dnes
Pondělí - prehanky-snih-dest
6°C
zítra
Úterý - obcasny-dest
11°C
pozítří
Středa - zatazeno
11°C
Praha 1 otevřela mezigenerační dům pro mladé a seniory
Budoucí nájemníci, na které se při losování usmálo štěstí. Foto: Praha 1

Praha 1 otevřela mezigenerační dům pro mladé a seniory

Městská část Praha 1 dnes slavnostně otevřela multifunkční a mezigenerační dům, který bude sloužit jako bydlení s pečovatelskou službou pro seniory a také jako startovací bydlení pro mladé. Dům na rohu ulic Samcova a Lodecká se dočkal svého otevření za 18 měsíců. Celková částka za celý projekt činila 188 milionů korun.   

V prvních třech podlaží budou ubytováni senioři. Ve čtvrtém a pátém podlaží jsou umístěny startovací byty pro mladé. Šesté a sedmé podlaží pak bude sloužit pro komerční objekty. V přízemí mezigeneračního domu je umístěna recepce, která bude fungovat pro ubytované nonstop 24 hodin.

„Byty jsou určeny mladým lidem, kteří opouštějí zázemí svých rodičů či příbuzných a chtějí se osamostatnit. Správu bytů bude zajišťovat naše městská část, výše nájemného bude oproti standardnímu výběrovému řízení stanovena pevnou částkou 125 korun/m2/měsíc a celková doba nájmu nepřesáhne tři roky,“ vysvětlil radní Tomáš Macháček, který má v Praze 1 na starost bytové i nebytové prostory.

Praha 1 pod mezigeneračním domem vybudovala 4 podzemní podlaží, které budou fungovat jako podzemní parkoviště. Celkově podzemní podlaží nabídne až 24 parkovacích míst.

„Mezigenerační dům disponuje celkem 12 byty pro seniory, které budou fungovat s režimem domu s pečovatelskou službou. Umístěny budou v prvních třech nadzemních podlaží domu,“ uvedla Hana Čelišová, ředitelka Střediska sociálních služeb.

Dům měl disponovat celkem 19 startovacími byty. Nakonec ale bylo losováno pouze 16 bytů. „Když se připravovala stavba startovacích bytů, počítalo se s tím, že několik bytů bude postaveno a vybaveno bezbariérově, aby se o startovací byty mohli přihlásit i handicapovaní mladí občané. Nakonec se nám do projektu tito občané nepřihlásili, ale tři byty už máme připravené bezbariérově, proto jsme se rozhodli je nepředělávat a nechat, tak jak jsou. Nabídnuty budou handicapovaným občanům později,“ uvedl radní pro oblast majetku.

Celkem 16 startovacích bytů je pak ještě rozděleno svou velikostí. Městská část Praha 1 nabídla 14 startovacích bytů o velikosti 1+kk a 2 startovací byty o velikosti 2+kk.

Podmínky pro přihlášení o startovací byty

O pronájem bytů se mohli ucházet výhradně fyzické osoby – občané ČR nebo občané EU, kteří v době podání přihlášky do soutěže dosáhli maximálně pětatřiceti let věku. Museli být navíc hlášeni k trvalému pobytu na území Městské části Praha 1, a to po dobu minimálně deseti let, a nesměli mít nájemní či vlastnické právo k jinému bytu.

Pokud se dva uchazeči hlásili jako partneři nebo manželé, musel podmínku trvalého pobytu na území Prahy 1 po dobu minimálně deseti let splňovat alespoň jeden z těchto uchazečů. Trvalý pobyt nesmí být veden na adrese Úřadu Městské části Praha 1.

Uchazeč o účast ve veřejné soutěži musel k podané přihlášce přiložit mimo jiné i písemné čestné prohlášení, že disponuje finančními prostředky na následné složení smluvní kauce, v případě společné přihlášky partnerů či manželů musel toto čestné prohlášení o dostatku finančních prostředků na zaplacení smluvní kauce podepsat alespoň jeden z uchazečů.

Losování a předání startovacích bytů

Losování startovacích bytů proběhlo za účasti starosty městské části Praha 1 Oldřicha Lomeckého, místostarosty městské části Praha 1 Richarda Bureše, radního pro oblast majetku Tomáše Macháčka a předsedkyně majetkové komise a předsedkyně sociálního výboru městské části Praha 1 Šárky Táborské.

Z důvodu transparentnosti losování provedla třetí nezávislá osoba herečka Veronika Nová. Na místě byl přítomen i zajištěný notář.

Losování startovacích bytů proběhlo formou dvoukolové veřejné soutěže. V prvním kole komise pro otevírání obálek hodnotila formální správnost přihlášek. Přihlášky, které splňovaly stanovené náležitosti, pak byly zařazeny do druhého kola soutěže, tedy do vlastního veřejného losování.

Oznámení o splnění formálních náležitostí přihlášek bylo vyvěšeno na úřední desce Úřadu MČ Praha 1. Uchazeči, jejichž přihlášky byly zařazeny do losování, se měli losování osobně účastnit, případně mohli svému zástupci udělit plnou moc s úředně ověřeným podpisem.

Před podpisem nájemní smlouvy bude vylosovaný a následně rozhodnutím Rady MČ Praha 1 potvrzený uchazeč vyzván ke složení smluvní kauce ve výši tří měsíčních nájmů na účet radnice. Nájemní smlouva bude s vylosovaným uchazečem uzavřena na dobu dvou let, s možností prodloužení nájemní doby maximálně o další jeden rok.


Další články
Nahoru