Dnes Čtvrtek - zatazeno 4°C
Zítra Pátek - obcasny-dest 7°C
Čtvrtek 15. 4. 2021
Svátek má Anastázie
Koronavirus
Aktuální informace o šíření epidemie v Praze.
Politika

Poslední letošní jednání zastupitelstva Prahy 4 se uskuteční v pátek 18. prosince

Zasedání Zastupitelstva mětské části Praha 4, poslední v tomto roce, se bude konat v pátek 18. prosince 2020 od 13 hodin v zasedacím sále historické nuselské radnice (Táborská 500).

Jednání lze sledovat také v přímém přenosu na internetové stránce MČ Praha 4: https://praha4.cz/Primy-prenos-z-jednani-Zastupitelstva-mestske-casti-Praha-4.html

Návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 18. 12. 2020 od 13:00 hod. v sále 301

1. Návrh ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru.

2. Návrh k doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 4 schváleného usnesením Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 8Z-24/2012 ze dne 8.3.2012 ve znění usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 2 Z-5/2015 ze dne 21.1. 2015 a Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 4 schváleného usnesením Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 2 Z –4 /2015 ze dne 21.1. 2015 a č. 9Z-39/2015 ze dne 16.9.2015.

3. Návrh k návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2021

4. Informace k Finančnímu plánu ekonomické činnosti na rok 2021 schváleného Radou městské části Praha 4 dne 25.11.2020 pod číslem usnesení 22R-831/2020

5. Bytové jednotky
a)    k prodeji volné bytové jednotky č. 242/15 v domě na adrese Nuselská 242/44, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku
b)    k prodeji volné bytové jednotky č. 711/20 v domě na adrese Michelská 711/57, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

6. Majetkové dispozice
a)    k prodeji pozemku parc. č. 271/1 v katastrálním území Podolí.
b)    ke společnému prodeji pozemku parc. č. 1651/1 a části pozemku parc. č. 1651/4 označené dle GP č. 2018–28/2019 jako pozemek parc. č. 1651/10, vše v katastrálním území Podolí.
c)    k prodeji pozemku parc. č. 2157 v katastrálním území Nusle.
d)    k prodeji pozemku parc. č. 206/1 (zastavěná plocha a nádvoří) se stavbou bez čp/če (stavba technického vybavení), Krumlovská, katastrální území Michle, Praha 4.
e)    k prodeji části pozemku parc. č. 1993, označené dle GP č. 3211–53/2013 jako pozemek parc. č. 1993/2, v katastrálním území Braník
f)    ke společnému prodeji pozemku parc. č. 2589 a části pozemku parc. č. 2590/1 označené dle GP č. 2870–255/2017 jako pozemek parc. č. 2590/4, oba v katastrálním území Krč
g)    k prodeji pozemku parc. č. 2848/738 v katastrálním území Záběhlice
h)    k prodeji částí pozemků parc. č. 1307/25, parc. č. 1320/1, oba v katastrálním území Michle, označené dle GP č. 3198–106/2018 z pozemku 1307/25 jako díly d + g + e + f, o výměře 54m2 a z pozemku 1320/1 jako díly a + c, o výměře 8m2
i)    k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc.č. 10/7, katastrální území Nusle, Praha 4

7. Splátkové dohody
a)    k žádosti o uzavření splátkové dohody s paní H. H.
b)    k žádosti pana R. K. o prominutí smluvní pokuty

8. Informace k poskytnutí slevy nájemného nájemcům nebytových prostor a nebytových objektů postižených krizovými opatřeními vlády České republiky  
         
9. Návrh k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávky za společností ELGAP energie, s.r.o., IČ: 29046343.

10. Návrh k žádosti obecně prospěšné společnosti Tradiční loutkové divadlo Zvoneček, o.p.s., IČ 27019489, o prominutí smluvní pokuty a úroků z prodlení za pozdní úhradu služeb.
    
11. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML/2020/0386/OKS o poskytnutí dotace ve výši 120.000,– Kč spolku TJ Orion Praha, z.s., se sídlem U ledáren ev. č. 48, 147 00 Praha 4 – Braník, IČ: 48135682
 

12. Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.


Praha 5 uspořádala on-line mítinky, tento typ jednání s veřejností chce využívat i v budoucnu

29. března 2021 ve 20:45

Během březnového lockdownu uspořádala radnice Prahy 5 hned čtyři distanční setkání s občany, kterých se zúčastnilo přes sto lidí. Úřad počítá s on-line mítinky i do budoucna.

Další články
Nahoru