Dnes Pondělí - polojasno 10°C
Zítra Úterý - oblacno 8°C
Pondělí 20. 9. 2021
Svátek má Oleg
Koronavirus
Aktuální informace o epidemii.
Praha 11 zjišťovala, jak rodiče žáků nahlíží na úroveň distanční výuky během nouzového stavu
Praha 11 bude zvažovat zapůjčení notebooků žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ilustrační foto: Freeimages.com

Praha 11 zjišťovala, jak rodiče žáků nahlíží na úroveň distanční výuky během nouzového stavu

Praha 11 provedla mezi rodiči žáků základních škol dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit jejich hodnocení průběhu a kvality distanční výuky, která byla v různých formách zavedena během nouzového stavu. Podle výsledků panovala mezi rodiči vesměs spokojenost. Informovala o tom radní jedenácté městské části pro školství Zuzana Ujhelyiová (Piráti).

„Rozhodli jsme se ověřit průběh učení na dálku na všech devíti základních školách zřizovaných naší městskou částí. Za tímto účelem jsme sestavili dotazník, který jsme v polovině května rozeslali ředitelům škol s prosbou o jeho distribuci mezi rodiče. Celkem jsme obdrželi 2784 vyplněných dotazníků, šetření se tedy zúčastnila třetina oslovených rodičů, což je skvělý výsledek,“ uvedla Ujhelyiová.

Rodiče v rámci šetření hodnotili různé aspekty distanční výuky známkami na stupnici od 1 (souhlasím) do 4 (nesouhlasím) s další možností „nedokážu posoudit“. Sběr dat probíhal od 18. do 24. května, jejich následnou analýzu pak provedla společnost Operátor ICT.

Po rychlém uzavření škol v souvislosti s koronavirovou pandemií se řešila vybavenost žáků a pedagogů digitální technikou, ale i schopnost a ochota učitelů využívat k distanční výuce nejrůznější informační a komunikační kanály.

Ukázalo se, že nespornou výhodu měly školy, které ke komunikaci s rodiči běžně používají online systém (např. Bakaláři, Škola OnLine). Z šetření vyplynulo, že k nejpoužívanějším komunikačním nástrojům patřil systém Bakaláři (24, 97 procenta), dále e-mailová komunikace (22, 4 procenta) a oblíbené aplikace WhatsApp (14, 3 procenta) či Skype (12,02 procenta).

Informační systém Škola OnLine využilo 9,74 procenta dotázaných, na čemž se však výrazně podílí fakt, že většina jihoměstských škol používá jako elektronickou žákovskou systém Bakaláři.

Z dalších komunikačních kanálů si své příznivce našly aplikace ZOOM (7,55 procenta), Microsoft Teams (5,12 procenta) nebo Google Classroom (3,08 procenta). Sociální síť Facebook skončila na posledním místě (0,8 procenta).

Pozitivní hodnocení komunikace mezi školou a rodiči

Důležitým ukazatelem kvality distanční výuky je hodnocení komunikace mezi školou a rodiči. Respondenti měli možnost provést jej bodováním, přičemž nejvyšší možný počet přidělených bodů byl 4.

Neutrálním hodnocením je skóre 2.5, veškeré vyšší hodnocení je tedy pozitivní. Právě pozitivní vnímaní komunikace se školou u rodičů převládalo, ať už se jednalo o otázku, zda s nimi učitelé komunikují dostatečně (3.37), zda komunikaci považují za efektivní (3,26), zda učitelé používají pro komunikaci stejný nástroj (3,05) či zda se mají rodiče na koho obrátit v případě nejasností (3,57).

Zaostřeno na způsob výuky

Stejný systém hodnocení byl zvolen i v případě dotazů na způsob výuky. Rodiče dostali možnost vyjádřit se k tomu, zda výuka probíhá komplexně (2,83) nebo zda se omezuje pouze na zadávání úkolů, zda je zadáváno i doplňkové a rozvíjející učivo (2,98) a zda existuje možnost individuálních konzultací (3,35).

Důležitou zpětnou vazbou byly také informace o tom, zda školy respektovaly časové možnosti rodičů při domácí výuce (2,41) a zda výuka probíhala komplexně, tj. včetně zadání úkolů, vysvětlení učiva, předání výukových materiálů (2,83).

Rodiče rovněž odpovídali na to, zda byly pedagogy hodnoceny veškeré zadané úkoly (2,74) a zda byli žáci hodnoceni slovně (2,73) nebo známkami (2,58).

Data jako základ budoucí strategie

Z analýzy dat získaných v dotazníkovém šetření vyplynulo, že je do budoucna nutné poskytnout školám a učitelům větší podporu při používání online výukových nástrojů a zaměřit se na sdílení dobré praxe. Dalším cílem by mělo být zlepšení dostupnosti digitální techniky pro žáky ze všech sociálních skupin.

„Chceme revidovat vybavenost škol digitální technikou a možnosti případného zapůjčení notebooků žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí. Pečlivě vyhodnocujeme rozdíly mezi školami v komunikaci se žáky a budeme prosazovat cílenou podporu školám i žákům. V neposlední řadě je potřeba posilovat kontakt mezi školou, žákem a jeho rodiči. Uvědomujeme si, jak složitou výzvu představovala distanční výuka, souhrnné informace z dotazníkové šetření proto mimo jiné vnímám jako užitečný podklad pro to, aby se český vzdělávací systém mohl posunout směrem k digitalizaci a otevřenosti,“ uzavřela radní Prah 11 Zuzana Ujhelyiová.

Podrobné výsledky dotazníkového šetření naleznete zde


Autor: red

Tři osobnosti se stanou Čestnými občany Prahy 8

Dnes v 18:38

Zastupitelé Prahy 8 schválili ocenění Čestný občan městské části Praha 8 pro další tři osobnosti. Slavnostní udílení čestných občanství proběhne v Praze 8 již posedmé.

Metropolitní očkovací centrum bude od příštího týdne pokračovat v novém režimu

Včera v 08:10

Velká očkovací centra mimo zdravotnická zařízení se v celé republice postupně uzavírají. Také Metropolitní očkovací centrum utlumuje svoji činnost a podle plánu skončilo k pátku 17. září s jeho provozem hlavní město. Očkovací centrum bude i nadále fungovat v omezeném...

V Praze 2 se přednášelo o obětech trestných činů

17. září 2021 ve 13:59

Ve středu 15. září proběhla na půdě Městského soudu v Praze další ze série tematických přednášek v rámci společného projektu MČ Praha 2 a Bílého kruhu bezpečí Praha 2 – městská část vlídná k obětem zaměřená na práva a ochranu obětí.

Praha pokračuje v očkování lidí bez přístřeší

16. září 2021 v 10:38

Ve snaze zajistit co nejvyšší proočkovanost Pražanů organizuje hlavní město od poloviny července očkování lidí bez přístřeší. Díky dohodě s Ministerstvem zdravotnictví očkuje Praha i cizince bez domova, kteří žijí na území hlavního města. Během osmi očkovacích akcí se podařilo podat vakcínu, která...

Další články
Nahoru