dnes
Úterý - obcasny-dest
8°C
zítra
Středa - zatazeno
11°C
pozítří
Čtvrtek - zatazeno
11°C
Pražská politika

Oživení: Pražští radní porušují zákon, stanovy městských společností mají měnit zastupitelé

Občanské sdružení Oživení zjistilo, že stanovy pražských městských společností jsou měněny v rozporu se zákonem o hl. m. Praze, tedy bez souhlasu zastupitelstva. Konkrétně se jedná o významné, městem 100% vlastněné společnosti, jako Dopravní podnik, TSK, Pražská plynárenská Holding, Operátor Opencard a další, které spravují mnohamiliardové majetky a zajišťují klíčové veřejné služby.

Tuto praxi lze podle Oživení považovat nejen za nezákonnou, ale také za rizikovou z hlediska nízké transparentnosti a slabé demokratické kontroly ze strany zastupitelů. Oživení proto vyzývá pražské zastupitelé, aby co nejdříve sjednali nápravu a využívali v plné míře svých zákonných pravomocí.

Prozatím posledním příkladem nezákonné praxe, kterou Oživení zmiňuje, byla změna stanov společnosti Operátor Opencard, kterou projednali a schválili radní v polovině loňského prosince bez souhlasu zastupitelů. Jedná se přitom o významnou změnu, kterou se podstatně rozšiřuje působnost společnosti na správu dalších pražských IT projektů.

Občanské sdružení připomíná, že podle zákona o hl. m. Praze je schvalování stanov metropolí vlastněných společností ve výhradní pravomoci zastupitelů a nemůže ji převzít žádný jiný orgán.

„Praha si však zákon vykládá po svém, tedy že zastupitelstvo pouze schvaluje stanovy při založení obchodní společnosti a další případné změny už schvaluje pouze Rada hl. m. Prahy, která u 100% vlastněných společností zároveň plní funkci valné hromady. Díky tomuto osobitému výkladu mají pražští zastupitelé pravomoc rozhodnout o pravidlech fungování městských společností pouze v momentu jejich založení,“ uvádí Oživení v tiskové zprávě. Poté jsou jakékoli změny pouze v režii radních.

„Tímto svérázným výkladem zákona se obchází podstatná zákonná pravomoc zastupitelstva. Může tak docházet k absurdním situacím, kdy například zastupitelé schválí založení společnosti za účelem údržby zeleně a krátce poté si radní sami změní účel společnosti například na správu městských bytů. Za zády zastupitelstva tak může vzniknout firma, o které zastupitelé vůbec nehlasovali,“ shrnuje problém Marek Zelenka, právník Oživení.  

Změny stanov se mohou týkat také dalších důležitých aspektů, jako je složení orgánů městských firem a způsob odměňování jejich členů. Nelze opomenout ani celkové snížení transparentnosti rozhodovacího procesu o změně stanov, protože jednání rady je na rozdíl od jednání zastupitelstva neveřejné.

Oživení se v této věci obrátilo s obecným dotazem na ministerstvo vnitra, které ve své odpovědi vyjadřuje názor, že pokud je obec jediným vlastníkem obchodní společnosti, je schvalování změn jejich stanov ve vyhrazené pravomoci zastupitelstva a nemůže ji vykonávat žádný jiný orgán obce. Tento výklad lze aplikovat stejným způsobem i na zákon o hl. m. Praze.

Popsanou nezákonnou praxi Oživení zaznamenalo u všech osmi pražských firem stoprocentně vlastněných městem (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.; Dopravní podnik HMP, a. s.; Operátor OPENCARD, a.s.; Pražská plynárenská Holding a.s.; TRADE CENTRE PRAHA a.s.; Rozvojové projekty Praha, a.s.; Obecní dům, a.s.; Kolektory Praha, a. s.).

V těchto společnostech byly provedeny změny stanov, které nelze dohledat v databázi usnesení zastupitelstva o schválení změn. Na celé situaci je zarážející také to, že všechny nezákonně měněné stanovy notáři i rejstříkové soudy bez problémů zapsali do obchodního rejstříku.

Právě tyto subjekty by totiž měly dohlížet na zákonnost zapisovaných změn, a pokud by změny nebyly doloženy adekvátními dokumenty (v tomto případě schvalujícím usnesením zastupitelstva), měly by zápis změny stanov odmítnout.

„Takovou nežádoucí praxi nelze dlouhodobě tolerovat, proto jsme dnes dopisem vyzvali zastupitele, aby se zasadili o dodržování zákona, plnili své zákonné pravomoci při správě městských firem a sjednali nápravu u společností, u kterých byly změněny stanovy v rozporu se zákonem,“ doplňuje Martin Kameník, předseda Oživení.


Pirátům v pražském zastupitelstvu byla zamítnuta možnost vzdát se odměn

2. listopadu 2017 v 15:15

Pražští zastupitelé dnes nesouhlasili s tím, aby se jejich kolegové za Piráty zvolení do Sněmovny mohli vzdát odměn za výkon funkce v zastupitelstvu. Pro návrh Pirátů hlasovalo 13 z celkem 65 zastupitelů. Piráti mají v pražském zastupitelstvu čtyři členy. Ve volbách do Sněmovny získala strana...

Další články
Nahoru