dnes
Neděle - polojasno
3°C
zítra
Pondělí - skorojasno
1°C
pozítří
Úterý - polojasno
0°C
Pražská politika

Praha 13: Zastupitelstvo schválilo rozpočet

Hlavním bodem programu prvního letošního zasedání Zastupitelstva městské části Praha 13, které se konalo 4. března, bylo projednání rozpočtu na rok 2015.

Rozpočet počítá s výdaji ve výši 846,2 milionu Kč. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný s tím, že zahrnuje i finanční krytí jednorázové splátky jistiny úvěru ve výši 40, 7 milionu Kč. Touto jednorázovou splátkou bude zcela uhrazen úvěr na stavbu radnice z roku 2002.

Příjmovou stránku rozpočtu tvoří zejména transfery ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. m. Prahy a z vlastní hospodářské činnosti – součet těchto tří částek činí 751,7 mil. Kč. Oproti loňskému roku došlo k výraznému navýšení této části rozpočtu. Hlavním důvodem je zapojení prostředků z prodejů bytových domů, bytů a nebytových prostor ve výši 490,2 mil. Kč. Tyto prostředky jsou určeny na krytí investičních akcí, které již zastupitelstvo schválilo v minulosti.

Další část příjmů tvoří předpokládané daňové a nedaňové příjmy ve výši 53,8 mil. Kč (např. správní poplatky, místní poplatky apod.).
Výdajová stránka rozpočtu na rok 2015 zahrnuje necelých 295,3 mil. Kč neinvestičních výdajů a přibližně 510,3 mil. Kč na investice.

Na oblast školství bude celkem vydáno 98,2 milionů korun (z toho 24,2 mil. např. na rekonstrukce budov a modernizaci techniky v některých školách a 13,8 milionů na splátku úsporného projektu přeměny topných systémů ve školách).

Na životní prostředí je vyčleněno téměř 49 mil. Kč – z toho 45 mil. na údržbu zeleně a chodníků a necelé 4 mil. na rekonstrukci několika dětských hřišť a na krytí spoluúčasti na revitalizacích zeleně a veřejných prostranství financovaných z dotací EU.

Neinvestiční výdaje do sociální oblasti a zdravotnictví jsou ve výši 7, 3 mil. Kč. Přes 7,1 milionu Kč jde na údržbu komunikací a dopravní značení.

Mezi nejdůležitější investiční výdaje patří 302,5 mil. Kč na možnou výstavbu plánovaného domu pro seniory, přes 25,7 mil. Kč na na regeneraci technické instalace polikliniky Hostinského a 24,7 mil. Kč na zateplení Spolkového domu a tělocvičny v Kovářově ulici. Celkem 8 milionů Kč bude vydáno na rekonstrukci kuchyně ve Středisku sociálních služeb Prahy 13 a 7 mil. Kč především na rozšíření parkovacích stání na Velké Ohradě.


Další články
Nahoru