Dnes Úterý - zatazeno 16°C
Zítra Středa - obcasny-dest 14°C
Úterý 24. 5. 2022
Svátek má Jana
Zpravodajství
Aktuální zprávy z hlavního města
Poslankyně Červíčková: Daňové slevy na zvýšení zaměstnanosti lidí nad 50 let se vyplatí všem. I státu
Úřad práce. Ilustrační foto: archiv

Poslankyně Červíčková: Daňové slevy na zvýšení zaměstnanosti lidí nad 50 let se vyplatí všem. I státu

Problematikou nezaměstnaných ve věkové kategorii +50 se zabývám víc než 10 let. Musím přiznat, že když jsem zakládala neziskovou organizaci s cílem pomoci téhle skupině s uplatněním na trhu práce, rozhodně jsem nečekala, že se bude situace stále zhoršovat. Podíl osob starších padesáti let na celkovém počtu nezaměstnaných v České republice totiž prakticky jen roste. A to i přes opakované ujišťování Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), že je pro něj řešení tohoto problému prioritou.

Oficiální statistiky však potvrzují, že problém naopak postupně eskaluje, proto jsem přesvědčená, že musí být konečně řešen koncepčně, systémově. Vypisování rádoby motivačních dotačních titulů ze strany MPSV prostě nestačí, jakkoliv je samotné ministerstvo považuje za klíčové. Ostatně, kdyby dotace fungovaly, jen stěží by podíl nezaměstnaných +50 vzrostl za posledních 10 let o 8,24 procenta.

Čísla ale nejsou všechno. Statistické údaje je vždy nutné nahlížet optikou jednotlivých lidských příběhů, které se od sebe často výrazně liší. Aktuálně je v Česku přibližně 90 000 nezaměstnaných, kteří už překročili padesátku a snaží se najít adekvátní uplatnění na trhu práce.

Většina z nich je přitom v evidenci Úřadu práce dlouhodobě, velká část této skupiny navíc svým způsobem už jen čeká odchod do předčasného důchodu. Lidé z této věkové kategorie jsou zaměstnavateli na trhu práce často diskriminováni.

Je celkem běžné, že se „padesátník“ nedostane ani k pohovoru, protože je z výběrového řízení předem vyloučen kvůli datu narození uvedenému v životopise. Důvodem může být stále převažující názor, že jsou pracovní návyky této generace zastaralé, že se lidé nad 50 let neumí přizpůsobit novým technologiím nebo třeba neovládají cizí řeči.

Přitom právě tahle generace ukončila vysokou školu v letech 1994 až 1995, jazyková výbava jim tedy nechybí. Mnoho z nich navíc absolvovalo zahraničí stáže a rozhodně zvládá běžnou uživatelskou i vyšší úroveň IT technologií.

Je proto zcela nezbytné motivovat zaměstnavatele k překonání podobných předsudků. Osobně se pak domnívám se, že každý zaměstnavatel uvítá motivaci finanční, a to nejen v covidové době. Samozřejmě ale chápu, že blízká budoucnost bude pro řadu firem velmi složitá a lze očekávat, že se podíl nezaměstnaných ve věkové kategorii +50 brzy ještě zvětší.

S ohledem na vše výše uvedené a ve snaze o hledání systémového řešení jsem tak došla k názoru, že je potřeba jít primárně cestou legislativních změn. Konkrétně mám na mysli snížení daňového základu zaměstnavatelů. Tento nástroj je nicméně v českém daňovém prostředí neznámý, proto je na místě otevřít k jeho zavedení diskusi.

Za mě by bylo nejvhodnější doplnit do § 35 odst. 1 zákona o daních z příjmů nové písmeno c), podle něhož by byla poskytnuta sleva na dani zaměstnavateli, který zaměstná osobu, jež ke dni nástupu do zaměstnání dovršila 50 let věku a současně byla po dobu předchozích tří (eventuálně šesti) měsíců vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR. Slevu na dani bych navrhla stanovit ve výši 20 000 korun. Doba evidence na Úřadu práce i výše slevy na dani jsou však otázkou další diskuse a lze je upravit.

Můj návrh se opírá o následující propočty. Uplatnění slevy sníží daňovou povinnost zaměstnavatele a s ní i příjmy státu. Na druhou stranu je nutné vzít v úvahu úspory státního rozpočtu dané tím, že dlouhodobě nezaměstnaný nebude nadále veden v evidenci Úřadu práce a nebude tím pádem čerpat podporu v nezaměstnanosti.

Stát za něj také nebude povinen nadále hradit sociální a zdravotní pojištění. Návrh se zároveň netýká osob, které jsou sice starší 50 let, ale jsou schopné obstát na pracovním trhu v konkurenci mladších uchazečů bez jakékoliv státní podpory.

