dnes
Úterý - oblacno
12°C
zítra
Středa - zatazeno
10°C
pozítří
Čtvrtek - obcasny-dest
12°C
Právo

Povinné údaje na webových stránkách podnikatelů

Každý podnikatel má povinnost uvádět na svých internetových stránkách své identifikační údaje. Tuto povinnost mají podnikatelé již několik let. Stále ale existuje vysoké procento těch, kteří tuto povinnost nesplňují. Pojďme se blíže podívat na to, jak tomuto zákonnému požadavku vyhovět a předejít případným sankcím.

KTERÉ ÚDAJE JE PODNIKATEL POVINEN ZVEŘEJNIT?

Obecná povinnost uvádět identifikační údaje pro podnikatele je zakotvena v ustanovení § 435 občanského zákoníku. Týká se jak osob samostatně výdělečně činných, tak i podnikajících právnických osob.

OSVČ je povinna uvádět:

  • Jméno a příjmení
  • Identifikační číslo
  • Místo podnikání
  • Údaj o zápisu do živnostenského rejstříku
  • Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku uvede také údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky

Podnikající právnická osoba je povinna uvádět:

  • Název společnosti
  • Identifikační číslo
  • Adresa sídla
  • Údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně oddílu a vložky
  • Popřípadě údaj o zápisu organizační složky podniku nebo podniku zahraniční osoby do obchodního rejstříku

Povinné údaje lze doplnit dalšími dobrovolnými údaji, nejsou-li způsobilé vyvolat klamavý dojem. Těmito údaji může být výše základního kapitálu, daňové identifikační číslo, informace o tom, zda se jedná o plátce DPH či nikoliv, odborné zaměření podnikatele, a podobně.

PŘÍKLADY UVEDENÍ ÚDAJŮ

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku může mít své identifikační údaje na webových stránkách uvedené takto:

Název společnosti: „Přesný název dle obchodního rejstříku“

Sídlo: „Ulice a číslo popisné, PSČ Město“

IČ: „Identifikační číslo podnikatele“

Spisová značka: „oddíl a vložka“ vedená u rejstříkového soudu v „město“

Příklad uvedení povinných údajů osoby samostatně výdělečně činné nezapsané v obchodním rejstříku je následující:

Jméno a příjmení: „Jméno a příjmení, pod kterým živnostník podniká, včetně případného dodatku“

Místo podnikání: „Ulice a číslo popisné, PSČ Město“

IČ: „Identifikační číslo podnikatele“

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od „Datum zápisu“

Evidenční číslo ŽL: „Evidenční číslo, číslo jednací“

Evidující úřad: „Úřad, u kterého je podnikatel evidován“

KTERÝ PODNIKATEL MÁ TUTO POVINNOST?

Akciová společnost má povinnost uvádět identifikační údaje na svých stránkách automaticky. Podle § 7 zákona o obchodních korporacích je totiž akciová společnost povinna vést internetové stránky a na nich uveřejňovat povinné identifikační údaje.

Společnost s ručením omezeným a OSVČ takovou povinnost nemají, ledaže si zřídí webové stránky. Pokud se pro internetové stránky rozhodnou, pak se na ně vztahuje podle § 7 odst. 3 zákona o korporacích stejná povinnost jako pro akciovou společnost a musí na svém webu zveřejnit povinné údaje.

KDY JE PODNIKATEL POVINEN ÚDAJE ZVEŘEJNIT?

Podnikatel je povinen údaje na webu uvést bez zbytečného odkladu po svém vzniku a dále je povinen je průběžně udržovat aktuální. Informace mají být dostupné veřejnosti jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy a na základě bezplatného přístupu.

CO KDYŽ PODNIKATEL NEMÁ INTERNETOVÉ STRÁNKY?

Pak nemá povinnost uvádět na webu své identifikační údaje. Stále se ale na něj vztahuje povinnost uvádět své identifikační údaje na všech obchodních listinách, jako jsou objednávky, obchodní dopisy, faktury, potvrzení, hlavičkové papíry nebo smlouvy. Jak jsme si uvedli výše, akciová společnost je povinna uvádět své identifikační údaje kromě obchodních listin vždy i na svých internetových stránkách.

