dnes
Pondělí - zatazeno
25°C
zítra
Úterý - prehanky-dest
27°C
pozítří
Středa - oblacno
28°C
Právo

Povinné údaje na webových stránkách podnikatelů

Každý podnikatel má povinnost uvádět na svých internetových stránkách své identifikační údaje. Tuto povinnost mají podnikatelé již několik let. Stále ale existuje vysoké procento těch, kteří tuto povinnost nesplňují. Pojďme se blíže podívat na to, jak tomuto zákonnému požadavku vyhovět a předejít případným sankcím.

KTERÉ ÚDAJE JE PODNIKATEL POVINEN ZVEŘEJNIT?

Obecná povinnost uvádět identifikační údaje pro podnikatele je zakotvena v ustanovení § 435 občanského zákoníku. Týká se jak osob samostatně výdělečně činných, tak i podnikajících právnických osob.

OSVČ je povinna uvádět:

  • Jméno a příjmení
  • Identifikační číslo
  • Místo podnikání
  • Údaj o zápisu do živnostenského rejstříku
  • Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku uvede také údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky

Podnikající právnická osoba je povinna uvádět:

  • Název společnosti
  • Identifikační číslo
  • Adresa sídla
  • Údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně oddílu a vložky
  • Popřípadě údaj o zápisu organizační složky podniku nebo podniku zahraniční osoby do obchodního rejstříku

Povinné údaje lze doplnit dalšími dobrovolnými údaji, nejsou-li způsobilé vyvolat klamavý dojem. Těmito údaji může být výše základního kapitálu, daňové identifikační číslo, informace o tom, zda se jedná o plátce DPH či nikoliv, odborné zaměření podnikatele, a podobně.

PŘÍKLADY UVEDENÍ ÚDAJŮ

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku může mít své identifikační údaje na webových stránkách uvedené takto:

Název společnosti: „Přesný název dle obchodního rejstříku“

Sídlo: „Ulice a číslo popisné, PSČ Město“

IČ: „Identifikační číslo podnikatele“

Spisová značka: „oddíl a vložka“ vedená u rejstříkového soudu v „město“

Příklad uvedení povinných údajů osoby samostatně výdělečně činné nezapsané v obchodním rejstříku je následující:

Jméno a příjmení: „Jméno a příjmení, pod kterým živnostník podniká, včetně případného dodatku“

Místo podnikání: „Ulice a číslo popisné, PSČ Město“

IČ: „Identifikační číslo podnikatele“

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od „Datum zápisu“

Evidenční číslo ŽL: „Evidenční číslo, číslo jednací“

Evidující úřad: „Úřad, u kterého je podnikatel evidován“

KTERÝ PODNIKATEL MÁ TUTO POVINNOST?

Akciová společnost má povinnost uvádět identifikační údaje na svých stránkách automaticky. Podle § 7 zákona o obchodních korporacích je totiž akciová společnost povinna vést internetové stránky a na nich uveřejňovat povinné identifikační údaje.

Společnost s ručením omezeným a OSVČ takovou povinnost nemají, ledaže si zřídí webové stránky. Pokud se pro internetové stránky rozhodnou, pak se na ně vztahuje podle § 7 odst. 3 zákona o korporacích stejná povinnost jako pro akciovou společnost a musí na svém webu zveřejnit povinné údaje.

KDY JE PODNIKATEL POVINEN ÚDAJE ZVEŘEJNIT?

Podnikatel je povinen údaje na webu uvést bez zbytečného odkladu po svém vzniku a dále je povinen je průběžně udržovat aktuální. Informace mají být dostupné veřejnosti jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy a na základě bezplatného přístupu.

CO KDYŽ PODNIKATEL NEMÁ INTERNETOVÉ STRÁNKY?

Pak nemá povinnost uvádět na webu své identifikační údaje. Stále se ale na něj vztahuje povinnost uvádět své identifikační údaje na všech obchodních listinách, jako jsou objednávky, obchodní dopisy, faktury, potvrzení, hlavičkové papíry nebo smlouvy. Jak jsme si uvedli výše, akciová společnost je povinna uvádět své identifikační údaje kromě obchodních listin vždy i na svých internetových stránkách.

JAKÉ SANKCE HROZÍ ZA NEDODRŽENÍ POVINNOSTI?

