dnes
Pondělí - zatazeno
22°C
zítra
Úterý - polojasno
26°C
pozítří
Středa - polojasno
29°C
Okrajová část Radotína se dočká kanalizace a vodovodu
Zderazská ulice v Radotíně. Foto: ŠJů / Wikimedia Commons

Okrajová část Radotína se dočká kanalizace a vodovodu

Ulice Lošetickou, Zderazskou, Otínskou a lokalitu U Zderazské v severozápadní části Radotína čeká velká investiční akce. Bude zde vybudována splašková i dešťová kanalizace a místní nemovitosti budou napojeny na vodovod a plynovod. Po dokončení stavby sítí dojde k rekonstrukci povrchu vozovek.

Pražští radní rozhodli, že veškeré práce zajistí na základě takzvané in-house výjimky Pražská vodohospodářská společnost (PVS), kterou stoprocentně vlastní hlavní město Praha. Očekávané náklady jsou ve výši 87,6 milionu korun bez DPH. „V Radotíně dojde ke zlepšení kvality bydlení pro 350 nemovitostí, což představuje zhruba 1350 osob,“ řekla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Komunikace - Ulice Zderazská je dopravně nejdůležitější komunikace celé stavby. Rekonstrukce se týká části mezi zrekonstruovanou ulicí Karlickou a opraveným úsekem Zderazské západně od ulice Otínské. Rekonstrukce v ulici Lošetická je situována v trase stávající slepé Lošetické ulice s polozpevněnou vozovkou. V koncovém slepém úseku se nově zřizuje úvraťové obratiště. V ulici Otínská se jedná o krátký úsek ulice Otínské, který na východě navazuje na úpravy provedené v roce 2015, na západě se napojuje do ulice Zderazské. „U Zderazské“ je pojmenování slepé nepojmenované ulice vedoucí k rodinným domům č. p. 942 a č. p. 1621. Týká se dopravní obsluhy rodinných domů. V koncovém slepém úseku slouží pouze jako příjezd ke kanalizační šachtě.

Splašková kanalizace – Pro splaškové odvodnění stávající zástavby je pro tuto etapu navržena do ulice Zderazské, Lošetické a do „U Zderazské“ nová splašková kanalizace, na kterou budou napojeny přípojky z jednotlivých nemovitostí. Přípojky na veřejném pozemku budou ukončeny na hranici veřejné a soukromé parcely.

Dešťová kanalizace – Pro odvodnění komunikací je navržena dešťová kanalizace do ulic Zderazská, Otínská a Lošetická. Jsou navrženy uliční vpustě, které budou následně přípojkami profilu DN 200 napojeny na jednotlivé dešťové řady.

Vodovod - Stavba bude řešit v návaznosti na již vyprojektované a realizované úseky výměny stávajícího vodovodu v ulici Zderazská, Otínská, Lošetická a v „U Zderazské“.

Plynovod – Nové plynovodní řady budou realizovány v ulici Zderazská, částečně v ulici Otínská a částečně v „U Zderazské“. Budou napojeny na stávající plynovodní řady PE 160 a PE 90 v řešené lokalitě.

„Postupně tak plníme cíl, aby v nejbližší době už nebyly v Praze žádné oblasti bez pitné vody a bez kanalizace,“ doplnila radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.


Pokračuje výstavba sportovního hřiště v Praze 2. Kácet se musí kvůli bezpečnosti, zní z radnice

Dnes ve 21:40

Na rohu ulic Na Smetance a Italská od loňského roku vzniká moderní multifunkční sportoviště, které budou navštěvovat stovky žáků z nedaleké ZŠ a MŠ Na Smetance, ale i děti z dalších škol či z Domu dětí a mládeže Praha 2. Postupně jej začnou využívat i děti z ostatních základních a mateřských škol...

Nadace Pražské děti předá šek na 1,1 milionu korun pro kliniku dětské hematologie a onkologie

Dnes v 18:01

Ve čtvrtek 20. června dopoledne předá Nadace Pražské děti (předseda správní rady a 1. místostarosta Prahy 1 Petr Hejma a další členové správní rady) šek na 1,1 milionu korun, a to přednostovi Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol Janu Starému. Předání se uskuteční na klinice...

Praha 11: Seznamte se s návrhy druhého ročníku participativního rozpočtu

Včera v 07:56

V pondělí 17. června se od 18 hodin s návrhy můžete seznámit ve foyer Komunitního centra Matky Terezy.

Přednášky pro cizince: Poznání české kultury a povahy

15. června 2019 ve 12:27

Vzdělávací a informační centrum Praha 5 otevírá kromě konverzací v češtině také praktické přednášky pro cizince, zaměřené na poznání české kultury a povahy. První přednáška proběhne ve středu 19. června v 17 hodin.

Další články
Nahoru