dnes
Neděle - polojasno
15°C
zítra
Pondělí - zatazeno
12°C
pozítří
Úterý - obcasny-dest
10°C
Praha 11 zjišťovala, jak rodiče žáků nahlíží na úroveň distanční výuky během nouzového stavu
Praha 11 bude zvažovat zapůjčení notebooků žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ilustrační foto: Freeimages.com

Praha 11 zjišťovala, jak rodiče žáků nahlíží na úroveň distanční výuky během nouzového stavu

Praha 11 provedla mezi rodiči žáků základních škol dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit jejich hodnocení průběhu a kvality distanční výuky, která byla v různých formách zavedena během nouzového stavu. Podle výsledků panovala mezi rodiči vesměs spokojenost. Informovala o tom radní jedenácté městské části pro školství Zuzana Ujhelyiová (Piráti).

„Rozhodli jsme se ověřit průběh učení na dálku na všech devíti základních školách zřizovaných naší městskou částí. Za tímto účelem jsme sestavili dotazník, který jsme v polovině května rozeslali ředitelům škol s prosbou o jeho distribuci mezi rodiče. Celkem jsme obdrželi 2784 vyplněných dotazníků, šetření se tedy zúčastnila třetina oslovených rodičů, což je skvělý výsledek,“ uvedla Ujhelyiová.

Rodiče v rámci šetření hodnotili různé aspekty distanční výuky známkami na stupnici od 1 (souhlasím) do 4 (nesouhlasím) s další možností „nedokážu posoudit“. Sběr dat probíhal od 18. do 24. května, jejich následnou analýzu pak provedla společnost Operátor ICT.

Po rychlém uzavření škol v souvislosti s koronavirovou pandemií se řešila vybavenost žáků a pedagogů digitální technikou, ale i schopnost a ochota učitelů využívat k distanční výuce nejrůznější informační a komunikační kanály.

Ukázalo se, že nespornou výhodu měly školy, které ke komunikaci s rodiči běžně používají online systém (např. Bakaláři, Škola OnLine). Z šetření vyplynulo, že k nejpoužívanějším komunikačním nástrojům patřil systém Bakaláři (24, 97 procenta), dále e-mailová komunikace (22, 4 procenta) a oblíbené aplikace WhatsApp (14, 3 procenta) či Skype (12,02 procenta).

Informační systém Škola OnLine využilo 9,74 procenta dotázaných, na čemž se však výrazně podílí fakt, že většina jihoměstských škol používá jako elektronickou žákovskou systém Bakaláři.

Z dalších komunikačních kanálů si své příznivce našly aplikace ZOOM (7,55 procenta), Microsoft Teams (5,12 procenta) nebo Google Classroom (3,08 procenta). Sociální síť Facebook skončila na posledním místě (0,8 procenta).

Pozitivní hodnocení komunikace mezi školou a rodiči

Důležitým ukazatelem kvality distanční výuky je hodnocení komunikace mezi školou a rodiči. Respondenti měli možnost provést jej bodováním, přičemž nejvyšší možný počet přidělených bodů byl 4.

Neutrálním hodnocením je skóre 2.5, veškeré vyšší hodnocení je tedy pozitivní. Právě pozitivní vnímaní komunikace se školou u rodičů převládalo, ať už se jednalo o otázku, zda s nimi učitelé komunikují dostatečně (3.37), zda komunikaci považují za efektivní (3,26), zda učitelé používají pro komunikaci stejný nástroj (3,05) či zda se mají rodiče na koho obrátit v případě nejasností (3,57).

Zaostřeno na způsob výuky

Stejný systém hodnocení byl zvolen i v případě dotazů na způsob výuky. Rodiče dostali možnost vyjádřit se k tomu, zda výuka probíhá komplexně (2,83) nebo zda se omezuje pouze na zadávání úkolů, zda je zadáváno i doplňkové a rozvíjející učivo (2,98) a zda existuje možnost individuálních konzultací (3,35).

Důležitou zpětnou vazbou byly také informace o tom, zda školy respektovaly časové možnosti rodičů při domácí výuce (2,41) a zda výuka probíhala komplexně, tj. včetně zadání úkolů, vysvětlení učiva, předání výukových materiálů (2,83).