Za neuvedení povinných údajů podnikatele na internetových stránkách nebo na obchodních listinách hrozí podnikatelům sankce, a to konkrétně podle § 24 zákona o přestupcích pokuta až do výše 50.000 Kč, nebo dokonce zákaz činnosti až do výše 1 roku.

Autorkou textu je Kateřina Marešová, advokátní koncipientka 

www.maceklegal.cz


Exekutorská komora nově zveřejňuje statistiky k exekucím s rozdělením na kraje a okresy

19. srpna 2019 v 07:23

Na speciální webové stránce Exekutorské komory ČR (EK ČR) www.statistiky.ekcr.cz jsou k dispozici další data. Na nejnovějším statistickém listu najdou zájemci údaje o exekucích s geografickým rozdělením na kraje a okresy.

Když už mermomocí chcete někomu půjčit peníze bez podepsání smlouvy, je potřeba se při bankovním převodu zaměřit na text zprávy pro příjemce

21. července 2019 v 08:05

Určitě jste se s tím už několikrát setkali. Chcete někomu půjčit peníze nebo třeba potřebujete sepsat smlouvu, ale je Vám líto „vyhodit“ peníze za právníka. Mnohdy opravdu můžete ušetřit několik tisíc, když si smlouvu sepíšete sami podle návodu z internetu. Často to ale také nemusí dopadnout dobře...

Jak evidovat pracovní dobu zaměstnanců a jaký bude mít na zaměstnavatele dopad nový rozsudek Soudního dvora EU?

20. července 2019 v 11:51

V posledních týdnech se hodně diskutuje o rozsudku č. C-55/18 Soudního dvora EU o evidenci pracovní doby. Čeští zaměstnavatelé jsou již několik let povinni vést evidenci pracovní doby zaměstnanců. Přináší tento rozsudek pro zaměstnavatele další povinnosti?

Bezplatná právní poradna Prahy 11 na nové adrese

17. července 2019 v 11:50

Bezplatná právní poradna, kterou ve spolupráci s jedenáctou městskou částí provozuje společnost Iuridicum Remedium, působí na nové adrese. Najdete ji v tzv. Domečku u objektu Úřadu MČ Praha 11 v Ocelíkově ulici 672/1.

Exekutorská komora: Insolvenční správce bude kontrolovat, zda má povinný dost velký plat

10. června 2019 ve 12:06

Očekávaná novela insolvenčního zákona, která by měla zjednodušit vstup dlužníků do oddlužení, nedávno nabyla účinnosti. Přesně to bylo v sobotu 1. června. Touto novelou chtějí zákonodárci řešit zejména vícečetné exekuce, neboť vzrůstá podíl dlužníků, kteří mají 10 i více exekucí a nejsou schopni...

Předkupní právo ke garážovému státní v procesu legislativní změny

31. května 2019 v 09:37

Současná úprava koupě bytové jednotky s garážovým stáním v hromadné garáži se zdá být zbytečně komplikovaná. V legislativním procesu je výjimka z předkupního práva, která by měla být obsažena v novele občanského zákoníku. 

Roste zájem lidí o využívání služeb Evropského spotřebitelského centra

24. dubna 2019 v 09:22

Stále více lidí využívá služby Evropského spotřebitelského centra ČR (ESC). Za poslední dva roky jejich počet vzrostl o 155 procent, z 1117 v roce 2016 na loňských 2849. Spotřebitelé žádali o informace o svých právech na jednotném trhu a o bezplatnou pomoc ve sporech s podnikateli z ostatních zemí...

Bezplatná právní poradna sociálně slabším občanům

19. března 2019 v 08:23

Praha 9 poskytuje bezplatně právní poradnu občanům, kteří nemohou za právní služby platit a mají trvalý pobyt na území MČ Prahy 9.

Žádné zásadní změny nepřinese, ale… Co změní nový zákon o zpracování osobních údajů?

17. března 2019 ve 12:24

Je to už poměrně dlouho, co GDPR nabylo účinnosti. Zároveň s ním měl dle původních plánů českých zákonodárců nabýt účinnosti i zákon, který měl pomoci GDPR v některých otázkách upřesnit nebo vyjasnit. Jak to tak ale u nás bývá, GDPR je účinné bezmála deset měsíců a adaptační zákon, tj. zákon...

Praha 13: Bezplatná právní poradna na radnici

1. března 2019 v 07:30

Základní právní poradenství nabízí radnice třinácté městské části občanům v problematické situaci. Centrum právní pomoci poskytuje občanům Prahy 13 základní právní poradenství zdarma.

Další články
Nahoru