dnes
Pátek - zatazeno
18°C
zítra
Sobota - skorojasno
20°C
pozítří
Neděle - obcasny-dest
12°C
Praha 2 má zavedeny dobré tradice v oblasti kultury i sportu, chci přinést ještě něco nového
Radní Prahy 2 Jaroslav Šolc před jedním z koncertů na Bastionu. Foto: archviv P2

Praha 2 má zavedeny dobré tradice v oblasti kultury i sportu, chci přinést ještě něco nového

Jaké kulturní akce Praha 2 pořádá? Jak vypadá podpora sportu v této městské části? Co radnice dělá pro sportování seniorů. Na tyto a další otázky odpovídal Jaroslav Šolc (OSB), radní Prahy 2, který má v kompetenci sport, kulturu a oblast občanských aktivit.

Jaké největší kulturní akce bude letos Praha 2 na svém území pořádat?
Nabídka akcí bude tradičně bohatá. Na konec září chystáme již 11. ročník Vinobraní na Grébovce, kdy slavnosti vína vždy doprovází zajímavý kulturní program. V Grébovce a na Bastionu probíhá již pátým rokem cyklus koncertů ve spolupráci s HAMU, počtvrté se uskuteční cyklus adventních koncertů v kostelích a potřetí cyklus Hudební léto v parcích Prahy 2. Další akce pořádá nebo hostí naše organizace Novoměstská radnice – od koncertů, výstav až po různé festivaly a poznávání kulturních a jiných tradic z různých koutů světa. Naše Knihovna na Vinohradech kromě půjčování knížek také pořádá zajímavé akce pro děti i pro dospělé.

Pořádají ve spolupráci s městskou částí kulturní akce i organizace působící v Praze 2?
Ano, akce pořádají například partneři loni založeného klubu Dvojka pro přátele kultury – dnes zahrnuje již celkem 24 organizací. Ale také desítky dalších aktérů, jejichž projekty získávají naši podporu v rámci dotačního programu pro kulturu, případně bezplatným poskytnutím veřejného prostranství pro zajímavé kulturní akce nebo alespoň propagací v našich novinách. Tradičně od nás finanční pomoc získávají například divadelní a hudební festivaly Vyšehraní, Struny dětem, činnost tzv. Malého Vinohradského divadla D21, hudební Stylové večery na Novoměstské radnici, ale i další koncerty, výstavy -  celkem přes tři desítky projektů různého zaměření. A pokud do kulturní sféry započteme i připomínky naší historie, rád zmíním také úspěšné úsilí naší starostky Jany Černochové o založení nové tradice uctění Dne válečných veteránů nebo letošní připomínku výročí akce Anthropoid. Zkrátka, v Praze 2 je a bude tolik kulturních akcí, že je z čeho vybírat a je nač se těšit.

solc-radni-preucil-a-hruskova-v-knv-nahled

Jaroslav Šolc S Janem Přeučilem a Evou Hruškovou v Knihovně na Vinohradech

Dočkají se letos či příští rok občané nějakého nového kulturního stánku v Praze 2?
Městská část je zřizovatelem již výše zmíněných zařízení – Novoměstská radnice a Knihovna na Vinohradech. Obě podporuje ze svého rozpočtu a o založení dalšího zařízení zatím neuvažuje. Kulturní akce se však konají i v jiných objektech Prahy 2 (Gröbeho vila, Bastion, výstavy přímo v budově úřadu na nám. Míru), případně na veřejných prostranstvích. Pro úplnost – v Praze 2 jsou i kulturní zařízení zřizována hl. m. Prahou (Divadlo na Vinohradech, Muzeum v Podskalské celnici na Výtoni, 3 pobočky Městské knihovny, ale i ZUŠ I. Hurníka nebo Dům dětí a mládeže) nebo státem (Muzeum policie ČR, Muzeum Antonína Dvořáka, Knihovna Antonína Švehly). Desítky dalších kulturních stánků (galerie, divadla, kluby, kino) provozují soukromníci a městská část s nimi spolupracuje, jak je uvedeno v předchozí odpovědi. Z galerií zmíním Novou galerii v Balbínově ulici či Galerii Tančící dům, z divadelních scén D21 nebo divadlo bratří Formanů na lodi Tajemství, z klubů třeba Balbínovu poetickou hospůdku, Salmovskou literární kavárnu nebo hudební klub Mandragora, kino MAT na Karlově náměstí. Ale to jsou jen příklady. Podobných kulturních stánků i akcí pod širým nebem je na území Prahy 2 daleko víc.

