Dnes Pondělí - jasno 27°C
Zítra Úterý - oblacno 20°C
Pondělí 16. 5. 2022
Svátek má Přemysl
Zpravodajství
Aktuální zprávy z hlavního města
Nový vzdělávací projekt Smart Food má odnaučit děti plýtvat jídlem
Budou mi stačit tři kelímky? Možná by to chtělo ještě jeden. Ilustrační foto: archiv

Nový vzdělávací projekt Smart Food má odnaučit děti plýtvat jídlem

Odnaučit děti plýtvat potravinami a zlepšit jejich vědomosti o spotřebě jídla má za cíl nový vzdělávací projekt Smart Food. Základním školám nabídne interaktivní výuková média a vzdělávací videa na platformě Futurebooks. Učební materiály by měly vzniknout do konce letošního roku. Projekt připravují Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (PedF UK) a Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU) spolu s Pražským inovačním institutem a hlavním městem Prahou. Jejich zástupci to v uplynulém týdnu řekli na tiskové konferenci.

Vzdělávací projekt Smart Food nabídne základním nová interaktivní výuková média a vzdělávací videa, která budou žákům a učitelům dostupná na platformě Futurebooks, první svého druhu v Česku i Evropské unii. Autoři zároveň chtějí otevřít veřejnou debatu, která by vedla k nižší spotřebě potravin v české společnosti.

Vzdělávací materiály Smart Food se inspirují rozsáhlým výzkumem z MENDELU, která už třetím rokem sleduje, jak velké množství potravin se vyskytuje v brněnském komunálním odpadu.

Učební materiály by měly vzniknout do konce letošního roku a v roce 2023 se začít pilotně používat v rámci výuky na vybraných pěti základních školách v Praze. Obě zmíněné univerzity chtějí do budoucna rozšířit vzdělávací program do všech základních škol v Česku, pokud budou mít o téma zájem.

„Interaktivní výuková média budou obsahovat kromě učebních textů a podpůrných multimédií, jako jsou fotografie, obrázky, animace a videa i prvky, díky nimž udrží žáci svůj zájem o učivo.  Publikace tak nebudou sloužit jen k pasivnímu přijímání informací, ale naopak budou žáky během výuky aktivně zapojovat do procesu vzdělávání pomocí her, úkolů, cvičení, interaktivních grafů či animací. Chceme naplnit Komenského ideu škola hrou,” řekl Igor Červený, vedoucí oddělení pro podporu distančního vzdělávání PedF UK, spoluautor projektu Smart Food a portálu Futurebooks.

Co dalšího školám přinese projekt Smart Food

Smart Food chce využít dostupné poznatky o plýtvání potravinami v českém prostředí, aby lépe přiblížil žákům specifika českých domácností. Zahrne všechny klíčové oblasti od nákupu, přes zpracování až ke skladování a konzumaci.

 Díky tomu vzniknou výukové materiály, které budou mít za cíl zvýšit informovanost o spotřebě jídla a šetření s ním nejen u pražských žáků ZŠ, ale do budoucna i u žáků z celé země. To by mělo u dětí zásadně ovlivnit vzorce jejich chování a konečně i jejich rodin.

Projekt Smart Food bude zároveň součástí multimediální platformy Futurebooks, což je unikátní výukový systém vyvinutý Pedagogickou fakultou UK, který obsahuje interaktivní prvky, jako videa, cvičení či testy. Cílem Futurebooks je zatraktivnit současnou výuku a motivovat žáky k učení pomocí moderních technologií. 

„Systém Futurebooks na naší fakultě rozvíjíme ve spolupráci s privátní sférou již pátým rokem. Za hlavní přínos osobně považuji intuitivní ovládání samotného systému, a především provedení jeho interaktivních prvků, které využíváme k aktivizaci našich vysokoškolských studentů i žáků základních a středních škol. V rámci projektu Smart Food se primárně zaměříme na transformaci dosavadního poznání v oblasti předcházení plýtvání potravinami do podoby atraktivních výukových médií,” přibližuje profesor Michal Nedělka, děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Jak se v Česku plýtvá jídlem

Ve vyspělých zemích včetně České republiky se na plýtvání jídlem podílejí až z poloviny finální spotřebitelé, ať už jde o domácnosti, restaurace nebo další stravovací zařízení. To, co člověk jí, tak zásadně ovlivňuje, jak společnost zachází s přírodními zdroji.

