Dnes Čtvrtek - zatazeno 14°C
Zítra Pátek - oblacno 15°C
Čtvrtek 29. 9. 2022
Svátek má Michal
Zpravodajství
Aktuální zprávy z hlavního města
Nový vzdělávací projekt Smart Food má odnaučit děti plýtvat jídlem
Budou mi stačit tři kelímky? Možná by to chtělo ještě jeden. Ilustrační foto: archiv

Nový vzdělávací projekt Smart Food má odnaučit děti plýtvat jídlem

Odnaučit děti plýtvat potravinami a zlepšit jejich vědomosti o spotřebě jídla má za cíl nový vzdělávací projekt Smart Food. Základním školám nabídne interaktivní výuková média a vzdělávací videa na platformě Futurebooks. Učební materiály by měly vzniknout do konce letošního roku. Projekt připravují Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (PedF UK) a Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU) spolu s Pražským inovačním institutem a hlavním městem Prahou. Jejich zástupci to v uplynulém týdnu řekli na tiskové konferenci.

Vzdělávací projekt Smart Food nabídne základním nová interaktivní výuková média a vzdělávací videa, která budou žákům a učitelům dostupná na platformě Futurebooks, první svého druhu v Česku i Evropské unii. Autoři zároveň chtějí otevřít veřejnou debatu, která by vedla k nižší spotřebě potravin v české společnosti.

Vzdělávací materiály Smart Food se inspirují rozsáhlým výzkumem z MENDELU, která už třetím rokem sleduje, jak velké množství potravin se vyskytuje v brněnském komunálním odpadu.

Učební materiály by měly vzniknout do konce letošního roku a v roce 2023 se začít pilotně používat v rámci výuky na vybraných pěti základních školách v Praze. Obě zmíněné univerzity chtějí do budoucna rozšířit vzdělávací program do všech základních škol v Česku, pokud budou mít o téma zájem.

„Interaktivní výuková média budou obsahovat kromě učebních textů a podpůrných multimédií, jako jsou fotografie, obrázky, animace a videa i prvky, díky nimž udrží žáci svůj zájem o učivo.  Publikace tak nebudou sloužit jen k pasivnímu přijímání informací, ale naopak budou žáky během výuky aktivně zapojovat do procesu vzdělávání pomocí her, úkolů, cvičení, interaktivních grafů či animací. Chceme naplnit Komenského ideu škola hrou,” řekl Igor Červený, vedoucí oddělení pro podporu distančního vzdělávání PedF UK, spoluautor projektu Smart Food a portálu Futurebooks.

Co dalšího školám přinese projekt Smart Food

Smart Food chce využít dostupné poznatky o plýtvání potravinami v českém prostředí, aby lépe přiblížil žákům specifika českých domácností. Zahrne všechny klíčové oblasti od nákupu, přes zpracování až ke skladování a konzumaci.

 Díky tomu vzniknou výukové materiály, které budou mít za cíl zvýšit informovanost o spotřebě jídla a šetření s ním nejen u pražských žáků ZŠ, ale do budoucna i u žáků z celé země. To by mělo u dětí zásadně ovlivnit vzorce jejich chování a konečně i jejich rodin.

Projekt Smart Food bude zároveň součástí multimediální platformy Futurebooks, což je unikátní výukový systém vyvinutý Pedagogickou fakultou UK, který obsahuje interaktivní prvky, jako videa, cvičení či testy. Cílem Futurebooks je zatraktivnit současnou výuku a motivovat žáky k učení pomocí moderních technologií. 

„Systém Futurebooks na naší fakultě rozvíjíme ve spolupráci s privátní sférou již pátým rokem. Za hlavní přínos osobně považuji intuitivní ovládání samotného systému, a především provedení jeho interaktivních prvků, které využíváme k aktivizaci našich vysokoškolských studentů i žáků základních a středních škol. V rámci projektu Smart Food se primárně zaměříme na transformaci dosavadního poznání v oblasti předcházení plýtvání potravinami do podoby atraktivních výukových médií,” přibližuje profesor Michal Nedělka, děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Jak se v Česku plýtvá jídlem

Ve vyspělých zemích včetně České republiky se na plýtvání jídlem podílejí až z poloviny finální spotřebitelé, ať už jde o domácnosti, restaurace nebo další stravovací zařízení. To, co člověk jí, tak zásadně ovlivňuje, jak společnost zachází s přírodními zdroji.

Pokud by jedna čtyřčlenná domácnost méně plýtvala jídlem, ušetřila by podle odhadů až 40 tisíc korun ročně. Mendelova univerzita v Brně v rámci svého aktuálního výzkumu kupříkladu zjistila, že průměrný obyvatel Brna vyhodí ročně do popelnice až 33,3 kilogramu potravin a jedna brněnská domácnost 77,9 kilogramu.

To lze pro představu přirovnat k počtu 1811 rohlíků. Subjektivní vnímání toho, jak člověk plýtvá, je přitom velmi podhodnocené. Spotřebitelé totiž dosud odhadovali, že v jejich popelnicích končí maximálně 12,4 kilogramu potravin na osobu za rok.

Co doposud ukázal výzkum

Mendelova univerzita v Brně pracuje na výzkumu plýtvání jídlem od roku 2019. Jeho cílem je nejen změřit jaké je reálné množství vyplýtvaných potravin v komunálním odpadu, ale také ověřit, zda lze na změnu chování spotřebitelů působit a jaké způsoby intervencí jsou účinné.

