dnes
Neděle - prehanky-snih
3°C
zítra
Pondělí - zatazeno
1°C
pozítří
Úterý - snih
0°C
Povodně přinesly podle zjištění kontrolorů záplavu nepoctivců, Praha nedopadla tak špatně
Vltava v centru Prahy 3. června 2013. Foto: Jan Puci

Povodně přinesly podle zjištění kontrolorů záplavu nepoctivců, Praha nedopadla tak špatně

Letošní povodně napáchaly opět velké škody a obyvatelé zasažených oblastí se s jejich ničivými následky potýkají dodnes. Ani závěrečná zpráva, hodnotící výsledky kontrol České obchodní inspekce v období od 11. července do 3. října 2013 u prodávajících a poskytovatelů služeb v souvislosti s povodněmi, nevyznívá příliš pozitivně.

Inspektoři se zaměřili na kontroly těch podnikatelů, kteří by mohli, vzhledem ke zvýšenému zájmu o jejich zboží a služby ze strany spotřebitelů z povodněmi zasažených míst, zneužít jejich tíživé situace k protiprávnímu jednání a vlastnímu prospěchu.

V průběhu 563 kontrol byly ve 46 % případů zjištěny nedostatky. Porušovány byly zejména informační povinnosti o cenách i o výrobcích a spotřebitelé byli poškozování prodávajícími nepoctivostí při prodeji nebo poskytování služeb i při uplatnění reklamací. Pozitivem je, že prodej zaplaveného nepotravinářského zboží zjištěn nebyl.

Zjištěná porušení

V průběhu kontrolní akce zaměřené na prodej zboží a nabídku služeb v souvislosti s povodněmi zjistili inspektoři nejčastěji porušení některého ustanovení zákona o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.), a to celkem v 259 případech. Zejména se jednalo o následující porušení:

nedodržení povinností při označování zboží cenami (§ 12) – celkem 64 zjištění,
nedostatky v poskytování informací o výrobku (§ 9, 10, 11) – 60 porušení,
nedodržení zásad poctivosti prodeje (nesprávné míry nebo hmotnosti – § 3 a) – 42 případů,
nesprávné účtování (v rozporu s cenou, s níž byl spotřebitel seznámen – § 3 c) – 21 porušení,
nevydání dokladu o koupi nebo poskytnuté službě na vyžádání spotřebitele (§ 16) – 26 zjištění,
užití klamavé obchodní praktiky (§ 5) – 13 případů.

coika-kontroly-nahledTabulka (lze ji zvětšit): ČOI


Další články
Nahoru