dnes
Středa - jasno
4°C
zítra
Čtvrtek - obcasny-dest
5°C
pozítří
Pátek - prehanky-snih-dest
4°C
Otevřený dopis občanů ohledně tři roky protiprávně přetrvávající extrémní tranzitní kamionové dopravy na Spořilově
Kamiony na Spořilově. Foto: archiv SOS Spořilov

Otevřený dopis občanů ohledně tři roky protiprávně přetrvávající extrémní tranzitní kamionové dopravy na Spořilově

Již je tomu tři roky, kdy centrem hustě obydleného Spořilovského sídliště prochází Pražský okruh a jsou zde vysoce překračovány jak emisní, tak hlukové normy. Přestože lidem na Spořilově jde o život, stále nepřichází adekvátní řešení. Všichni čekají na nové dopravní řešení u Kačerova, po jehož realizaci bývalý náměstek pro dopravu HMP Nosek přislíbil odvedení 50 % kamiónů z centra Spořilova, a to nejpozději do září 2013. Pro občany Spořilova je to nejzazší termín, který je možné akceptovat. Přesto je třeba pro Spořilov udělat více!

Adresováno : RNDr. Tomáš Hudeček, PhD. (primátor HMP), ing. Jiří Nouza (náměstek primátora), Petr Dolínek (předseda kontrolního výboru ZHMP), zastupitelstvo a Rada HMP

Na vědomí : MUDr. Vladimír Valenta, PhD. (hlavní hygienik ČR), prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., FCMA (senátorka za Prahu 4), ing. Jiří Bodenlos (místostarosta obce Praha 4), Pavel Caldr (starosta obce Praha 4)

Po změně ve vedení magistrátu HMP jsme oslovili nového primátora a zastupitele, odpovědné za pražskou dopravu, se žádostí o regulaci kolon kamionů na Spořilovské ulici a nutném kropení ulic. Přestože Prahu postihla extrémní vedra, trvající dokonce 21 dní, na Spořilově se nekropilo. Přitom je koncentrace nanočástic produkovaných kamiony ve Spořilovském kopci, podle průběžných výsledků měření v rámci projektu MEDETOX, dokonce 1000 krát vyšší než na dálnici. Navíc byly od konce června dokonce do této oblasti necitlivě a zcela zbytečně navedeny kloubové autobusy, pro údajně nutné posílení přepravní kapacity v oblasti Budějovická-Smíchovské nádraží, které ještě více zhoršují emisní a hlukovou situaci a navíc snižují bezpečnost dopravy.

Zároveň nás zajímal i postoj nového vedení HMP k urychlenému řešení kamionové dopravy na Spořilově a odpovědnost konkrétních úředníků a zastupitelů z magistrátu za navedení kamionů do takto hustě obydlené oblasti v září 2010. Protiprávnost tohoto kroku zmiňuje zpráva ombudsmana, která byla předložena i Poslanecké sněmovně. Magistrát se ke zprávě však dosud nevyjádřil.

Zpráva ombudsmana byla také projednána na veřejném slyšení v Senátu ČR dne 29. 4. 2013, pořádaném Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Ani k usnesení výše uvedeného výboru Senátu ohledně současné situace na Spořilově se magistrát dosud nevyjádřil. Na jaře tohoto roku byla dokonce Rada HMP zavázána usnesením zastupitelstva a měla se zabývat peticí i navrženými řešeními ze strany občanů. Ptáme se, co konkrétně Rada HMP v tomto směru učinila?

Odbor dopravy MHMP dokonce zrušil jediné konkrétní opatření – zjednosměrnění ulice Ke Spořilovu, kterou si řidiči zkracují cestu na Prahu 10. Toto opatření mělo Spořilovu pomoci regulovat nadměrnou osobní dopravu, přelévající se do husté zástavby z Jižní spojky. Navíc proměnlivé dopravní značení, které má vést noční provoz kamionů v jednom směru dále po Jižní spojce, neplní svůj účel a kamiony pokračují v jízdě po Spořilovské ulici.

Po 3 letech a opakovaných žádostech občanů se konečně měří vybrané složky imisí, ale v relativně nejčistší a nejméně obydlené části Spořilova. Spíše než znečištění ze Spořilovské jsou tak vzhledem k převaze větrů ze západních směrů zachyceny zejména imise z komunikace Lešanská. Výběr lokality pro měření měl být konzultován se sdružením SOS Spořilov, které by na základě znalosti místních poměrů doporučilo reprezentativní místo pro monitoring na opačné straně komunikace Spořilovská.

