podání na adrese https://zivnost.praha2.cz/elektronicka-komunikace/elektronicke-podani-zivnostenskemu-uradu. Na těchto stránkách najdete současně další informace potřebné k registraci, dále je možné využít služeb České pošty k zaslání podání. Pracovníky živnostenského odboru můžete kontaktovat na telefonních číslech: oddělení registrace – 236 044 148 , 236 044 151, 236 044 155,  oddělení kontroly  – 236 044 140, 236 044 126, 236 044 153, 236 044 138. E-mailový kontakt živnostenského odboru: drahoslava.hanova@praha2.cz, ivana.bouckova@praha2.cz, posta@praha2.cz, DS:  y7yb44i.

Odbor kancelář tajemníka: Telefon 236 044 368, e-maily: Marketa.Hruskova@praha2.cz, Vladimira.Stafova@praha2.cz

DPO
Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) – komunikace pouze e-mailem: dpo@praha2.cz, nebo telefonicky: 601 030 988

 


 Ocenění in memoriam pro Milana Knoblocha

Dnes ve 12:52

Milan Knobloch byl oceněn in memoriam medailí Nadace Bohuslava Martinů. Medaili převzala na slavnostním aktu v úterý 22. června vdova po výtvarníkovi, paní Alena Knoblochová Knotková. Sochař sejmul posmrtnou masku při převozu skladatelových ostatků do Čech, je autorem památníku v Poličce a...

Koncem září se otevře dotační program pro podporu využití volného času dětí a mládeže na rok 2022

22. června 2021 v 09:12

Praha odsouhlasila návrh na vyhlášení Programu podpory využití volného času dětí a mládeže na rok 2022. V jeho rámci by se mělo rozdělit celkem 50 milionů korun. 

Další články
Nahoru