Dnes Úterý - oblacno 4°C
Zítra Středa - obcasny-dest 6°C
Úterý 31. 1. 2023
Svátek má Marika
Pražské masopusty
Letošní masopustová sezona v Praze zahrnuje řadu akcí
Novela zákoníku práce přinese řadu změn, včetně úpravy home office
Nejvíce očekávanou změnou je zákonná úprava tzv. home office. Foto: Karel Netolický

Novela zákoníku práce přinese řadu změn, včetně úpravy home office

Legislativním procesem nyní prochází návrh novely zákoníku práce, která do zákoníku zapracovává hned dvě evropské směrnice. Novela přinese řadu změn, včetně úpravy home office, nebo uzavírání smluv na dálku. Informuje o nich advokát Daniel Macek. Účinnost novely je očekávána na první polovinu roku 2023.  

Možnost uzavření smlouvy na dálku

Pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti (DPČ) a dohodu o provedení práce (DPP), případně jejich změny, by nově mělo být možné uzavřít prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

V takovém případě je však zaměstnavatel musí zaslat na e-mailovou adresu zaměstnance, kterou zaměstnanec pro tyto účely zaměstnavateli písemně sdělil. Zaměstnanec bude mít právo od takto uzavřené smlouvy (dohody) odstoupit do sedmi dnů, pokud s prací nebylo započato.

Elektronické doručování

Návrh obsahuje také novou úpravu elektronického doručování všech písemností určených do vlastních rukou zaměstnance. Aktuálně je sice doručování na e-mail možné, ale pokud zaměstnanec doručení nepotvrdí datovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem, je takové doručení neúčinné.

Nově by mělo platit, že pokud zaměstnanec poskytne zaměstnavateli vlastní e-mailovou adresu pro doručování a vysloví s elektronickým zasíláním písemný souhlas, budou takto zaslané písemnosti považovány za doručené uplynutím deseti dnů od jejich dodání.

Informační povinnost zaměstnavatele

Zaměstnavatel bude nově povinen informovat zaměstnance o obsahu pracovního poměru do jednoho týdne od vzniku pracovního poměru, což je od aktuální lhůty v délce jednoho měsíce značná změna.

K povinně sdělovaným informacím nově přibydou například informace o době trvání a podmínkách zkušební doby, o odborném rozvoji zaměstnance, o rozsahu minimálního nepřetržitého denního odpočinku v týdnu či údaje o orgánu sociálního zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné.

Větší ochrana při dohodách o pracích

Úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr dozná také značných změn, a to převážně k radosti zaměstnanců. Na rozdíl od současné právní úpravy by nově měli mít osoby pracující na DPP a DPČ právo na dovolenou stejně jako zaměstnanci v klasickém pracovním poměru.

Dovolená se vypočítává na základě stanovené týdenní pracovní doby, a proto návrh stanovuje tuto dobu i pro DPP a DPČ. U zaměstnanců pracujících na základě DPČ bude týdenní pracovní dobou sjednaný rozsah práce a u zaměstnanců pracujících na základě DPP deset hodin týdně. A nejen to. Dohodáři budou mít nově nárok na ošetřovné, na některé příplatky (za práci v noci, o svátcích) nebo budou moci uplatňovat překážky v práci na straně zaměstnance (tj. návštěva lékaře apod.)

Výše uvedené změny jsou trochu paradoxem. Zavedením dohod konaných mimo pracovní poměr došlo k umožnění rychlého a flexibilního zajištění pracovní síly bez nutnosti vyhovět všem formalitám spojeným s uzavřením pracovního poměru. Novela však tyto výhody značně limituje – zda se jedná o krok správným směrem, ukáže čas.

Práce na dálku (home office)

Nejvíce očekávanou změnou je zákonná úprava tzv. home office. Pandemie virové choroby covid-19 si vyžádala nový přístup v mnoha oblastech, mimo jiné vyvstala otázka rozšíření home office na co nejvíce zaměstnanců. Pracovněprávní předpisy však na takovou situaci nebyly připraveny.

Nově bude možné práci na dálku sjednat uzavřením písemné dohody se zaměstnancem. V této dohodě budete muset uvést konkrétní parametry práce na dálku, jako je místo výkonu práce, způsob komunikace, přidělování práce a její kontroly, rozsah práce konané na dálku a podmínky pro rozvržení pracovní doby nebo způsob náhrady nákladů vzniklých při výkonu práce na dálku.

Zaměstnavatel bude mít právo práci na dálku zaměstnanci i písemně nařídit, a to v případě, kdy tak stanoví opatření orgánu veřejné moci. To však bude možné jen na nezbytně nutnou dobu, v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnance a za podmínky, že místo výkonu práce na dálku bude pro výkon práce způsobilé.

