dnes
Středa - zatazeno
4°C
zítra
Čtvrtek - obcasny-dest
6°C
pozítří
Pátek - oblacno
4°C
Komentáře

Novelizovat nemá smysl, ČKA doporučuje tvorbu nového stavebního zákona

Architekti, stavebníci, zadavatelé projektů, politická reprezentace i veřejnost jsou za jedno: stavební proces je v České republice příliš zdlouhavý a složitý. Nově připravovaná novela stavebního zákona to měla změnit. Aktuálně však byla novela vrácena Ministerstvu pro místní rozvoj k přepracování, a to především z důvodu, že nesplnila právě požadavek na zjednodušení stavebního procesu. O sporných bodech původně předkládané novely jsme v říjnu 2015 informovali prostřednictvím tiskové zprávy. Ve světle razantních změn, jakými musí zákon projít, aby nastolil efektivnější způsob povolování staveb v ČR, Česká komora architektů (ČKA) doporučuje nejít cestou novely, ale vydat zákon zcela nový.

Česká komora architektů shrnuje několik základních bodů, které by měl nový zákon obsahovat, tak abychom se ve stavební legislativě přiblížili západoevropským zemím. Tyto body jsou vztaženy jak směrem k procesnímu nastavení dotčených orgánů či úřadů, tak k oblasti územního plánování, kde shledáváme situaci obzvláště závažnou. Z tohoto důvodu valná hromada v dubnu Komoru zavázala k mimořádné péči o územní plánování větších samospráv.

1. Jednoduchost a srozumitelnost pro všechny uživatele

Cílem nové legislativy musí v první řadě být především zjednodušení, zpřehlednění a zrychlení povolování staveb. Zákon by neměl definovat příliš širokou řadu způsobů povolování staveb, neboť rozsáhlé spektrum možností vede ke zmatení, většímu riziku chyb a tedy i zpomalení procesů. Zejména z pohledu občana – žadatele, by se měl celý proces stát přehlednějším a časově méně náročným.

2. Otázka kompetencí a struktury

ČKA současně navrhuje zrušení speciálních úřadů, tak aby jedno rozhodnutí poskytoval jeden stavební úřad. Celému procesu by dle architektů prospěla také výrazná redukce dotčených orgánů. Dobrá komunikace a snadné předávání informací mezi jednotlivými orgány a institucemi by měly být samozřejmostí. Zásadní překážkou ve zrychlení obstarání povolení je také nedostatečné vymezení práv dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení. Nechvalně proslulý systém „mnoha dveří“, ve kterém si stavebník sám zajišťuje stanoviska různých orgánů státní správy, vede k tomu, že faktické rozhodování o stavebním záměru se přesunulo mimo stavební úřady. Řízení je tak z podstaty nekoordinované mezi rozdílné zájmy různých institucí, mezi něž je stavebník vržen.

3. Územní plánování

Územní plán je dokumentem, který ovlivňuje strategický rozvoj dané obce na řadu let dopředu. Z toho důvodu klademe důraz na to, aby se jednalo o stabilní dokument, neboť jeho časté změny nedovolují stanovit základní vizi pro rozvoj sídla a přinášejí právní nejistotu jak vlastníkům pozemků, tak vedení města i jeho obyvatelům. Zároveň podporujeme, aby stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky umožnily zpracování územních plánů tak, aby odpovídaly specifickým potřebám obcí, především z hlediska různého charakteru daného jejich velikostí.

4. Velká sídla a péče o ně

Zvýšená pozornost musí být kladena zejména směrem k velkým městům. Například Praha je svým stavebním vývojem, počtem obyvatel a významem v rámci České republiky zcela výlučná. Oproti jiným českým městům vytváří několikanásobný počet obyvatel specifické prostorové podmínky uspořádaní a vyšší nároky na regulaci výstavby zejména z urbanistického hlediska. ČKA proto velmi kvituje, že Rada hl. města Prahy nedávno přijala Pražské stavební předpisy, jež jsou moderní legislativní úpravou, která Praze přiznává její specifika. Domníváme se také, že některá z ustanovení Pražských stavebních předpisů by bylo jistě možné převzít a aplikovat i v jiných českých městech a připravit tak lepší půdu pro nový celostátní předpis.

