dnes
Neděle - zatazeno
6°C
zítra
Pondělí - obcasny-dest
5°C
pozítří
Úterý - obcasny-dest
9°C
Pražská politika

Prague City Golf staví podle platného povolení, potvrdilo šetření Prahy 16 a magistrátu

Stavební úřad městské části Praha 16 ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy dokončil šetření, které počátkem června inicioval pražský radní Matěj Stropnický. Ten při své tehdejší návštěvě Lipenců usoudil, že probíhající práce na dostavbě golfového hřiště společnosti Prague City Golf (PCG) nejsou v souladu s vydaným stavebním povolením.

„Šetření neshledalo žádný rozpor mezi platnou dokumentací a faktickým stavem,“ uvedl jednatel PCG Michal Vlček.

Práce, které na stavbě nyní probíhají, jsou součástí rozšíření stávajícího hřiště o další tři jamky. Přitom vzniká i jezero, které bude sloužit jako krajinotvorný prvek. Jeho břehy po důkladném zkoumání a projednání s příslušnými referenty orgánů ochrany přírody a krajiny budou upraveny jako biotopy pro zvláště chráněné a chráněné druhy živočichů.

„Zároveň má ale i spolu s terénními úpravami velmi významnou funkci v rámci protipovodňových opatření,“ upozorňuje Vlček s tím, že v případě další povodně by jezero plnilo také úlohu retenční nádrže. „Proto je jeho rozloha a hloubka pečlivě propočítána ve spolupráci s hydrology,“ dodává.

Z pohledu možných budoucích živelních pohrom by tedy bylo nejhorší stavbu v této fázi přerušit nebo dokonce nedokončit. Právě k tomu ale směřuje další iniciativa radního Stropnického na přezkum rozhodnutí MČ Praha 16 o dodatečném povolení stavby.

S ní přišel poté, co se jeho předchozí výroky pro média ukázaly jako nepodložené. Stropnický v souvislosti s rozsahem probíhajících stavebních prací ve vztahu ke stavebnímu povolení tvrdil, že „do očí bijící realita je již na první pohled úplně jiná.“ V médiích se objevily dokonce spekulace, že práce probíhající zcela v souladu s platným stavebním povolením ve skutečnosti maskují nelegální těžbu štěrkopísku.

PCG je nájemcem pozemků, na nichž hřiště leží, teprve necelé poslední tři roky. Od počátku v roce 2013 se na přípravě a realizaci výstavby v rámci stavebně inženýrské činnosti podílí inženýr Jan Škůrek.

„K celé výstavbě se váže několik stavebních povolení, jedním z nich se řídí i současná etapa, tedy stavba vodní nádrže a terénní úpravy,“ říká Škůrek. Povolení nese přívlastek „dodatečné“, protože společnost Prague City Golf jako nový subjekt musela dokončit povolovací proces po svém předchůdci.
Stavebník a jeho dodavatelé jsou zavázáni splnit desítky podmínek – některé už před zahájením stavby, další v jejím průběhu, jiné až před kolaudací.

„Součástí přípravy stavby bylo například vyčistění území od černých skládek, které zde v minulosti vznikly,“ přibližuje Škůrek.


Pirátům v pražském zastupitelstvu byla zamítnuta možnost vzdát se odměn

2. listopadu 2017 v 15:15 | Aktualizováno 1. ledna 1970, 01:00

Pražští zastupitelé dnes nesouhlasili s tím, aby se jejich kolegové za Piráty zvolení do Sněmovny mohli vzdát odměn za výkon funkce v zastupitelstvu. Pro návrh Pirátů hlasovalo 13 z celkem 65 zastupitelů. Piráti mají v pražském zastupitelstvu čtyři členy. Ve volbách do Sněmovny získala strana...

Další články
Nahoru