Někteří zaměstnanci naopak získají nárok na výkon práce na dálku. Pokud zaměstnanec pečující o dítě mladší 15 let, zaměstnanec pečující o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby nebo těhotná zaměstnankyně písemně požádá o home office, je zaměstnavatel povinen žádosti vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody nebo povaha vykonávané práce. Ve všech případech má zaměstnanci náležet náhrada nákladů spojených s prací na dálku, a to za každou odpracovanou hodinu.

Závěr

Novela zákoníku práce přinese mnoho změn, které jsou očekávány již několik let. V souvislosti s jejich příchodem doporučujeme, aby si jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé, prostudovali svá nová práva a povinnosti. Zaměstnavatelé by především měli zrevidovat své vnitřní předpisy a jednotlivé pracovněprávní smlouvy a dohody.

Autorem textu je Mgr. Daniel Macek, advokát a zakladatel advokátní kancelář MACEK.LEGAL


Můžete ve sbírce listin zveřejnit účetní závěrky s anonymizovanými údaji?

10. ledna 2023 v 11:27

Povinnost založit účetní závěrku do sbírky listin patří k jedné z nejméně oblíbených povinností společností a také k často porušované povinnosti. Určitě jste si již při zasílání účetní závěrky rejstříkovému soudu kladli otázku, zda můžete účetní závěrku do sbírky listin založit s anonymizovaným...

Bydlení, podpory, dávky a úspory. Poradenská služba v Praze 6

10. ledna 2023 ve 03:31

Poradci vám budou k dispozici ve středu 11. ledna od 13 do 15 hodin.

Bezplatná právní poradna Prahy 4

9. ledna 2023 v 07:05

Stejně jako v loňském roce bude i letos poskytovat své služby bezplatná právní poradna radnice Prahy 4. Je určena výhradně pro občany s trvalým bydlištěm na území Prahy 4.

Poradna při finanční tísni v Praze 4

8. ledna 2023 v 08:50

Radnice Prahy 4 dlouhodobě podporuje bezplatnou Poradnu při finanční tísni, jejíž pomoc je v současné době růstu cen pro stále větší počet obyvatel významnější. Jedná se o dluhovou a insolvenční poradnu, která nenabízí služby právního zastoupení a právní porady, má však zkušenosti také z práce se...

Přednáška pro seniory Prahy 1: Novinky v právech spotřebitelů

23. prosince 2022 v 18:27

Středisko sociálních služeb Prahy 1 zve seniory na přednášku o novinkách v právech spotřebitelů od roku 2023, která se koná v pondělí 16. ledna 2023 od 14:30 hodin v klubu seniorů Haštalka.

Pro bezpečné nákupy online dává 24 tipů speciální adventní kalendář

11. prosince 2022 ve 21:57

Spotřebitelé mohou využít každodenní tipy na bezpečné online nakupování a informace o právech při cestování v EU. Stačí do 24. prosince sledovat účty Evropského spotřebitelského centra ČR (ESC ČR) na twitteru a facebooku a každý den pomyslně otevřít okénko speciálního adventního kalendáře s právy...

ČSSZ: Rozšíření v poskytování otcovské

9. prosince 2022 v 07:57

U dávky otcovské poporodní péče (otcovské), se od 1. prosince rozšiřuje poskytování dávky o případy v souvislosti s mrtvě narozeným dítětem nebo s jeho úmrtím. Podle dosavadní právní úpravy otec v těchto případech nárok na dávku neměl (s výjimkou případu úmrtí dítěte po nástupu na otcovskou, kdy...

Black Friday: Jak se vyhnout pastem výprodejů

25. listopadu 2022 v 05:00

V čase inflace, rostoucích cen energií i jistého nedostatku zboží je o Black Friday mezi zákazníky obzvlášť zájem. Ale pozor, slogany jako „nejvýhodnější nabídka" apod. mohou lákat na falešné slevy nebo dokonce na podvodné e-shopy. Známý trik „zbývají už jen tři položky" má na zákazníky vyvíjet...

Bezplatná Poradna při finanční tísni

14. listopadu 2022 ve 14:03

Praha 4 dlouhodobě podporuje bezplatnou Poradnu při finanční tísni, jejíž pomoc je v současné době stále významnější. Jedná se o dluhovou a insolvenční poradnu, která nenabízí služby právního zastoupení a právní porady, má však zkušenosti také z práce se závazky, správným nakládáním s rozpočtem či...

Další články
Nahoru