dnes
Pondělí - zatazeno
1°C
zítra
Úterý - obcasny-dest
5°C
pozítří
Středa - zatazeno
9°C
Pražská politika

Praha 1 je proti zániku Dětského a dorosteneckého detoxikačního centra

Městská část Praha 1 se postavila za zachování a podporu Dětského a dorostového detoxikačního centra v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Tento projekt je jedinečným projektem na území České republiky, poskytujícím akutní pomoc a komplexní léčbu dětem a mládeži do 18 let závislým na návykových látkách. Většina pacientů je však mnohem mladší.

„Praha 1 je připravena podniknout veškeré kroky k tomu, aby toto centrum zůstalo zachováno. Jeho role v léčbě dětí a mladistvých, kteří podlehli nástrahám omamných látek, je nezastupitelná. Mluvíme totiž o jediném centru takového typu nejen v rámci Prahy 1, ale i hlavního města a vlastně celé republiky. Úvahy o jakémkoli omezení provozu, nebo dokonce přímo zrušení centra jsou proto silně krátkozrakým viděním reality, což říkám ještě velmi kulantně,“ sdělil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP 09), do jehož kompetencí spadá v Radě MČ Praha 1 také sociální oblast.

Na zajištění péče v Dětském a dorostovém detoxifikačním centru se podílí tým zkušených psychiatrů, pediatrů, psychologů, terapeutů, učitelů a sociálních pracovníků. Centrum nabízí spolupráci při řešení problémů s dětmi a mládeží, která experimentuje s drogami nebo je dokonce již v kategorii pacientů s rozvinutou závislostí na návykových látkách. 

Je zde možné využít ambulantních konzultací, zajištění hospitalizace, detoxikace a detoxifikace i navazující následné léčby. Příjem pacientů není regionálně omezen, a proto má v oblasti protidrogové politiky nejen hlavního města Prahy a Městské části Praha 1 nenahraditelné a zásadní postavení. Bylo proto zcela nepochopitelné, když se začaly ozývat hlasy proti existenci tohoto projektu, které zpochybňovaly nejen obložnost lůžkové části oddělení, ale současně i finanční efektivitu existence centra. Skutečnost však toto tvrzení jednoznačně vyvracejí.

Za uplynulý rok 2014 bylo v Dětském a dorostovém detoxifikačním centru ambulantně vyšetřeno celkem 848 pacientů, z nich bylo 257 hospitalizováno. Projekt pomáhá dětem a mladistvým z celé České republiky, neboť je vůbec jediným centrem pro akutní a následnou léčbu dětí ve věkové skupině do 15 let závislých na návykových látkách.

Detoxikační centrum zahrnuje psychiatrickou ambulanci a navazující lůžkovou část s kapacitou 12 lůžek a 2 lůžka pro akutní příjem. Provoz lůžkové části je nepřetržitý a léčba je diferencovaná dle typu pacienta a jeho aktuálního zdravotního stavu.

„Jsem velmi ráda, že se nám v letošním roce podařilo prosadit navýšení příspěvku z rozpočtu Městské části Praha 1 na 600 000 korun, což je dvojnásobek poskytnutého příspěvku oproti minulému roku,“ uvádí Šárka Chládková Táborská (ČSSD), zastupitelka a předsedkyně Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku. Centrum je financováno zejména z fondů veřejných zdravotních pojišťoven, ministerstva zdravotnictví, ministerstva práce a sociálních věcí a v neposlední řadě právě z rozpočtu Městské části  Praha 1. I přes uvedené skutečnosti musí nemocnice poskytnout na chod centra více než třetinu z vlastních finančních prostředků.

„Jelikož je toto centrum jediné svého druhu v celé republice, rozhodlo se zastupitelstvo Městské části Praha 1 vyslovit hlasitou podporu tomuto projektu. Doufáme, že tento krok povede hlavní město Prahu ke znovu zvážení poskytnutí dotace, kterou, dle mého názoru, s nedostatečným zdůvodněním přestalo již před lety centru poskytovat. Současně doufám, že toto usnesení zahájí pozitivní debatu nad zásadním celorepublikovým významem Dětského a dorostového detoxikačního centra v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a pomůže tento projekt zachovat,“ doplňuje Šárka Chládková Táborská (ČSSD).


Praha 3: Nemůžete se za závažných důvodů dostavit k volbám?

12. ledna 2018 v 09:14

Volič může požádat ze závažných důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Další články
Nahoru