Za této situace se z tisku dozvídáme, že plánuje magistrát investovat další 2 mld. Kč na dopravu. Domníváme se, že prioritou by měla být ochrana zdraví a tedy okamžité odvedení poloviny kamionů z centra Spořilova, realizace protihlukových opatření a těžké zastřešení Spořilovské spojky, s parkovou úpravou na povrchu. Protihlukové stěny chybí na mnoha místech na Spořilově, a to hlavně v dolní a horní části Spořilovské a na Spořilovském plácku. Přes všechny sliby, že právě tyto stěny jsou již celý rok plánovány, nemáme žádnou informaci o jejich realizaci či přípravě. Také nemáme žádné informace, jaké kroky jsou nyní podnikány ke zcela nutnému urychlenému celkovému omezení celoevropské těžké tranzitní dopravy v Praze, které vyplynulo z  usnesení zastupitelstva loni v březnu.

Vážený pane primátore, vážený pane náměstku, vážení zastupitelé a členové Rady HMP, žádáme Vás o písemné vyjádření k jednotlivým bodům tohoto otevřeného dopisu a jeho projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva a v Radě HMP. Co jste pro pro nás – občany Spořilova a Pražany za celé 3 roky, co zde trvá protiprávní situace a je ohrožováno veřejné zdraví, zásadního udělali? Přistupte již konečně v otázce Spořilova k okamžitým činům, pouhá slova nám nepomohou!

Za občanské sdružení SOS Spořilov a občany Spořilova :

RNDr. Jana Růžičková, CSc.

Ing. Libor Semotán

Ing. Pavel Vach

MUDr. Anna Šindelářová

Ing. Jaroslav Šindelář

RNDr. Tereza Šindelářová

Mgr. Jaroslava Veselá

V Praze 18.8.2013

 


Pohovory nanečisto. Šance pro ženy s trestní minulostí

9. prosince 2017 v 11:23

Mít záznam v Rejstříku trestů není ideální pozice pro nalezení práce. Navíc pokud máte ještě obrovské dluhy, malé sebevědomí a vyšší věk.

Dvě významná ocenění pro Vodní dům

4. prosince 2017 v 07:53

Vodní dům zvítězil v pátém ročníku soutěže o nejoblíbenější turistický cíl Česka v kategorii Kudy z nudy – zážitek pro celou rodinu.

Cena Přístav za rok 2017 zná své držitele

2. prosince 2017 v 10:53

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) udělila 30. listopadu pět svých tradičních ocenění těm, kteří v sobě nalézají kromobyčejnou vůli podporovat mimoškolní práci s dětmi a mládeží.

Lidé pomocí Nadačního fondu Pečovatel letos zajistili potřebným 5648 hodin asistenční péče

28. listopadu 2017 v 07:38

K Nadačnímu fondu Pečovatel se v letošním roce přidalo pět známých osobností, které nyní v roli patrona pomáhají s financováním péče pro nemocné či nemohoucí klienty. I díky nim se v letošním roce vybralo přes 700 000 korun, které putují přímo na úhradu služeb...

Giving Tuesday, mezinárodní svátek dárcovství

27. listopadu 2017 ve 12:27

Po nákupní horečce na Black Friday do Česka letos podruhé přichází Giving Tuesday – světový svátek dárcovství a nejštědřejší den v roce. Celý svět včetně Česka se spojí s jediným cílem, aby pomáhal a vrátil společnosti něco dobrého zpět. Giving Tuesday si v Česku pod svá křídla vzala Asociace...

O čem děti nesní: Pro pomoc dětem zažívajícím domácí násilí

30. října 2017 v 11:02

Centrum Locika pořádá kampaň s názvem „O čem děti nesní.  Výtěžek je určen na pomoc dětem, které zažívají domácí násilí a přispívat na dětství bez násilí je možné až do 5. ledna 2018. 

NF Veolia oslavil Mezinárodní den seniorů na workshopu

22. října 2017 v 07:22

Minulý týden uspořádal NF Veolia v pořadí již třetí workshop ke svému programu Stále s úsměvem – Aktivně po celý život. Sešli se na něm jeho aktivní účastníci z různých neziskových organizací, projektů, obcí apod., které získaly letos nadační dary na uskutečnění svých projektů ve prospěch...

Další články
Nahoru