5. Jasnější definice autorského a technického dozoru a odpovědnosti z něj vyplývající

Současný zákon požaduje zajištění autorského dozoru u staveb financovaných z veřejného rozpočtu. Autorský i technický dozor přitom nejsou jmenovány mezi základními pojmy stavebního zákona, ani nejsou uvedeny mezi vybranými činnostmi ve výstavbě. Projektant, který autorizuje dokumentaci ke stavebnímu povolení, není schopen dostát své odpovědnosti za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby, dané zákonem, pokud nemá právo přístupu ke stavbě a informacím o průběhu výstavby.

6. Možnost bezplatného přístupu k závazným normám

Přístup k závazným normám je pro výkon profese architekta zcela zásadní. Jeho zpoplatnění proto ČKA vnímá jako závažný problém, na nějž architekti ve své praxi opakovaně naráží. Informaci o bezplatném přístupu k normám by tak měl nový zákon zcela určitě obsahovat.

7. Úprava související legislativy

Česká komora architektů se ze všech výše zmíněných důvodů domnívá, že stávající stavební zákon je opravdu nevyhovující a že jeho změny by měly být velmi zásadní. Z tohoto důvodu doporučujeme nikoliv tvorbu novely, ale zákona zcela nového. Jako akutní se také jeví potřeba úpravy doprovodných vyhlášek ke stavebnímu zákonu.

Tisková zpráva České komory architektů

Názory uveřejněné v rubrice KOMENTÁŘE nemusí vyjadřovat stanoviska a názory redakce.


Doposud jsme zažívali pravý opak, jeho slibům se nedá věřit, čílí se Skopeček. Upozornil také na významná „ale“

9. prosince 2017 ve 22:32

Budoucí ministryně financí Alena Schillerová se v pátek sešla s prezidentem Milošem Zemanem. Za svoje priority označila vyrovnaný rozpočet a on-line daňové přiznání.  

Nešťastné vyjádření učiněné krátce po jeho řekněme úspěšné návštěvě Asie buď dokazuje, že se v zahraniční politice nevyzná, nebo že jde o velmi zlý úmysl

7. prosince 2017 v 18:17

V pondělí jsem se vrátil z velké konference politických stran na nejvyšší úrovni, kterou organizoval ÚV KS Číny. K samotné konferenci se vrátím jindy, protože to je téma, které bude přítomno velmi dlouho a v mnoha úhlech pohledu, v mnoha jazycích a s jedním jediným vážným vzkazem, který byl...

Dál si podřezává větev, místo přijetí tvrdých opatření se neefektivně zaměřuje pouze na její důsledky. Je naší povinností bez váhání hájit národní zájmy!

7. prosince 2017 ve 14:45

„Evropská komise si dál podřezává větev. Místo přijetí tvrdých opatření, řešení migrace a jejích příčin se neefektivně zaměřuje pouze na její důsledky. Kvóty nic neřeší a my je odmítáme i za cenu pokuty. Je naší povinností bez váhání hájit národní zájmy a v první řadě bezpečnost občanů,“ uvedla...

Z každé tisícovky, která je vyplacena zaměstnancům, jim zůstane sedm stovek! Pokrytecky to házejí na podnikatele, je to jen obyčejné ždímání

6. prosince 2017 v 15:19

Podnikatelé a živnostníci sdružení v Podnikatelských odborech spustili dlouhodobou kampaň, která upozorňuje na hlavní překážku růstu mezd v České republice – extrémní daňové zatížení práce.  

Petr Fiala: Zanedlouho se dozvíme, zda bude vládnout koalice za nevydání Andreje Babiše

6. prosince 2017 ve 13:19

Prezident Miloš Zeman dnes jmenuje Andreje Babiše premiérem a pověří ho sestavením vlády. ODS považuje tento postup za legitimní. Za nestandardní naopak považuje to, že hnutí ANO dosud nehledalo žádnou podporu v Poslanecké sněmovně. Občanští demokraté menšinovou vládu hnutí ANO...

ODS: Návrh státního rozpočtu postrádá koncept i priority

5. prosince 2017 v 18:52

Poslanci ODS nepodpoří návrh státního rozpočtu na rok 2018. 50miliardový schodek v době ekonomického růstu považují občanští demokraté za neodpovědný a nesouhlasí ani se snižováním výdajů na investice a dalším zvyšováním mandatorních výdajů. K přepracování však ODS rozpočet vracet nehodlá, nechce...