Možnost uplatnit slevu na dani by se rovněž nevztahovala na případy, kdy už je osoba starší 50 let u zaměstnavatele zaměstnána a 50. rok věku v pracovním poměru pouze dovrší.

Cílem daňového zvýhodnění je především zvýšit zaměstnanost ve věkové kategorii +50, která bude díky příjmům odvádět daně a státu sníží náklady spojené s jejich evidencí na Úřadu práce.

Průměrné náklady vynaložené veřejným rozpočtem na jednoho nezaměstnaného se totiž pohybují kolem 207 000 korun za rok, jak vyplývá z publikace Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. z roku 2016.

MPSV rovněž sleduje prostředky vynaložené na pasivní politiku zaměstnanosti, které zahrnují finanční prostředky čerpané na podporu v nezaměstnanosti, kompenzaci odbytného, odchodné a odstupné, refundaci dávek do států EU, poštovní a bankovní poplatky a úhradu lékařských posudků.

monika-cervickova-2

Poslankyně Monika Červíčková

V roce 2019 bylo na těchto položkách vyplaceno celkem 8 144 407 000 korun, z toho přímé náklady na podporu v nezaměstnanosti činily 8,05 miliardy.

Propočty tedy hovoří jasně: daňové slevy na zvýšení zaměstnanosti osob starších 50 let se vyplatí všem, včetně státu. Jsem ale pragmatik, a tak vím, že prosadit skutečně funkční zákonné úpravy do konce tohoto volebního období nestihneme.

Prostor pro diskusi tu ale je a já pevně věřím, že čím dřív ji otevřeme, tím rychleji bude změna možná. Pro dlouhodobě nezaměstnané jde doslova o světélko na konci tunelu.

Autorkou textu je Ing. Monika Červíčková, poslankyně za hnutí ANO

V roce 2009 založila neziskovou organizaci PLUS 50, v níž je ředitelkou a po celou dobou zde působí jako dobrovolnice.


Prokop: Kompetenční centrum digitalizace? Pražany to bude hodně stát, ale nic z toho nevznikne

10. května 2022 v 08:56

Pražští radní včera opět schválili Smlouvu o zajištění služeb kompetenčního centra digitalizace procesů, agend a jejich robotizace. Kriticky na to reagoval předseda hnutí ANO v Praze Ondřej Prokop.

Prokop: Koalice primátora Hřiba kryje Čižinského Prahu Sobě a odmítla projednat předražené stěhování TSK

28. dubna 2022 ve 14:50

Dnes jsem na jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy navrhoval projednat sporné a předražené stěhování Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK do nových prostor. Otazníků je hned několik a domnívám se, že se zvláště náměstek primátora Adam Scheinherr, který za stěhováním stojí, má z čeho...

Poslankyně Zajíčková: Návrh novely zákona o pedagogických pracovnících obsahuje řadu smysluplných změn

17. dubna 2022 v 06:28

Návrh novely například zavádí adaptační období pro začínající učitele, které by mělo snížit riziko brzkého odchodu mladých učitelů ze školství. Další významnou změnou je ukotvení uvádějícího, provázejícího i třídního učitele a garance platů pedagogických pracovníků navázáním na průměrnou mzdu...

Vyjádření pražských politiků k napadení Ukrajiny

24. února 2022 v 16:21

Pražští zastupitelé dnes schválili okamžitý finanční dar ve výši 10 milionů korun humanitární organizaci Člověk v tísni na pomoc obyvatelům Ukrajiny, která se v noci na čtvrtek stala terčem ozbrojené invaze ze strany Ruska. Na potřebě pomoci Ukrajině a potřebě vyjádřit s ní solidaritu se shodují...

Udženija: Kvůli asociální a diskriminační politice se Pražané bojí o střechu nad hlavou

24. února 2022 v 11:36

„Adam Zábranský, pražský radní pro bydlení a transparentnost za Pirátskou stranu se v médiích rád chlubí, co všechno dělá pro to, aby Pražané měli dostupné bydlení. Realita je ale opačná. Kvůli nové strategii magistrátu musí nájemci místo smlouvy na dobu neurčitou každé dva roky čekat na...

Stárek: Soutěže dle pravidel České komory architektů se v Praze 6 osvědčily

6. února 2022 ve 21:44

Místostarosta Prahy 6 pro územní rozvoj a veřejný prostor Jakub Stárek (ODS) se v aktuálním komentáři vrátil k lednovému rozhodnutí vedení městské části, které schválilo výsledky architektonické soutěže o návrh podoby plánované novostavby léčebny pro dlouhodobě nemocné (LDN) v Drnovské ulici...

Další články
Nahoru