Dnes Čtvrtek - prehanky-dest 20°C
Zítra Pátek - bourky 20°C
Čtvrtek 18. 8. 2022
Svátek má Helena
Zpravodajství
Aktuální zprávy z hlavního města
Praha 13 schválila vyrovnaný rozpočet na příští rok, investuje 45 milionů korun
Poliklinika Lípa Centrum v Nových Butovicích se dočká rekonstrukce výtahu. Foto: presbariery.cz

Praha 13 schválila vyrovnaný rozpočet na příští rok, investuje 45 milionů korun

Zastupitelé Prahy 13 dnes schválili rozpočet na rok 2022. Na posledním letošním zasedání odsouhlasili návrh vyrovnaného rozpočtu ve výši 448,2 milionu korun. Investice přesahují částku 42 milionů a míří především do školství, revitalizací veřejného prostoru a péče o seniory. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí městské části Lucie Steinerová.

Zastupitelé hlavního města schválili včera rozpočet Prahy na příští rok. Jelikož jsou na něj navázány rozpočty městských částí, tak ty části, které si doposud schválily rozpočet před 16. prosincem, začnou příští rok hospodařit v rozpočtovém provizoriu. 

Praha 13 zvolila jiný přístup. Vyčkala na rozhodnutí hlavního města a svůj rozpočet schválila ani ne 24 hodin po tom pražském. 

Rozpočet Prahy 13 na rok 2022 vychází ze zastupitelstvem schváleného rozpočtového výhledu na roky 2022 až 2026, dále z očekávaných vlastních příjmů, z předpokládaných transferů ze státního rozpočtu, z transferů z hlavního města a z převodů ze zdaňované činnosti. 

Celkové příjmy ve výši 448,2 milionu korun tvoří příjmy daňové, nedaňové a transfery.

Transfery ze státního rozpočtu činí 49 milionů a jsou o 495 tisíc vyšší než pro rok 2021. Transfery od hlavního města ve výši 259,4 milionu korun jsou o 14,5 milionu vyšší než v roce 2021. 

V tomto objemu je již zahrnuto 26,1 milionu korun vyšší příspěvek na školství. Zbývající částka z celkového objemu ve výši 233,3 milionu vychází ze standardního dotačního vztahu metropole. Daňové příjmy jsou navrženy výši 62,2 milionu korun. 

Celkové nedaňové příjmy jsou vyšší proti schválenému rozpočtu roku 2021 o 297 tisíc korun. V roce 2022 se očekává vyšší úročení na bankovních účtech. Celkové vlastní příjmy městské části pro rok 2022 jsou navrženy ve výši 65,4 milionu. 

Výdajová stránka rozpočtu ve výši 448,2 milionu zahrnuje výdaje neinvestiční, investiční a rozpočty příspěvkových organizací. 

„Rozpočet na příští rok se letos podařilo schválit v dostatečném předstihu a nebudeme tedy muset pracovat s rozpočtovým provizoriem. To nám umožní zahájit jednotlivé projekty již začátkem roku a nebudeme muset čekat až do března, jak je při rozpočtovém provizoriu nutné,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka (ODS). 

„Dlouhodobě se nám daří vše financovat bez jakýchkoliv úvěrů a městskou část nezadlužovat. Tohoto faktu si velmi cením, obzvlášť v současné době nechceme zatěžovat budoucí generace úvěry. Investovat se bude především do školských zařízení, veřejného prostoru a bytů pro seniory,“ pokračoval.

Výše objemu neinvestičních výdajů dosahuje v návrhu rozpočtu na příští rok 405,8 milionu. Jsou určené na výkon činností souvisejících s provozem úřadu a s výkonem státní správy. Dále jsou v oblasti neinvestičních výdajů rozpočtovány například neinvestiční příspěvky pro mateřské školy a základní školy (48,3 milionu), Dům dětí a mládeže (250 tisíc korun) a pro Středisko sociálních služeb (7,9 milionu). Mezi navrhované výdaje na rok 2022 byl také zařazen neinvestiční transfer Kulturnímu domu Mlejn ve výši 3,3 milionu. 

Investiční výdaje na rok 2022 dosahují částky 42,4 milionu korun. Jedná se především o rekonstrukce, úpravy a výstavbu chodníků a nebytových objektů v majetku městské části. Dokončena bude přístavba ke stávajícímu objektu Střediska sociálních služeb Lukáš, kde vzniknou nové byty pro seniory. 

V plánu je rekonstrukce výtahu v objektu polikliniky Lípa, také vybudování komunitní zahrady, modernizace osvětlení v základních školách, výměna herních a sportovních prvků na dětských hřištích a sportovištích, rekonstrukce cyklotras, modernizace vodohospodářských zařízení a další projekty. 

Sumární částky neinvestičních příspěvků jsou navrhovány pro základní školy ve výši 34,7 milionu korun, pro mateřské školy ve výši 13,6 milionu. Návrh rozpočtu Střediska sociálních služeb vychází z výše příspěvku od zřizovatele a z očekávaných příjmů střediska za poskytování sociálních služeb a péče. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele je navrhován v částce 7,9 milionu.


Autor: TZ, red

Zemřel Vladimír Prchlík, Sokol a čestný občan Prahy 4

Včera v 10:17

Ve věku 93 let zemřel čestný občan Prahy 4 Vladimír Prchlík, rodák ze Spořilova a dlouholetý aktivní člen spořilovského Sokola. U příležitosti životního jubilea – 90 let, obdržel Vladimír Prchlík v prosinci 2019 uznání za zásluhy o rozvoj sokolského hnutí stříbrný odznak Zasloužilého člena České...

Dar radnice Pohotovostní motorizované jednotce

16. srpna 2022 ve 20:03

Předsedkyně Výboru pro bezpečnost zastupitelstva Prahy 4 Lucie Michková předala v sídle Pohotovostní motorizované jednotky Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy věcný dar v celkové hodnotě téměř 20 tisíc korun. Jedná se o 17 kusů speciálních taktických nosítek pro rychlou evakuaci...

Proměnu dopravní sítě plánuje Praha 5, vytvořila nový generel

16. srpna 2022 v 19:12

Praha 5 má k dispozici nový koncepční dokument s názvem Generel dopravy MČ Praha 5. Základním předpokladem je zkvalitnění života místních obyvatel lepší nabídkou služeb městské mobility. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí městské části Lenka Abessi.

Další články
Nahoru