Jak Praha 2 podporuje sport a jaké sportovní akce bude letos městská část pořádat?
Přímo v režii městské části a jí zřizovaných základních školách jsou pořádány akce pro děti, nebo akce pro děti a rodiče v rámci stejnojmenného klubu. Ale to spadá do kompetencí jiných radních. V mé gesci je spolupráce a dotační program pro sport, kterým pomáháme organizacím disponujícím členskou základnou mládeže – to je podmínka stanovená magistrátem. Patří mezi ně hned tři TJ Sokol (Sokol Pražský – nejstarší, založený Tyršem a Fügnerem, Sokol Královské Vinohrady – s největší sokolovnou a areálem v Riegrových sadech, Sokol Vyšehrad), dále USK Praha na Folimance – špičková líheň basketbalistů a judistů včetně zlatého muže z Ria Lukáše Krpálka, ale také Box Club Palaestra v Trojanově ulici, který se věnuje i dětem ze sociálně slabších rodin. Další organizátoři využívají prostory jiných subjektů. Praha 2 spolupracuje i na sportovních akcích jiných pořadatelů, často celopražských. Opět i formou bezplatné výpůjčky prostranství, záboru nebo alespoň propagací. Z dnes již věhlasných akcí lze zmínit pro květen Run Czech a jeho Volkswagen Maraton Praha, festival Ratolest Fest, v červnu pak tradiční závody veslic -  již 104. Primátorky.

Kolik má „dvojka“ ve svém rozpočtu vyčleněno na sport a kulturu? Jste s touto výší spokojen?
Na rok 2017 má Praha 2 na sport zhruba 2,5 milionu, z toho většina na zmíněný dotační program. Ale další prostředky, včetně investic, jsou zahrnutu v oblasti školství nebo životního prostředí (hřiště). Kultura má na běžnou činnost rovněž něco přes 2 miliony, na dotační program je přitom určeno 800 tisíc korun. Další peníze v  jiných položkách jsou plánovány pro činnost Novoměstské radnice a Knihovny na Vinohradech, pro každou více než 4 miliony. V poměru k celkovému rozpočtu, jehož výdaje jsou plánovány na 585 mil. Kč, se jedná o malé částky. Samozřejmě, každý odpovědný politik se snaží pro svůj resort získat více. Ale zásadní skoky v příštím roce neočekávám, protože podobné relace jsou nastaveny dlouhodobě a i tak se daří realizovat spoustu zajímavého.

Co dělá Praha 2 pro sportování seniorů a jaké má plány v této oblasti na letošní rok?
Záleží na tom, jak si vyložíme kategorii seniorů. Aktivnímu životu těch starších seniorů, důchodců, se věnuje klub Dvojka pro seniory, založený místostarostkou Udženija. Kromě jiného nabízí fitness cvičení a jógu. Pro ostatní dospělé může Praha 2 nabídnout venkovní fitness vybavení v parcích – Riegrovy sady, Havlíčkovy sady, Folimanka, Vratislavova. V parcích si lze samozřejmě i zaběhat, individuálně, nebo na závodních akcích jako 360o Challenge v Riegrových sadech nebo Večerní běh Folimankou. Díky spolupráci Prahy 2 a Sokola si mohou občané v hodinách pro veřejnost zasportovat i na atletickém oválu vedle sokolovny v Riegrových sadech.

Část oblíbené pravobřežní náplavky leží na území druhé městské části. Ovlivňuje nějak radnice kulturní program na tomto místě?
Náplavka na Rašínově nábřeží je prostorem, který sice leží na území Prahy 2, ale městská část jej nespravuje a nemá valný vliv na to, co se tam děje – kulturní, sportovní ani jiný program. Organizátoři a podnikatelé musí o pronájmu jednat s firmou TCP, která správu vykonává pro Hl. m. Prahu. Městská část se vyjadřuje pouze k záboru prostranství (pozn.: pronájem a zábor jsou dvě různé agendy). Jinak jsme rádi, že se na Náplavce koná řada sportovních a kulturních akcí, třeba i jako doprovodný program oblíbených farmářských trhů. Nicméně, koncentrace lidí a akcí na Náplavce již někdy dosahuje mezí, kdy je třeba nejen fandit zábavě, ale myslet více i na pořádek, bezpečnost a ohleduplnost vůči rezidentům bydlícím v okolních domech.

solc-radni-kluby-dvojky-na-nr-nahled

Jaroslav Šolc s místostarostkou Alexandrou Udženija a moderátorem Slávkem Bourou

Jaká je spolupráce mezi Prahou 2 a magistrátem v oblastech podpory sportu a kultury?
Spolupráci považuji za standardní a bezproblémovou. Činnost některých organizací a některé akce mají celoměstský až celostátní význam, jsou podporovány magistrátem i Prahou 2. Kromě již uvedeného (Sokol, maraton, Primátorky aj.) doplním za kulturu ještě příklady jako sochařský festival Sculpture Line, přehlídku Praha žije hudbou, cyklus Jazz Meets World, světelné projekce Signal Festival apod. Dalším rozměrem spolupráce je fakt, že městským částem, včetně Prahy 2, magistrát účelově přispívá do rozpočtu částkami získanými z poplatků za provoz z výherních hracích přístrojů. Tyto prostředky pak vhodně využíváme pro dotační programy.