„Při volbě intervenčních módů byly ověřeny dvě komunikační kampaně. První lze označit za méně náročnou, jednalo se o jednoduchá sdělení formou letáků, krátkých brožur, plakátů, příspěvků do místních zpravodajů a pravidelnou komunikaci skrze jednoduchá sdělení na sociálních sítích. Druhou komunikační kampaň tvořily mj. diskusní setkání, workshopy ve školách a soubor videí, která motivovala k zamyšlení a poskytovala praktické rady, jak plýtvání v domácnostech omezit,” vysvětlila Lucie Veselá, zástupkyně Mendelovy univerzity v Brně, spoluautorka projektu Smart Food a realizátorka projektu MENDELU (TA ČR).

Změnu v chování průběžně MENDELU monitoruje a měří podrobným rozborem komunálního odpadu u vybraných domácností. Výzkum také reflektuje sezónní výkyvy a možné odlišnosti chování spotřebitele v souvislosti s typem zástavby.

Dosavadní výsledky výzkumu také ukázaly, že v domácnostech došlo v roce 2020 a 2021 ke snížení plýtvání potravinami o 11 procent, tedy o 4,1 kilogramu na osobu za rok. Příčinu akademici vidí jak v pandemické situaci, tak v tom, že komunikační kampaň proti plýtvání potravinami měla na spotřebitele pozitivní vliv.

Výzkumníci z MENDELU ve spolupráci s firmami SAKO Brno a Green Solution sledovali v Brně také různé typy zástaveb. Nejvíce potravin ve směsném komunálním odpadu se podle výzkumu našlo na sídlištích – 39,4 kg/os/rok (údaj za rok 2021).

Po intervenční kampani právě zde poté došlo k dramatickému poklesu (o 26,5 %). Naopak bez zásadních změn se projevil přístup k plýtvání ve venkovské (29,4 kg/os/rok) a ve vilové zástavbě (32,3 kg/os/rok).

Větší množství potravinového odpadu na sídlištích může mít několik příčin. Výzkumníci se domnívají, že je to díky tomu, že zde lidé nemají možnost kompostovat nebo krmit zvířata, prakticky všechny přebytky potravin tak končí ve směsném komunálním odpadu.

„Předcházení plýtvání je jednou z našich priorit, vzdělávání mladé generace je tedy její nedílnou součástí. Vítám proto vznik tohoto projektu, který se prevencí potravinového odpadu zabývá a přichází s oslovením mladých lidí cestou vzdělávání,” uvedl náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN), který nad projektem Smart Food převzal záštitu. Praha finančně projekt Smart Food podpořila z Operačního programu Praha Pól růstu.

„Evropa usiluje o změnu při nakládání s potravinami. Řada evropských měst jako Miláno, Barcelona, Paříž či Londýn již řeší, jak předcházet plýtvání potravinami a nyní se k nim přidává i Praha. Bez podpory výzkumu a inovací to však nepůjde,” doplnila zástupkyně ředitele Pražského inovačního institutu Zuzana Drhová, který připravil Strategii pro přechod na cirkulární ekonomiku v úzké spolupráci s magistrátním odborem ochrany prostředí a dalšími partnery.

„V rámci Klimatického plánu Prahy je třeba řešit celou škálu agend, jež pomáhají životnímu prostředí ve městě. Pražské školy se proto snažíme v rámci investičních projektů podporovat nejen v tom, aby v rámci provozních opatření snižovaly nepříznivé dopady na životní prostředí ve formě energetických úspor, ale i třídily gastroodpad ze školních jídelen. Potravinové zbytky jsou totiž ideální surovinou pro další využití například na vytvoření čisté bioenergie či tepla,“ sdělil pražský radní pro oblast školství Vít Šimral (Piráti).


Autor: puc

Turistický pochod 14 km kolem Prahy 14

Včera ve 21:01

Tradiční turistický pochod l4 km kolem Prahy 14 se koná v sobotu 8. října a nabídne několik zajímavých míst Prahy 14.

Budova Ministerstva financí otevřena veřejnosti

Včera v 09:49

Dnes se opět otevřou veřejnosti brány Ministerstva financí v Letenské ulici 15.

Na Den české státnosti otevře Ministerstvo pro místní rozvoj

Včera v 09:42

Dnes v 10 hodin se veřejnosti otevře Ministerstvo pro místní rozvoj. Připraveny jsou komentované prohlídky historických prostor hlavní budovy na Staroměstském náměstí. Den otevřených dveří potrvá do 15 hodin.

Břevnovské posvícení 2022

27. září 2022 ve 21:18

Pátek 7. října ve 14 hodin začne Břevnovské posvícení, otevře se většina stánků a pouťové atrakce. V sobotu 8. října odstartuje pravé posvícení. Ze stánků budou vonět a návštěvníky lákat k zakoupení různé pochutiny, např. pečené husy s knedlíkem a zelím, pečená vepřová šunka, bramboráky,...

Pražské věže s Prahou 13

27. září 2022 ve 20:05

Start dobrodružné naučné hry je tradičně před budovou radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí 28. září od 10 do 17 hodin.

Suchdolské posvícení

27. září 2022 v 19:53

Tradiční Suchdolské posvícení se koná ve středu 28. září od 14 hodin na Suchdolském náměstí.

Výstava výtvarných prací žáků a studentů pražských škol na Mariánském náměstí

27. září 2022 v 09:34

Od středy 21. září do čtvrtka 20. října je pro veřejnost volně přístupná v budově Nové radnice Magistrátu hl. m. Praha na Mariánském náměstí výstava soutěžní přehlídky výtvarných prací žáků a studentů pražských škol s názvem „Evropa, ve které chci žít. Praha v roce 2050“.  Žáci a studenti zde na...

Světelná a divadelní show nebo koncert. Posvícení u Doubravky v Praze 14

26. září 2022 ve 12:11

Každoroční akce u rozhledny Doubravka se koná v sobotu 1. října od 14 hodin.

Další články
Nahoru