dnes
Čtvrtek - zatazeno
5°C
zítra
Pátek - obcasny-dest
4°C
pozítří
Sobota - jasno
3°C
Praha 2 chystá na léto rekonstrukce svých škol. Řešíme je komplexně, říká starostka Černochová
Pražská politikaKomerční sdělení
Starostka Prahy 2 Jana Černochová. Foto: archiv

Praha 2 chystá na léto rekonstrukce svých škol. Řešíme je komplexně, říká starostka Černochová

Druhá městská část letos investuje do oprav svých mateřských a základních škol celkem 46 milionů korun. Většina této sumy bude proinvestována o letních prázdninách. Oproti minulosti se snažíme řešit jednotlivé budovy komplexně a raději investovat větší sumy finančních prostředků najednou, než po kouskách opravovat a záplatovat každé léto, uvedla pro server Pražský patriot starostka Prahy 2 Jana Černochová, která má, mimo jiné, v působnosti oblast školství. V rozhovoru se vyjádřila také k aktuálnímu tématu inkluzivního vzdělávání.

Mgr. Jana Černochová

Narodila se v Praze v roce 1973.

Od roku 2010 je poslankyní dolní komory Parlamentu ČR. V Poslanecké sněmovně se specializuje na bezpečnostní témata.

V letech 2006 až 2010 byla starostkou Prahy 2, tuto funkci znovu zastává od roku 2012. Na radnici má na starosti oblast školství, podnikatelských aktivit, krizového řízení a prevence kriminality a oblast komunikace úřadu s veřejností.

Letní prázdniny jsou obdobím, kdy školy osiří a mohou tak probíhat jejich opravy. Do jakých největších investic se letos pustí Praha 2?
Městská část Praha 2 vnímá školství jako jednu z klíčových oblastí samosprávy, proto i toto léto budou investice do mateřských a základních škol velmi významné. Čekají nás následující akce: ZŠ Londýnská – oprava a rekonstrukce plynové kotelny a výměna zdravotně technické instalace – zhruba 8,1 milionu korun, ZŠ Sázavská – oprava a rekonstrukce plynové kotelny – 5,6 milionu, ZŠ Kladská – rekonstrukce elektro a osvětlení II. etapa – 4,7 milionu, ZŠ Slovenská – výměna oken II. etapa – 8,9 milionu, ZŠ Jana Masaryka – rekonstrukce elektro a osvětlení III. etapa – 2 miliony, MŠ Viničná – oprava sociálního zařízení – 1,5 milionu a ZŠ Vratislavova – změna užívání výdejny na kuchyň – 1,3 milionu korun.

Z výčtu je patrné, že investujte do elektrorekonstrukcí. Je to nutné?
Ano, vysvětlení je nasnadě, dbáme na energetické úspory.

Jaké prostředky celkově jsou na rekonstrukce vyčleněny?
Jen během letošního roku investujeme do rekonstrukcí a oprav svých mateřských a základních škol celkem 46 milionů korun.
  

zs-kladska-nahled

Do rekonstrukčních prací ZŠ Kladská investuje v létě Praha 2 celkem 4,7 milionu korun

Podle jakého klíče jste plán letních prací připravovali, jaká byla prioritní hlediska?
Městská část připravuje ve spolupráci s řediteli škol dlouhodobý plán investic, který reflektuje současný stav budov. Vzhledem k tomu, že drtivá většina mateřských i základních škol Prahy 2 sídlí v historických budovách, seznam je opravdu dlouhý. Každý rok se nicméně snažíme, abychom si mohli „odškrtnout“ co nejvíc úkolů. Oproti minulosti se městská část snaží řešit jednotlivé budovy komplexně a raději investovat větší sumy finančních prostředků najednou, než po kouskách opravovat a záplatovat každé léto.

Kromě letních oprav jaké novinky letos v oblasti školství ještě plánujete?
Tento rok si městská část Praha 2 podává žádost v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání na realizaci Místního akčního plánu (MAP). Realizace tohoto projektu umožní školám čerpání z evropských fondů. Spolupráce na tvorbě MAP by se měla uskutečnit se všemi relevantními subjekty daného území, vyzvali jsme proto ke spolupráci všechny ostatní zřizovatele mateřských a základních škol, tj. Lauderovy školy, MŠ Happy Child, česko-ruskou základní školu VĚDA a základní školu Integrál. Ale také Dům dětí a mládeže a Novoměstskou radnici. Všichni se budou podílet na pojmenování průřezových témat v oblasti vzdělávání.

