dnes
Pátek - polojasno
5°C
zítra
Sobota - zatazeno
3°C
pozítří
Neděle - skorojasno
2°C
Pražská politika

Pavel Bém se může ještě osm měsíců klepat. Pak už bude pozdě…

Předseda klubu Pirátů v pražském zastupitelstvu Jakub Michálek představil první díl analýzy kauzy Opencard.  V téměř 40 stránkové analýze se podrobně zabýval počátkem projektu Opencard, tedy schválením projektu v pražském zastupitelstvu a dále veřejnou zakázkou na servisní kartové centrum schválenou Radou Pavla Béma. Tato témata zvolil kvůli k tomu, že během 8 měsíců uplyne absolutní lhůty promlčení občanskoprávních nároků.

Piráti v analýze zjistili, že Pavel Bém s Petrem Hulinským v roce 2006 uvedli zastupitelstvo v omyl a zamlčeli mu podstatné okolnosti ohledně plánu projektu. Zastupitelstvu totiž předložili podklady, podle nichž měl projekt vydělat do roku 2015 přes miliardu korun. Obhajovali ho, že bude ziskový.

Ve skutečnosti byla tato finanční perspektiva projektu Opencard, který Rada Pavla Béma předložila ke schválení Zastupitelstvu hl. m. Prahy, finančně zjevně nereálná, slib zisku byl postaven na předpokladu pravidelného obrovského poplatku zhruba 1530 korun na občana za dvouletý životní cyklus karty, který by město muselo vybírat od občanů. Zastupitelé schvalovali projekt v přesvědčení, že bude ziskový.  

Zastupitelstvo by projekt patrně neschválilo, kdyby vědělo, že údaje o výdělečnosti projektu jsou smyšlené a zjevně nerealistické. Podle Pirátů tím Bém s Hulinským mohli dopustit podvodu, a proto podali trestní oznámení MSZ v Praze. Jmenovaní také porušili povinnost jednat svědomitě.  Hl. m. Praha by po nich mělo škodu ve výši 160 milionů korun vymáhat v občanskoprávním řízení, tvrdí Piráti.

Zadávací dokumentace zpracovaná v roce 2006 žádným způsobem nezaručila dodržení zásad uvedených v usnesení zastupitelstva, takže následně podpisem smlouvy a postupem projektu došlo k porušení závazného usnesení Zastupitelstva v řadě aspektů (otevřenost řešení, přenesení části rizika na dodavatele, kompatibilita se standardy a transparentnost řízení).

Na přípravě zadávací dokumentace se protiprávně podílela společnost Haguess, která si připravila zakázku „na míru“ a zakázku také dostala. Haguess jako jediná předložila nabídku, ačkoliv zadávací dokumentaci si vyzvedlo celkem 32 firem. Rada Pavla Béma přidělila zakázku na vytvoření kartového centra společnosti Haguess, ačkoliv hodnotící komise v zápise uvedla, že nabídku této společnosti po věcné stránce nehodnotila.

Tato nabídka neodpovídala zadávací dokumentaci. Podle Pirátů členové tehdejší Rady Pavla Béma při schvalování výběrového řízení nejednali s péčí řádného hospodáře podle § 35 zákona č. 131/2000 Sb., neboť si ani nevyžádali základní relevantní podklady v podobě zadávací dokumentace a nabídky, kterou svým rozhodnutím schvalovali, ani nevyvodili důsledky ze zprávy hodnotící komise.

„Máme tudíž podezření, že jmenovaní porušili podle zákona jim uloženou povinnost opatrovat majetek hl. m. Prahy, a tím mu způsobili škodu velkého rozsahu, proto Piráti podali trestní oznámení. Vedle toho rovněž navrhli, aby Praha vymáhala po společnosti Haguess škodu ve výši 80 milionů korun, která jí byla porušením povinností při správě městského majetku způsobena,“ tvrdí Piráti.

Piráti zaslali dopis všem členům Rady hl. m. Prahy a na vědomí předsedovi finančního výboru Miroslavu Ludvíkovi (ČSSD) a předsedkyni kontrolního výboru Jaroslavě Janderové (ODS), aby Rada hl. m. Prahy u uvedených nároků primárně posoudila jejich důvodnost a následně je vymáhala v občanskoprávním řízení, kde je v současné době jedině reálná možnost, že dojde k náhradě aspoň části škody.

Město musí uplatnit nároky během 8 měsíců, jinak se promlčí. Dosud uplatněný nárok ve výši 73 milionů korun nebyl městu trestním soudem přiznán kvůli procesnímu pochybení. Pokud Rada nebude ve věci konat, vyzvali ji Piráti, aby aspoň zmocnila důvěryhodné advokáty, kteří dosud nebyli do kauzy Opencard namočeni, aby podali žalobu na náhradu škody jménem hl. m. Prahy.

Piráti své závěry shrnuli do 13 doporučení pro Radu hl. m. Prahy. Rada musí podněty projednat na své schůzi a vyjádřit se do 29. října.Další články
Nahoru