Pokud by jedna čtyřčlenná domácnost méně plýtvala jídlem, ušetřila by podle odhadů až 40 tisíc korun ročně. Mendelova univerzita v Brně v rámci svého aktuálního výzkumu kupříkladu zjistila, že průměrný obyvatel Brna vyhodí ročně do popelnice až 33,3 kilogramu potravin a jedna brněnská domácnost 77,9 kilogramu.

To lze pro představu přirovnat k počtu 1811 rohlíků. Subjektivní vnímání toho, jak člověk plýtvá, je přitom velmi podhodnocené. Spotřebitelé totiž dosud odhadovali, že v jejich popelnicích končí maximálně 12,4 kilogramu potravin na osobu za rok.

Co doposud ukázal výzkum

Mendelova univerzita v Brně pracuje na výzkumu plýtvání jídlem od roku 2019. Jeho cílem je nejen změřit jaké je reálné množství vyplýtvaných potravin v komunálním odpadu, ale také ověřit, zda lze na změnu chování spotřebitelů působit a jaké způsoby intervencí jsou účinné.

„Při volbě intervenčních módů byly ověřeny dvě komunikační kampaně. První lze označit za méně náročnou, jednalo se o jednoduchá sdělení formou letáků, krátkých brožur, plakátů, příspěvků do místních zpravodajů a pravidelnou komunikaci skrze jednoduchá sdělení na sociálních sítích. Druhou komunikační kampaň tvořily mj. diskusní setkání, workshopy ve školách a soubor videí, která motivovala k zamyšlení a poskytovala praktické rady, jak plýtvání v domácnostech omezit,” vysvětlila Lucie Veselá, zástupkyně Mendelovy univerzity v Brně, spoluautorka projektu Smart Food a realizátorka projektu MENDELU (TA ČR).

Změnu v chování průběžně MENDELU monitoruje a měří podrobným rozborem komunálního odpadu u vybraných domácností. Výzkum také reflektuje sezónní výkyvy a možné odlišnosti chování spotřebitele v souvislosti s typem zástavby.

Dosavadní výsledky výzkumu také ukázaly, že v domácnostech došlo v roce 2020 a 2021 ke snížení plýtvání potravinami o 11 procent, tedy o 4,1 kilogramu na osobu za rok. Příčinu akademici vidí jak v pandemické situaci, tak v tom, že komunikační kampaň proti plýtvání potravinami měla na spotřebitele pozitivní vliv.

Výzkumníci z MENDELU ve spolupráci s firmami SAKO Brno a Green Solution sledovali v Brně také různé typy zástaveb. Nejvíce potravin ve směsném komunálním odpadu se podle výzkumu našlo na sídlištích – 39,4 kg/os/rok (údaj za rok 2021).

Po intervenční kampani právě zde poté došlo k dramatickému poklesu (o 26,5 %). Naopak bez zásadních změn se projevil přístup k plýtvání ve venkovské (29,4 kg/os/rok) a ve vilové zástavbě (32,3 kg/os/rok).

Větší množství potravinového odpadu na sídlištích může mít několik příčin. Výzkumníci se domnívají, že je to díky tomu, že zde lidé nemají možnost kompostovat nebo krmit zvířata, prakticky všechny přebytky potravin tak končí ve směsném komunálním odpadu.

„Předcházení plýtvání je jednou z našich priorit, vzdělávání mladé generace je tedy její nedílnou součástí. Vítám proto vznik tohoto projektu, který se prevencí potravinového odpadu zabývá a přichází s oslovením mladých lidí cestou vzdělávání,” uvedl náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN), který nad projektem Smart Food převzal záštitu. Praha finančně projekt Smart Food podpořila z Operačního programu Praha Pól růstu.