Rodiče rovněž odpovídali na to, zda byly pedagogy hodnoceny veškeré zadané úkoly (2,74) a zda byli žáci hodnoceni slovně (2,73) nebo známkami (2,58).

Data jako základ budoucí strategie

Z analýzy dat získaných v dotazníkovém šetření vyplynulo, že je do budoucna nutné poskytnout školám a učitelům větší podporu při používání online výukových nástrojů a zaměřit se na sdílení dobré praxe. Dalším cílem by mělo být zlepšení dostupnosti digitální techniky pro žáky ze všech sociálních skupin.

„Chceme revidovat vybavenost škol digitální technikou a možnosti případného zapůjčení notebooků žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí. Pečlivě vyhodnocujeme rozdíly mezi školami v komunikaci se žáky a budeme prosazovat cílenou podporu školám i žákům. V neposlední řadě je potřeba posilovat kontakt mezi školou, žákem a jeho rodiči. Uvědomujeme si, jak složitou výzvu představovala distanční výuka, souhrnné informace z dotazníkové šetření proto mimo jiné vnímám jako užitečný podklad pro to, aby se český vzdělávací systém mohl posunout směrem k digitalizaci a otevřenosti,“ uzavřela radní Prah 11 Zuzana Ujhelyiová.

Podrobné výsledky dotazníkového šetření naleznete zde


Bruslařská sezona v Praze 13 odložena

Včera ve 21:58

S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci a v souladu s vládním nařízením nebude počátkem listopadu zahájena bruslařská sezona na Školním zimním stadionu Bronzová v Praze 13.

Dotační programy na rok 2021 vyhlásila Praha 5

23. října 2020 ve 20:45

Rada městské části Praha 5 schválila vyhlášení dotačních programů pro rok 2021. Stejně jako v letech minulých podpoří účelovou dotací projekty v oblasti kultury, životního prostředí, sportu, školství a rozvoje občanské společnosti. Na dotační programy plánuje Praha 5 v příštím roce věnovat částku...

Karanténa ve Vysočanech. Registr vozidel omezuje provoz

23. října 2020 v 15:43

Od 23. října do odvolání je z důvodu nákazy jednoho pracovníka a karantény dalších omezen provoz na pracovišti registru vozidel odboru dopravněsprávních činností ve Vysočanech, Na Výběžku 11. Jedná se od další pracoviště registru řidičů, na kterém tento týden musel být ze stejného důvodu omezen...

Praha 10 od pondělí přijímá žádosti o dotace

23. října 2020 v 10:35

Občané městské části Praha 10 mohou žádat od pondělí 26. října do 9. listopadu do 12 hodin o dotace. V rámci programu vyčlení radnice ze svého rozpočtu 30 milionů korun na prospěšné aktivity v kultuře, sportu, ochraně životního prostředí a udržitelného rozvoje a sociální a zdravotní...

Praha 2 pokračuje v bezpečnostních opatřeních. Dočasně mění úřední hodiny

23. října 2020 v 08:23

Praha 2 upravila provoz i návštěvní hodiny úřadu pro veřejnost a zároveň zohlednila skutečnost, že na středu 28. října připadá státní svátek. Občanům tento den nově úředníci vynahradí o den později – ve čtvrtek 29. října, kdy budou jednotlivé agendy vyřizovat v celodenním režimu od 07:30 do...

Zákaznické kanceláře a pobočky innogy jsou uzavřeny

22. října 2020 v 16:44

Z důvodu ochrany před šířící se nákazou převedla innogy veškerou komunikaci se zákazníky do elektronického režimu. Dotazy spojené s odběrem elektrické energie a zemního plynu můžete vyřídit z domova.

Praha nabídne městům zdarma zdrojové kódy k IT systému V Praze jako doma

22. října 2020 v 16:17

Hlavní město Praha nabídne prostřednictvím městských společností Prague City Tourism a Operátor ICT (OICT) zdrojový kód k IT systému V Praze jako doma. Zájemci z řad měst a obcí mohou tento systém snadno využít pro přípravu vlastních projektů na podporu ohrožených segmentů tuzemské...

Další články
Nahoru