Dnes Čtvrtek - obcasny-dest 12°C
Zítra Pátek - prehanky-dest 16°C
Čtvrtek 13. 5. 2021
Svátek má Servác
Koronavirus
Aktuální informace o šíření epidemie v Praze.
Zpravodajství

Praha 2 odstartovala projekt Udržitelná dvojka

Městská část Praha 2 startuje nový projekt Udržitelná dvojka. Jeho prostřednictvím budou mít nyní občané přehled o připravovaných nebo realizovaných opatřeních v oblasti životního prostředí, adaptace na klimatické změny a energetiky. Projekt bude také podporovat aktivity zaměřené na zlepšování životního prostředí a usilovat o zapojení škol i veřejnosti do diskuze k tématu. 

Hlavní motiv projektu tvoří dvě kapky, které symbolizují modrou a zelenou infrastrukturu v Praze 2. Tento motiv bude provázet celý projekt, občané se s ním budou setkávat v Novinách Prahy 2, na webu městské části, na sociálních sítích i v rámci různých doprovodných aktivit.

Městská část Praha 2 každoročně ze svého rozpočtu vyčleňuje velké prostředky na péči o zeleň, čistotu a úklid veřejného prostranství a také hospodaření s odpady. Sází se stromy, rekonstruují se parky, obnovují se vodní prvky, umisťují mlhoviště a buduje se síť podzemních kontejnerů na separovaný odpad.

Ve snaze minimalizovat negativní dopady na životní prostředí druhá městská část vstoupila v loňském roce do spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou v Praze (ČZU) a v září 2019 uzavřela Dohodu o spolupráci v oblasti adaptace na klimatické změny měst.

Na základě této spolupráce po té vznikl Katalog opatření pro adaptaci na klimatické změny v podmínkách Prahy 2, který již obsahuje návrhy konkrétních opatření, která by měla například vést k zadržení vody v krajině s využitím blízkých technických opatření, zvýšit podíl zeleně ve veřejném prostranství a zvýšit tak atraktivitu veřejných prostranství.

Je tak cenným nástrojem nejen pro další rozhodování politiků ale i pro získávání dotačních prostředků z evropských i národních zdrojů na boj se suchem a klimatickou změnou.

Praha 2 již před časem veřejnosti představila první reálné projekty v podobě vybudování retenční a akumulační nádrže na dešťovou vodu v Riegrových sadech nebo systém chytrých opatření v parku Havlíčkovy sady. 

„Projekt v Riegrových sadech, který je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí, by měl být dokončen na jaře příštího roku. Impulzem pro přípravu druhého projektu v Havlíčkových sadech byla situace ve vinici Grébovka, kde v roce 2018 v důsledku klimatických změn a dosavadnímu způsobu zavlažování došlo k významnému usychání rostlin. Cílem projektu v Havlíčkových sadech je vytvořit systém chytrých opatření, která povedou k adaptaci na budoucí klimatické změny. Jde o pilotní projekt, který by se mohl stát vzorem nejen pro ostatní městské části v Praze, ale i další obce na území ČR,“ vysvětluje podrobnosti místostarosta Václav Vondrášek, který má problematiku životního prostředí ve své gesci.

Energetika

Radnice již v roce 2018 zřídila městská část Praha 2 pozici energetika a později rozhodla o implementaci normy ČSN EN ISO 50001, která pomáhá nastavit  management hospodaření s energiemi a zajistit tak snížení spotřeb energií a tudíž i dopadů výroby energií na životní prostředí.

Rada městské části Praha 2 dále schválila Energetickou koncepci MČ Praha 2, jejímž hlavním cílem je snížení spotřeb energií, v budovách provozovaných městskou částí Praha 2 a jejími příspěvkovými organizacemi, a dále snížení dopadů výroby energií na životní prostředí.

„V současné chvíli probíhá nastavení celé energetického managementu včetně odečtu energií v budovách MČ Prahy 2 a ukládání dat do systému energetického managementu tak, abychom měli potřebné informace k řízení celého energetického hospodářství. Pilotně jsme zavedli  automatizované dálkové odečty energií u pěti budov městské části Praha 2. Provádíme také kontrolu našich investičních projektů pro možné zavedení energeticky úsporných opatření vč. zateplování budov, instalace dálkových měřidel apod. V této souvislosti se také připravuje optimalizace odběrných míst elektrické energie a detailní pasport zdrojů tepla,“ vysvětluje zastupitel městské části Praha 2 Jan Recman odpovědný za energetiku. 

Projekt Udržitelná dvojka má vlastní proklik v pravém horním rohu webové stránky www.praha2.cz. 
 


Praha 5: Veřejné fórum Strategie 2030+

Dnes ve 13:01

Strategický dokument, který detailně popisuje rozvoj městské části v šesti klíčových oblastech, se postupně představí veřejnosti a v červnu jej čeká schvalování na zastupitelstvu.

Praha 5 opět podpoří projekt Aktivní město. Rodiče dostanou příspěvek na akce pro děti

Dnes ve 12:04

Celkem 1,2 milionu korun uvolní městská část Praha 5 rodičům, kteří se rozhodnout poslat dítě na tábor, sportovní soustředění či jinou vzdělávací aktivitu. Navazuje tak na loňský pilotní program podpory volnočasových aktivit dětí, který se setkal s pozitivním ohlasem...

Praha 4 zná výsledky ankety k možnostem revitalizace Tyršova vrchu a Bohdalce

Včera v 16:55

Anketa, které se zúčastnilo 344 respondentů ukázala, že oba vrchy slouží především jako místo procházek, venčení psů a kondičního běhu obyvatel okolí. Většina respondentů žije v blízkém okolí, žádný respondent nebydlí mimo Prahu 4 nebo Prahu 10.

S online mítinky počítá radnice Prahy 5 i do budoucna

Včera ve 12:33

Během březnového lockdownu uspořádala radnice Prahy 5 hned čtyři distanční setkání s občany. Překvapila nejen účast, ale také věcnost a celková úroveň jednání.

Další články
Nahoru