Křeček z BH Securities: Státní rozpočet je málo ambiciózní. Klesají investice a roste počet státních zaměstnanců

5. prosince 2017 ve 14:42

Dnes se bude v prvním čtení rozhodovat o státním rozpočtu. V případě, že současný návrh projede, bude Česká republika v příštím roce hospodařit se schodkem –50 miliard korun.  Pokud návrh neprojde a rozpočet bude vrácen k přepracování, pravděpodobně nastane rozpočtové...

Reakce Milana Chovance na plány Andreje Babiše ohledně zaměstnávaní cizinců

5. prosince 2017 ve 14:36

Nemá smysl dovážet levné pracovníky z Východu, pokud naši podnikatelé nebudou ochotni dát českým lidem dobré platy. Plány na masivní organizované dovozy zahraničních dělníků v tuto chvíli v žádném případě nepodpoříme. Budou znamenat jen destabilizaci sociálního prostředí v jednotlivých regionech....

Policajt čertem: Národ je strašen policajtem. A není to možná jen strach z policajta, co ví a umí a mohlo by se stát, že by v tom pomyslném pytli mohl někoho odnést třeba do vězení!

5. prosince 2017 ve 13:41

Tradici lze chápat jako kulturní dědictví, které je předáváno z generace na generaci. A tak v předvečer svátku sv. Mikuláše, ochránce nespravedlivě obviněných, obchází Mikuláš spolu s anděly a čerty domácnosti s dětmi. Zatímco první dva roznášejí dárky a jsou tedy postavami veskrze kladnými, čert...

Marková se zlobí na pravici: Vysávala hubené peněženky, až došlo k předčasným volbám. Nyní vidí řešení vidí v pošlapání solidarity a v rozdělení na bohaté vyvolené a chudé pacienty II. kategorie. Rýpla si i do ANO

4. prosince 2017 v 10:15

  S nástupem pravice v čele s ANO do poslanecké sněmovny se čím dál častěji hovoří o způsobech, jak zvýšit prý nízkou spoluúčast pacientů v České republice. Kromě návratu poplatků třeba za „hotelové služby“ v nemocnicích se navrhuje i takzvané dvousložkové zdravotní...

Typický protilidový lidovecký postoj, je to svérázný a škodlivý „vánoční dárek" pro občany ČR, pustila se Marková do Čunka. Ten má podle ní asociální přístup

29. listopadu 2017 ve 13:30

KSČM považuje za nepřijatelné a zdraví i pacientům škodlivé návrhy lidoveckého hejtman Čunka ohledně hrazení si stravy při pobytu v nemocnici. I když jíst se musí i doma, pokud je pacient hospitalizován, má v důsledku nemoci menší příjmy.

Komentář místopředsedy ODS Martina Kupky k jednání prezidenta Miloše Zemana s Andrejem Babišem

28. listopadu 2017 v 18:40

Jména členů nové vlády zná zatím jen Miloš Zeman a spolu s tím převzal i fakticky podíl na sestavování vlády. Chce se s kandidáty potkat a zjevně o nich spolurozhodovat. Rýsuje se tak ve skutečnosti vláda Miloše Zemana a Andreje Babiše. V našem dosavadním ústavním pořádku věc zatím nevídaná....

Česko dostalo bruselský knokaut, u nás je kolem něj ticho, dosluhující vládě je to fuk. Nereaguje ani Zeman, který asi ještě nepřešel z ruštiny zpět na češtinu

27. listopadu 2017 ve 14:01

Státy samotné už nebudou rozhodovat o tom, kdo bude žít na jejich území. Dublin II. je v podstatě obejití sporů kolem povinných kvót na přijímání migrantů. Česká republika, Polsko, Maďarsko a další vzdorovité země tak dostali bruselské KO.

Není to dobrá vize pro občany Česka, živý důkaz, že trendy politiky Schwarzenberga a Kalouska pokračují

26. listopadu 2017 ve 14:58

Nezbývá než poblahopřát ke zvolení novému předsedovi TOP 09 Jiřímu Pospíšilovi k jeho funkci. V orientaci politiky TOP 09 nelze, žel, očekávat žádné výrazné změny. Jeho role předsedy na dálku je opravdu hazardem nejen vůči členům strany, ale i jejich voličům. Trendy politiky Karla Schwarzenberga a...

Další články
Nahoru