dnes
Neděle - zatazeno
6°C
zítra
Pondělí - obcasny-dest
5°C
pozítří
Úterý - obcasny-dest
11°C
Pražský život

O kotlíkové dotace budou moci žádat už i Pražané

Hlavní město Praha zahájí příjem žádostí o takzvané kotlíkové dotace pro své občany na přelomu února a března. Pražané budou moci své žádosti podávat průběžně do konce příštího roku. Finanční alokace pro dotaci na výměnu starých neekologických kotlů za nové nízkoemisní je 23,7 milionu korun. Zahájení dotací budou schvalovat pražští radní na některém z příštích jednání.

„Jsem ráda, že se v brzké době naskytne pro obyvatele Prahy více možností čerpání financí nejen od hlavního města Prahy, ale i z evropských fondů. Díky tomu budou moci občané žádat o finanční podporu na výměnu kotlů, které jsou na pevná paliva a nesplňují požadavky nízkých emisí. Doufám, že této cesty využijí především obyvatelé rodinných domů a zlepší se kvalita ovzduší v Praze a jejích okrajových částech,“ uvedla radní Jana Plamínková (Trojkoalice).

Žádosti o dotaci ze strany fyzických osob se budou podávat v písemné podobě a pouze na již zrealizované projekty. Po doložení všech požadovaných dokladů bude připravena smlouva s žadatelem o poskytnutí dotace, která bude předkládána radě ke schválení.

Smlouva stanoví výši poskytnuté dotace v závislosti na druhu nově instalovaného tepelného zdroje. V případě instalace plynového kondenzačního kotle a kombinovaného kotle (uhlí plus biomasa) s automatickým přikládáním je výše dotace 80 procent v případě tepelného čerpadla nebo kotle pouze na biomasu s automatickým přikládáním je výše dotace 85 procent z celkových uznatelných nákladů, které mohou být maximálně 150 000 korun včetně DPH.
 
Specifikace podporovaných tepelných zdrojů:   
•                     Kotle na biomasu s automatickým přikládáním
•                     Kotle na kombinaci uhlí & biomasa s automatickým přikládáním
•                     Plynové kondenzační kotle
•                     Tepelná čerpadla
 
Současně s provedením výměny tepelného zdroje musí žadatel zajistit zlepšení tepelně-izolačních vlastností domu. Pokud ke zlepšení došlo již v minulosti a úroveň provedených opatření je nejméně na stupni třídy „C“, doloží žadatel průkazem energetické náročnosti budovy.

Pokud dům nesplňuje požadavky na energetickou třídu „C“, bude nutné spolu s výměnou kotle udělat některé z mikroenergetických opatření na základě doporučení energetického specialisty.

Výše dotace na mikroenergetická opatření se neodvíjí od typu instalovaného tepelného zdroje a může činit nejvýše částku 20 000 korun, která je součástí maximálních celkových způsobilých nákladů.

 Veškeré informace pro žadatele jsou uvedeny na internetových stránkách portalzp.praha.eu. Na těchto stránkách jsou pod titulem „Kotlíkové dotace“ základní informace, jak postupovat při žádostech o dotaci (na dotaci není právní nárok). Stránky jsou průběžně doplňovány a aktualizovány. Mailová adresa pro dotazy je kotlikovedotace@praha.eu.


Další články
Nahoru