dnes
Středa - zatazeno
10°C
zítra
Čtvrtek - zatazeno
10°C
pozítří
Pátek - zatazeno
12°C
Nový systém regulace cen vody by zvýšil byrokracii pro obce i občany a přinesl zdražení
Nový systém regulace cen vody zvýší ceny i byrokracii. Foto: archiv

Nový systém regulace cen vody by zvýšil byrokracii pro obce i občany a přinesl zdražení

Vodárenské firmy v Česku odmítají návrh ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), aby ceny vody nově reguloval Energetický regulační úřad (ERÚ). Změna by prý zvýšila administrativní zátěž pro vodárenské firmy, města a obce a v konečném důsledku zdražila vodu pro zákazníky. 

Sdružení SOVAK ČR je dobrovolným, neziskovým zájmovým sdružením v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a sdružuje subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti je zajišťování zásobování vodou nebo odvádění a čištění či jiné zneškodňování odpadních vod, a to jak z hlediska provozování a spravování, tak z hlediska vlastnictví, rozvoje a výstavby. V současné době má SOVAK ČR 113 řádných členů a 139 členů mimořádných. Členové SOVAK ČR zásobují kvalitní pitnou vodou přes 9 milionů obyvatel a odvádějí a čistí odpadní vody 8 milionů obyvatel v České republice.

Změna by zvýšila administrativní zátěž pro vodárenské firmy, města a obce a v konečném důsledku zdražila vodu pro zákazníky. Na tiskové konferenci to včera uvedli zástupci Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK).

Současný systém regulace vodárenství je podle sdružení dostatečný. Vodohospodáři ministerstvu vyčítají, že nebyli do přípravy návrhu zapojeni a že mu nepředcházela analýza jeho dopadů.

Podle ministerstva má návrh umožnit, aby české vodárenství mohlo čerpat v nadcházejícím období miliardové dotace z Bruselu. Jako nejlepší řešení doporučuje přesun části kompetencí ze stávajících regulačních orgánů, jimiž jsou především ministerstva zemědělství, životního prostředí a financí, na ERÚ.

Podle předsedy představenstva SOVAK Františka Baráka je regulace vodárenství v současné době prováděna v dostatečné míře, obor je v České republice přeregulován. Čerpání dotací z EU není ohroženo.

„Upozorňujeme, že předkladatel zaměnil chronologii kroků a navrhuje, kdo bude obor regulovat, aniž by bylo před tím rozhodnuto, jakých kvantitativních a kvalitativních cílů se má změnou regulace dosáhnout. Bez důkladné analýzy cílů a přínosů těchto cílů pro konečné spotřebitele, ale i města a obce jako majoritní vlastníky vodohospodářského majetku, je tak naprosto nesmyslná a jedná se o zjevné obcházení postupu určeného jak Legislativními pravidly vlády, tak i Obecnými zásadami RIA,“ komentuje úmysl předseda představenstva SOVAK ČR František Barák. „Návrhu by měla předcházet analýza cílů a přínosů pro města a obce a spotřebitele. Opačný postup je nesmyslný, “ dodává.

Téměř 85 procent vodárenské infrastruktury v ČR vlastní města a obce, které mají, ať už přímo nebo zprostředkovaně přes své vodárenské společnosti, konečné slovo při stanovování cen vody. Tuto možnost by po případné centralizaci regulace ztratily.

Návrh čeká na projednání ve vládě

Podle ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) se návrh opírá o programové prohlášení vlády a o předběžné podmínky stanovené Evropskou komisí pro přípravu programovacího období k čerpání fondů EU pro období 2014+. Dokument, který předkládá MPO spolu s resorty financí, zemědělství a životního prostředí, obsahuje popis možností řešení regulace cen ve vodárenství. Vláda by nyní měla uložit ministrům vybrané varianty rozpracovat.


Pirátům v pražském zastupitelstvu byla zamítnuta možnost vzdát se odměn

2. listopadu 2017 v 15:15

Pražští zastupitelé dnes nesouhlasili s tím, aby se jejich kolegové za Piráty zvolení do Sněmovny mohli vzdát odměn za výkon funkce v zastupitelstvu. Pro návrh Pirátů hlasovalo 13 z celkem 65 zastupitelů. Piráti mají v pražském zastupitelstvu čtyři členy. Ve volbách do Sněmovny získala strana...

Další články
Nahoru