Ve vaší působnosti v roli radního je kromě sportu a kultury také oblast občanských aktivit. Co si pod tím představit a jaké jsou vaše kroky?
Jsem přesvědčen, že výrazy jako občanská společnost, demokracie, zájem o život v obci nejsou klišé. Jsou zapotřebí aktivní lidé, kteří nesedí jen doma nebo v hospodě a nebrblají na poměry. A nemusí jít jen o politiku a dnes populární participaci. Každá bohulibá aktivita jednotlivců i spolků si zaslouží respekt a uznání, ať už jde o kulturu, sport, nejrůznější zájmy a koníčky, udržování tradic či cokoliv jiného. Pokud taková věc přispívá k lepšímu životu v obci, měla by ji obec podporovat. Za Prahu 2 uvedu příklady sahající svými kořeny hluboko do minulosti – známý Sokol, Junák nebo spolek Vltavan z Podskalí. Z novější doby třeba spolek Mladých ochránců přírody, pejskaře ze spolku Strana psa nebo spolek Limbora zaměřený na tradice slovenského folkloru. Spolků se sídlem a působením v Praze 2 je samozřejmě daleko více, ne všechny však měly nebo mají něco společného s městskou částí. Ale smekám před každým aktivním člověkem, který neboří, nýbrž tvoří a kultivuje.

Jaké jsou vaše priority ve funkci radního do konce volebního období?
Praha 2 má zavedeny dobré tradice v oblasti kultury i sportu. Kromě jejich rozvíjení se však snažím přinést ještě něco nového. Proto jsem vloni založil klub Dvojka pro přátele kultury s cílem nabídnout něco navíc těm spoluobčanům, kteří mají o kulturu zájem. Navazuji užší spolupráci s kulturními aktéry a organizacemi působícími v Praze 2. Snažím se také mapovat a propagovat činnost osobností kultury, jejichž život a tvorba je s Prahou 2 nějak spjata, a to v minulosti i dnes. Ve sportu chci rozvíjet podporu všem, kteří svým příkladem i péčí o mladou generaci ve svém volném čase převádějí do praxe staré heslo „ve zdravém těle zdravý duch“, zejména v době sezení u klávesnic a obrazovek. Jako novinku bych rád zavedl program podpory nejen pro organizace s členskou základnou mládeže, ale i pro ostatní organizátory třeba jednorázových akcí, které pomohou rozhýbat kohokoliv z nás. Do konce volebního období bych rád posunul laťku zase o kousek výš, ať máme na „dvojce“ co nejvíce spokojených a přemýšlivých kulturních lidí, ještě k tomu v dobré kondici.


Praha 4 otevřela azylový dům pro sociálně znevýhodněné rodiny s dětmi

Včera ve 12:37

Azylový dům byl dnes otevřen v Horáčkově ulici v Praze 4. Bude sloužit k ubytování sociálně znevýhodněných rodin s dětmi, včetně rodin s jedním rodičem – samoživitelkou nebo samoživitelem, které nemají trvalé bydlení a jsou v sociální nouzi, a navíc nabízí šest sociálních bytů. Azylový dům...

Pražské hnutí ANO chce na zastupitelstvu řešit dopravu, má připraveno deset otázek

Včera v 10:03

Hnutí ANO dnes ráno na tiskové konferenci představilo 10 otázek týkajících se dopravy, na které se bude během jednání zastupitelstva ptát magistrátní koalice.

Pražská ODS navrhne vyvěšení izraelské vlajky

Včera v 09:55

Magistrát nedávno vyvěsil vlajku Tibetu a také NATO. Vedení Prahy zároveň rozhodlo, že na budovách magistrátu bude od 5. do 12. srpna i takzvaná duhová vlajka v rámci festivalu Prague Pride. V květnu při mezinárodním dni rodiny a v lednu při světovém dni manželství magistrát rovněž vyvěsí vlajky,...

Praha 5 zve na třetí zasedání Zastupitelstva městské části

20. března 2019 v 17:52

Zasedání se bude konat v úterý 26. března od 9 hodin v 6. patře budovy Štefánikova 13–15, v zasedací místnosti ZMČ.

Bývalého starostu Lomeckého v zastupitelstvu Prahy 1 nahradil Kračman

20. března 2019 ve 14:18

Bývalého starostu Prahy 1 Oldřicha Lomeckého (dříve TOP 09), který v politice skončil, nahradil v zastupitelstvu městské části bývalý radní pro kulturu a právník Filip Kračman (TOP 09), uvedla ČTK. Na svém posledním jednání to schválili radní městské části, kteří zároveň vzali na vědomí Lomeckého...

Další články
Nahoru