Co dělá a co plánuje druhá městská část pro seniory, kteří mají zájem o vzdělávání?
Humanitní odbor pořádá pravidelné semináře, určené všem dospělým zájemcům. Vzdělávání seniorům jako takovým nabízí spíše náš klub Dvojka pro seniory, v jehož rámci se konají pravidelné kurzy – počítačové či anglického jazyka, i jednorázové kurzy – nyní koncem června to byl seminář o finanční gramotnosti. Ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií hl. m. Prahy pořádáme pravidelné přednášky na téma bezpečnosti seniorů. Knihovna na Vinohradech jako příspěvková organizace Prahy 2 připravuje pro seniory velmi navštěvované kurzy trénování paměti.

jana-cernochova-clanek-nahled Jaký máte názor na inkluzivní vzdělávání v českých školách?
Pod nově vytvořeným nic neříkajícím termínem společné vzdělávání se skrývá inkluzivní vzdělávání, tedy vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na běžných mateřských a základních školách. Legislativní změna spočívá v tom, že každé dítě bude mít zdarma právní nárok na takzvaná podpůrná opatření, tedy soubor organizačních, personálních a vzdělávacích opatření, které umožní žákům se zdravotním postižením, poruchami chování, poruchami učení, poruchami autistického spektra atp. vzdělávat se v běžných školách. Volbu složitějších podpůrných opatření budou určovat psychologicko-pedagogické poradny, naopak volbu jednodušších metodických opatření bude aplikovat učitel a zároveň průběžně vyplňovat a vyhodnocovat zprávu o poskytované podpoře. Pro učitele to bude samozřejmě znamenat velké administrativní zatížení, i poradny nečekají světlé zítřky. Již teď jsou v některých městech přetížené a od září je čeká práce ještě víc. Speciální pedagogové a psychologové ale nerostou jako houby po dešti. Navrhovaná opatření také budou vyžadovat nemalé množství finančních prostředků, které ministerstvo školství ovšem v současnosti nemá!

Jsou podle vás všechna opatření vůbec aplikovatelná?
Nejsou. Bezbariérovost není možná v každé budově, stejně tak jako zmenšování kolektivů a dělení tříd. Některé naše školy na Praze 2 jsou až po střechu plné. Představa, že se třídy budou dělit na menší kolektivy, je naprosto nereálná i s ohledem na památkově chráněné budovy, ve kterých se školy nacházejí. Nová legislativa je zkrátka ušitá horkou jehlou a zbytečně překotně „protlačená“ schvalovacím procesem.

Na co by se v této oblasti mělo ministerstvo školství zaměřit?
Na odpovědnou a systematickou přípravu a neprovádět nesmyslné pokusy na stovkách dětí a jejich rodinách. Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami samozřejmě není žádnou převratnou novinkou a na drtivé většině škol probíhá zcela běžně a úspěšně již dnes.

I v Praze 2?
Ano, druhá městská část již nyní hradí svým školám psychologa či speciálního pedagoga na plný úvazek. Rádi bychom v tomto smyslu pokračovali. A samozřejmě poskytneme našim školám maximální další podporu, která jim umožní co nejlépe a nejefektivněji fungovat i v rámci nového, byť špatně nastaveného systému.  

Jak hodnotíte působení Kateřiny Valachové ve funkci ministryně školství?
Jsem si samozřejmě vědoma toho, že paní ministryně má ve své gesci velice složitý a zároveň společensky naprosto klíčový rezort. Její práce je nelehká. Také „podědila“ nejednoho kostlivce ve skříni po svém předchůdci. Nicméně se domnívám, že se paní ministryně zbytečně snaží velice překotně a přitom zásadně změnit fungování českého školství, aniž by si plně uvědomovala následky, které legislativní změny způsobí. Paní ministryně navštívila školy Prahy 2 v zimě tohoto roku a hovořila s našimi řediteli. Bohužel, jakkoli se při setkání tvářila vstřícně, jejich poznatky z praxe nebyla dosud ochotná vzít v potaz.


Další články
Nahoru