dnes
Neděle - oblacno
3°C
zítra
Pondělí - oblacno
3°C
pozítří
Úterý - zatazeno
1°C
Novinka školního roku: Odpovědnost za žáky platí už i pro mateřinky
Ilustrační foto: archiv

Novinka školního roku: Odpovědnost za žáky platí už i pro mateřinky

Letošní školní rok je kromě speciálních opatření kvůli koronaviru pro mateřské školy nový i z hlediska jejich odpovědnosti za děti. Od 1. června totiž platí novela zákoníku práce, která sjednocuje systém odpovědnosti za žáky mateřských, základních a základních uměleckých škol. 

Tuto změnu konkrétně upravuje zákon č. 366/2019 Sb, dle kterého budou školy odpovídat podle zákoníku práce stejně jako žákům základních škol nebo základních uměleckých škol také nově dětem v mateřských školách.

Největší úlevu má tato novinka přinést institucím, které spravují zároveň mateřskou i základní školu, což je běžnou praxí. Systém se pro ně totiž sjednotil a už nemusí pro odpovědnost v mateřské škole vyřizovat samostatnou speciální smlouvu.

Změna v nastavení odpovědnosti mateřských škol

Do června letošního roku mateřské školy odpovídaly za své žáky podle občanského zákoníku, nově se řídí zákoníkem práce stejně jako ostatní zmiňovaná školská zařízení. Pojišťovna by tak v minulosti pravděpodobně v případě úrazu dítěte nehradila žádné odškodné, pokud by vedení mateřské školy dokázalo, že nad dítětem zajistilo náležitý dohled a samotná instituce tedy svým jednáním újmu nezpůsobila.

Nyní je už školka za škodu odpovědná, i když prokáže, že dodržela veškerá nastavená pravidla, a poškozený tak získává nárok na odškodné vyplacené pojišťovnou.

Dnes už neaktuální systém tedy měřil dvě totožné situace jiným metrem. Když se dítě za téměř jakýchkoliv okolností zranilo na základní škole, za škodu byla, a stále je, ve většině případů automaticky odpovědná škola.

Když ale došlo k úrazu v mateřské škole, instituce za něj odpovídala pouze v případě prokázaného zavinění, a to i kdyby se jednalo o předškoláka, jehož poslední rok ve školce je součástí povinné školní docházky.

Větší jistota odškodnění pro žáky mateřských škol

Novela zvyšuje míru ochrany dětí v mateřských školách a zajišťuje větší jistotu odškodnění, protože poškozený by měl díky této úpravě v ideálním případě získat odškodnění snadněji a rychleji. Proces odškodnění by mělo urychlit především to, že už nebude potřeba v každém případě dokazovat vinu mateřské školky, ta za dítě nyní odpovídá objektivně a bez ohledu na zavinění.

„Tato změna předchází nespravedlivým případům, kdy za podobný úraz mohlo být z pojištění odpovědnosti školského zařízení odškodněno školou povinné dítě, zatímco dítě docházející do mateřské školy ve stejné situaci na odškodnění z daného pojištění nemělo nárok a muselo se složitě řešit jinak,” říká Tomáš Smolík z D.A.S. pojišťovny právní ochrany.

Za co jsou tedy školky zodpovědné?

Odpovědnost mateřských, základních a základních uměleckých škol a s nimi spojenými školskými zařízeními se nyní jednotně vztahuje na veškerou škodu, která vznikla jejich žákům při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním.

Nejčastěji o odškodnění v kontextu školství na úrovni mateřských a základních škol mluvíme v souvislosti s úrazy dětí. Ty tedy spadají pod odpovědnost instituce nejen když se odehrají ve vyučování v areálu školy, ale také když k nim dojde například o přestávkách, na hřišti či na akci pořádané danou institucí, i mimo budovu školy.

Škola dále odpovídá i za excesivní škody a zranění, která si spolužáci způsobí mezi sebou. Odpovědnost se ovšem nevztahuje na cestu do či ze školy, případně na místo srazu nebo z místa rozchodu.

Když v rámci tělesné výchovy žáci například navštěvují soukromý plavecký bazén, tak odpovědnost za případný úraz nebo vzniklou škodu způsobenou dítěti nese škola, která plavání organizuje. To znamená, že pokud rodič nebo někdo jiný v pozici zákonného zástupce dítěte chce vznést nárok na úhradu způsobené škody nebo újmy, měl by se obrátit přímo na školu, a nikoliv na provozovatele soukromého plaveckého bazénu.

