dnes
Pátek - zatazeno
5°C
zítra
Sobota - prehanky-snih
3°C
pozítří
Neděle - prehanky-snih
3°C
Pražský život

Odborné učiliště a praktická škola v Chabařovické ulici se sloučí s Odborným učilištěm Vyšehrad

Rada hlavního města Prahy po důkladném zvážení a vyhodnocení veškerých rizik i přínosů vyslovila souhlas s návrhem na sloučení Odborného učiliště a Praktické školy Praha 8, Chabařovická 4 s Odborným učilištěm Vyšehrad sídlícím ve Vratislavově ulici v Praze 2. 

Návrh na sloučení dvou příspěvkových organizací hlavního města, a to Odborného učiliště a Praktické školy, Praha 8, Chabařovická 4/1125, s Odborným učilištěm Vyšehrad, se sídlem Vratislavova 31/6, Praha 2, byl jednomyslně odsouhlasen Radou hlavního města Prahy.

„Plánované sloučení, které iniciovala městská část Praha 8 požadavkem na uvolnění budovy v Chabařovické ulici, bylo velmi důkladně zváženo a samozřejmě byly též vyhodnoceny veškeré očekávané přínosy i možná rizika,“ uvedla pražská radní pro oblast školství Irena Ropková. „O záměru na sloučení byla ředitelka školy v Chabařovické ulici včas informována a věc byla řádně projednána i s rodiči i zaměstnanci této organizace.“

Stěžejním důvodem pro chystané sloučení je potřeba uvolnění budovy v Chabařovické ulici, kterou vlastní městská část Praha 8, a to pro potřeby obecního školství.

„Odborné učiliště a praktická škola v Chabařovické ulici sídlí v budově, kterou máme pouze pronajatou od městské části. Její uvolnění znamená pro městskou část možnost řešit akutní problémy v oblasti předškolního a základního školství, čemuž z pohledu radní pro oblast školství plně rozumím,“ vysvětluje radní.

V souvislosti s novelou školského zákona týkající se vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dojde navíc v dohledné době k značnému poklesu žáků vzdělávajících se ve školách nabízejících obory určené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Sloučení je tudíž krokem k efektivnějšímu a hospodárnějšímu vynakládání prostředků z rozpočtu vlastního hlavního města Prahy.

Ke sloučení dojde již k 1. 1. 2017, avšak výuka bude i nadále probíhat jak ve vyšehradské budově, tak v budově v Chabařovické ulici, a to minimálně po dobu školních roků 2016/2017 a 2017/2018.

„Považuji to za rozumné a po všech stránkách ohleduplné řešení. Změna se nikterak nedotkne letošních absolventů všech oborů vzdělání, ani těch, kteří ve školním roce 2015/2016 studovali v prvním či druhém ročníku. Tito žáci dokončí svůj obor vzdělání v budově Chabařovická ve stejných třídách, se stejnými učiteli,“ vysvětlila radní s tím, že budova Chabařovická bude vyklizena až k 1. 9. 2018 a výhradně v budově Vyšehrad se začne vyučovat až od tohoto data.

Změna se dotkne pouze žáků tříletého studia, kteří do školy v Chabařovické ulici nastoupí v září 2016. Tito žáci budou ve vyšehradské budově absolvovat pouze třetí ročník studia, a to výhradně jeho teoretickou část v rámci jednoho dne v týdnu. Budoucí žáci dvouletého studia nastoupí do budovy Chabařovická a v budově Chabařovická studium dokončí.

Nástupnická organizace, kterou je Odborné učiliště Vyšehrad, vyučuje obdobně zaměřené obory vzdělávání určené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

„Vyšehradské učiliště sídlí v krásné zrekonstruované budově a disponuje odpovídajícím vybavením pro teoretickou i praktickou výuku. Mám rovněž plnou důvěru v jeho ředitele, že s ohledem na svoji dlouholetou praxi sloučení dokáže nejen manažersky zvládnout, ale rovněž využít ku prospěchu žáků obou slučovaných škol i stávajících zaměstnanců, neboť nehrozí propouštění kvalifikovaných pedagogických pracovníků,“ dodala Ropková.


Další články
Nahoru