dnes
Neděle - polojasno
3°C
zítra
Pondělí - zatazeno
1°C
pozítří
Úterý - snih
0°C
Pražská doprava

Po dvouletém poklesu automobilová doprava vloni v Praze vzrostla

Každoroční nárůst automobilové dopravy, zaznamenaný na území hlavního města v období po roce 1990, se v letech 2008 až 2009 prakticky zastavil a po opětovném významnějším nárůstu v roce 2010 došlo v letech 2011 a 2012 k mírnému poklesu. V roce 2013 intenzita automobilové dopravy víceméně stagnovala, respektive nepatrně narostla.

Celkově se automobilová doprava na území hlavního města Prahy v roce 2013, měřená dopravním výkonem na celé komunikační síti, zvýšila v průměru o 0,3 % ve srovnání s předcházejícím rokem. Z toho doprava osobními automobily vzrostla o 0,2 % a doprava nákladními automobily a autobusy o 1,6 %.

Wilsonovou ulicí na přemostění Masarykova nádraží projelo v průměrný pracovní den roku 2013 celkem 92 000 vozidel, v prostoru u Hlavního nádraží 82 000 vozidel a přes Nuselský most 80 000 vozidel.

„V automobilové dopravě České republiky zaujímá hlavní město Praha specifické postavení, projevující se v nadprůměrně vysoké dopravní intenzitě ve srovnání s jinými českými městy nebo s dálnicemi a silnicemi na ostatním území republiky,“ uvedl Ladislav Pivec, šéf TSK.

Vybrané údaje o hlavním městě Praze k 31.12.2013

Celková délka komunikační sítě:                       3 972 km

z toho dálnice na území města:                         10 km

ostatní rychlostní komunikace:                          98 km

Počet mostních objektů na komunikační síti ve správě TSK:      599

z toho mostních objektů přes Vltavu:                 27

mimoúrovňových křížení:                                   222

podchodů:                                                        122

Počet silničních tunelů (celková délka 8 530 m):       10

Počet motorových vozidel:                                 855 057

z toho počet osobních automobilů:                   665 866

Počet světelných signalizačních zařízení:         626

z toho samostatných přechodů pro chodce:      125

 

 


Další články
Nahoru