JAKÉ SANKCE HROZÍ ZA NEDODRŽENÍ POVINNOSTI?

Za neuvedení povinných údajů podnikatele na internetových stránkách nebo na obchodních listinách hrozí podnikatelům sankce, a to konkrétně podle § 24 zákona o přestupcích pokuta až do výše 50.000 Kč, nebo dokonce zákaz činnosti až do výše 1 roku.

Autorkou textu je Kateřina Marešová, advokátní koncipientka 

www.maceklegal.cz


GDPR je už nějakou dobu s námi, na co si dávat největší pozor?

20. ledna 2019 v 07:32

Úřad pro ochranu osobních údajů na svých stránkách pravidelně zveřejňuje odpovědi na dotazy, které poskytl v rámci svobodného přístupu k informacím. Z nich je zřejmé několik velmi zajímavých skutečností.

Novinky pro podnikatele a zaměstnavatele v roce 2019

22. prosince 2018 v 08:30

Jste podnikatel nebo zaměstnavatel a nejste si jistý, jaké legislativní změny a novinky Vás čekají v roce 2019? Přinášíme vám článek se stručným shrnutím, co vás čeká příští rok.

Jak s nevyčerpanou dovolenou ke konci roku? Převádí se do nového roku, propadá nebo se proplácí?

21. prosince 2018 v 08:17

Nevyčerpaná dovolená se převádí do dalšího kalendářního roku. Nepropadá a ani se neproplácí. Zaměstnavatel vám peníze místo dovolené nabídnout ani nesmí. Vyplatit nevyčerpanou dovolenou vám může pouze v případě skončení pracovního poměru. Zaměstnavatel by vám měl následně umožnit převedenou...

Proč (ne)uzavřít smlouvu o výkonu funkce jednatele?

16. prosince 2018 ve 22:13

Jste jednatelem v s.r.o. a chcete za výkon funkce kromě poděkování ze strany společníků získávat i finanční odměnu? Případně jste sami společníkem s.r.o. a zároveň jednatelem a máte v úmyslu vyplácet (si) za výkon funkce odměnu? Pokud jste na předchozí otázky odpověděli „ano“, budou se Vám hodit...

Hlavní město podporuje novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu

12. prosince 2018 v 07:25

Vláda České republiky 3. prosince projednala a schválila novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Městská rada oproti původnímu stanovisku tento pohled přehodnotila a novelu vlády podporuje. Rada hl. m. Prahy se vyslovila zejména pro podporu principu kontroly územních samosprávných celků ze...

Výpověď v práci? Jaké má zaměstnanec právo, ale i povinnosti

30. listopadu 2018 v 10:45

Zaměstnavatel odmítl podepsat moji výpověď. Co s tím? Odpovídá Jana Kaplická z Profesia.cz. Výpověď z pracovního poměru je jednostranný akt – znamená to, že výpověď se druhé straně prostě dá. Předání výpovědi ale má svá pravidla: výpověď musí být vždy písemná a v písemné podobě musí být vždy...

Zamýšlíte vstoupit do společnosti jako tichý společník?

10. listopadu 2018 v 18:13

V naší advokátní kanceláři Macek Legal často pro své klienty připravujeme smlouvy o tiché společnosti v rámci investorských vstupů do společností. Pro přiblížení, jak takové tiché společenství funguje, jaké má výhody a jaká úskalí, jsme se rozhodli napsat tento...

Nakupujte jako Němci nebo Francouzi, od prosince na národnosti nezáleží

8. listopadu 2018 v 08:14

Paní Jana nechává vánoční nákupy vždy až na prosinec a většinou nakupuje online. Letos svým vnoučatům může vybrat ten nejlepší dárek ve francouzských, švédských nebo třeba portugalských e-shopech. Koupí je za stejných podmínek jako místní občané. Může za to nové nařízení Evropské unie, které od...

Pozor na vyžadování souhlasu se zpracováním osobních údajů

7. listopadu 2018 v 07:59

Od 25. května 2018, kdy nabylo účinnosti obecné nařízení na ochranu osobních údajů, nebo-li GDPR (General Data Protection Regulation), jsou internetové stránky a hlavně emailové schránky uživatelů zahlceny požadavky na udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Řada příjemců těchto žádostí na...

Další články
Nahoru