„Evropa usiluje o změnu při nakládání s potravinami. Řada evropských měst jako Miláno, Barcelona, Paříž či Londýn již řeší, jak předcházet plýtvání potravinami a nyní se k nim přidává i Praha. Bez podpory výzkumu a inovací to však nepůjde,” doplnila zástupkyně ředitele Pražského inovačního institutu Zuzana Drhová, který připravil Strategii pro přechod na cirkulární ekonomiku v úzké spolupráci s magistrátním odborem ochrany prostředí a dalšími partnery.

„V rámci Klimatického plánu Prahy je třeba řešit celou škálu agend, jež pomáhají životnímu prostředí ve městě. Pražské školy se proto snažíme v rámci investičních projektů podporovat nejen v tom, aby v rámci provozních opatření snižovaly nepříznivé dopady na životní prostředí ve formě energetických úspor, ale i třídily gastroodpad ze školních jídelen. Potravinové zbytky jsou totiž ideální surovinou pro další využití například na vytvoření čisté bioenergie či tepla,“ sdělil pražský radní pro oblast školství Vít Šimral (Piráti).


Autor: puc

Virtuálně do světa podzemních labyrintů

Včera v 09:30

Pražské vodovody a kanalizace připravily návštěvníkům nově otevřeného prostoru střechy nové vodní linky ÚČOV Praha na Císařském ostrově informační panely, které kromě informací o historii čistírny a čištění vody v území Trojské kotliny obsahují také QR kód. Když jej návštěvník nasnímá přenese se...

Strážníci slaví 30 let, zvou děti i dospělé

Včera v 08:34

Oslava se koná v sobotu 21. května ve Žlutých lázních. Den s městskou policií začne v 10 hodin.

Setkání nad mapou Prahy 9 na rohu ulic Čihákova a K Moravině

14. května 2022 v 18:22

Další ze setkání představitelů radnice Prahy 9 s obyvateli devítky nad mapou Prahy 9 se koná v úterý 17. května od 16 hodin.

Setkání nad mapou: Podoba bobové dráhy a přilehlé zeleně

14. května 2022 v 05:08

Další setkání s obyvateli devítky nad mapou Prahy 9 se koná ve čtvrtek 19. května v 16 hodin. S představiteli radnice se můžete podělit o nápady, jak zkvalitnit parter bobové dráhy a přilehlé zeleně a přeměnit tak tento prostor podle vašich představ.

Den linky 155 v Holešovicích

13. května 2022 v 19:59

Po dvouleté koronavirové odmlce slaví opět zdravotnické záchranné služby po celé republice naplno Den linky 155. Už tuto neděli, 15. května se ve většině krajů konají akce pro veřejnost, při kterých se velcí i malí návštěvníci seznámí s technikou a vybavením zdravotníků nebo si osvěží postupy při...

Vína a delikatesy v Holešovicích

13. května 2022 v 19:34

Festival vína z celého světa a delikates v sobotu 21. května v Pražské tržnici v Holešovicích. Ochutnáte vína z více jak 15 vinařství nejen z Čech a Slovenska, ale i z Rakouska, Španělska, Francie, Itálie, Portugalska a Argentiny a k tomu i speciality...

Praha 1 zve na krajkářské a řemeslné trhy

13. května 2022 v 19:03

Tradiční trhy ZŠ nám. Curieových a Vzdělávacího spolku uměleckých řemesel Praha v sobotu 14. a v neděli 15. května.

Do Křesla pro hosta usedne Valérie Zawadská

13. května 2022 v 11:17

Valérie Zawadská bude hostem v Lampárně v úterý 24. května.

Praha 15: Den dětí v areálu Na Šancích

13. května 2022 v 07:57

Praha 15 zve v sobotu 28. května ve 14 hodin na Den dětí.

Další články
Nahoru