Každý případ se ale posuzuje individuálně a škola se může zcela nebo alespoň z části vyvinit s ohledem na okolnosti vzniku škody. Může být zkoumáno například to, jestli škola správně zajistila bezpečnost, zda pedagogický pracovník nezanedbal žádnou ze svých povinností, jestli poškozený neporušil některý z pokynů pedagoga, jeho míra zavinění a podobně.

Platí ale, že řešení nastalých situací bývá více, a proto je vhodné se v těchto případech obrátit s žádostí o radu na právníka, který dokáže vzniklou situaci vyhodnotit na základě odborných zkušeností.

Jak postupovat, když se žák zraní?

Nejprve bude žákovi poskytnuta první pomoc. Pokud úraz vyžaduje rychlé odborné lékařské ošetření, kontaktuje škola neprodleně rychlou lékařskou pomoc a zajistí doprovod do zdravotnického zařízení.

O úrazu nezletilého žáka podá škola bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci. Škola je zároveň do 24 hodin od okamžiku, kdy se o zranění dozví, povinna zpracovat hlášení do knihy úrazů a tento záznam následně odeslat zdravotní pojišťovně zraněného žáka, tak České školní inspekci.

O úrazu podá škola zařízení bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu, samozřejmě jen pokud škola má takové pojištění sjednáno (pokud ne, hradí škodu sama škola).

Na danou pojišťovnu škola také pošle formuláře Hodnocení bolestného, který rodičům dítěte vyplnil lékař a rodiče jej pak vrátili škole. Pojišťovna následně odškodní rodiče, respektive zraněné dítě.


Autor: Karel Netolický

Jaké jsou povinnosti podnikatelů po založení s.r.o.?

7. listopadu 2020 v 16:42

Založili jste právě společnost s ručením omezeným a nevíte si rady, jak dál? V našem článku najdete návod na to, jak po zápisu společnosti do obchodního rejstříku postupovat a jakým povinnostem se nevyhnete.

Praha 15 přerušila poskytování právních konzultací

19. října 2020 v 07:08

S ohledem na stávající epidemiologický stav je poskytování právních konzultací v právní poradně na ÚMČ Praha 15, ve dnech úterý a čtvrtek přerušeno do 2. listopadu 2020.

Umístění sídla v bytě: Výhoda či komplikace?

10. října 2020 ve 20:37

Co je sídlo společnosti? Definici sídla, jako takového, v právních předpisech příliš nenalezneme, avšak mnoho předpisů se problematikou sídla zabývá. Zmínky o něm nalezneme například v občanském zákoníku, zákoně o obchodních korporacích či živnostenském...

Praha 13: Právní poradna zdarma

10. října 2020 v 07:45

Rady v oblastech rodinného a pracovního práva, náhrady škody, ve spotřebitelských záležitostech, v otázkách nájmu a podnájmu, dluhů, migrace, v problematice menšin i v trestně právní oblasti dostanou zdarma obyvatelé Prahy 13.

Právní poradna pro seniory a matky samoživitelky

18. září 2020 v 07:08

Senioři a matky samoživitelky Prahy 15 se mohou obrátit na právní poradnu, která je k dispozici na radnici každou středu od 9 hodin.

Nemáte povinné údaje na svých webových stránkách? Pozor, hrozí vám pokuty

25. srpna 2020 ve 14:10

Nabízíte na svém webu služby, zboží nebo jste pouze podnikatelem, který využívá webové stránky jako svou vizitku? Uvádíte zde všechny povinné údaje? Za nedostatečné informace na vašich webových stránkách hrozí pokuta až do výše 100 000 tisíc korun, v horším případě pozastavení činnosti až na rok....

Praha 15: Právní poradna pro seniory a matky samoživitelky

10. srpna 2020 v 15:27

Senioři a matky samoživitelky se mohou obrátit na právní poradnu, která je k dispozici každou středu od 9 hodin.

Jak funguje úschova kupní ceny a proč je důležitá?

30. července 2020 v 11:29

Při uzavírání kupní smlouvy na nemovitost je nezbytná úschova kupní ceny. Úschova oběma smluvním stranám, tedy jak prodávajícímu, tak kupujícímu, zaručí, že se peníze dostanou ve správném okamžiku do správných rukou.

Další články
Nahoru