Dnes Neděle - skorojasno -6°C
Zítra Pondělí - oblacno -10°C
Neděle 3. 12. 2023
Svátek má Svatoslav
Vánoční nabídka pro inzerenty
Inzerujte na serveru www.prazskypatriot.cz, do konce roku za zvýhodněné ceny.
Novela zákoníku práce přinese řadu změn, včetně úpravy home office
Nejvíce očekávanou změnou je zákonná úprava tzv. home office. Foto: Karel Netolický

Novela zákoníku práce přinese řadu změn, včetně úpravy home office

Legislativním procesem nyní prochází návrh novely zákoníku práce, která do zákoníku zapracovává hned dvě evropské směrnice. Novela přinese řadu změn, včetně úpravy home office, nebo uzavírání smluv na dálku. Informuje o nich advokát Daniel Macek. Účinnost novely je očekávána na první polovinu roku 2023.  

Možnost uzavření smlouvy na dálku

Pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti (DPČ) a dohodu o provedení práce (DPP), případně jejich změny, by nově mělo být možné uzavřít prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

V takovém případě je však zaměstnavatel musí zaslat na e-mailovou adresu zaměstnance, kterou zaměstnanec pro tyto účely zaměstnavateli písemně sdělil. Zaměstnanec bude mít právo od takto uzavřené smlouvy (dohody) odstoupit do sedmi dnů, pokud s prací nebylo započato.

Elektronické doručování

Návrh obsahuje také novou úpravu elektronického doručování všech písemností určených do vlastních rukou zaměstnance. Aktuálně je sice doručování na e-mail možné, ale pokud zaměstnanec doručení nepotvrdí datovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem, je takové doručení neúčinné.

Nově by mělo platit, že pokud zaměstnanec poskytne zaměstnavateli vlastní e-mailovou adresu pro doručování a vysloví s elektronickým zasíláním písemný souhlas, budou takto zaslané písemnosti považovány za doručené uplynutím deseti dnů od jejich dodání.

Informační povinnost zaměstnavatele

Zaměstnavatel bude nově povinen informovat zaměstnance o obsahu pracovního poměru do jednoho týdne od vzniku pracovního poměru, což je od aktuální lhůty v délce jednoho měsíce značná změna.

K povinně sdělovaným informacím nově přibydou například informace o době trvání a podmínkách zkušební doby, o odborném rozvoji zaměstnance, o rozsahu minimálního nepřetržitého denního odpočinku v týdnu či údaje o orgánu sociálního zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné.

Větší ochrana při dohodách o pracích

Úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr dozná také značných změn, a to převážně k radosti zaměstnanců. Na rozdíl od současné právní úpravy by nově měli mít osoby pracující na DPP a DPČ právo na dovolenou stejně jako zaměstnanci v klasickém pracovním poměru.

Dovolená se vypočítává na základě stanovené týdenní pracovní doby, a proto návrh stanovuje tuto dobu i pro DPP a DPČ. U zaměstnanců pracujících na základě DPČ bude týdenní pracovní dobou sjednaný rozsah práce a u zaměstnanců pracujících na základě DPP deset hodin týdně. A nejen to. Dohodáři budou mít nově nárok na ošetřovné, na některé příplatky (za práci v noci, o svátcích) nebo budou moci uplatňovat překážky v práci na straně zaměstnance (tj. návštěva lékaře apod.)

Výše uvedené změny jsou trochu paradoxem. Zavedením dohod konaných mimo pracovní poměr došlo k umožnění rychlého a flexibilního zajištění pracovní síly bez nutnosti vyhovět všem formalitám spojeným s uzavřením pracovního poměru. Novela však tyto výhody značně limituje – zda se jedná o krok správným směrem, ukáže čas.

Práce na dálku (home office)

Nejvíce očekávanou změnou je zákonná úprava tzv. home office. Pandemie virové choroby covid-19 si vyžádala nový přístup v mnoha oblastech, mimo jiné vyvstala otázka rozšíření home office na co nejvíce zaměstnanců. Pracovněprávní předpisy však na takovou situaci nebyly připraveny.

Nově bude možné práci na dálku sjednat uzavřením písemné dohody se zaměstnancem. V této dohodě budete muset uvést konkrétní parametry práce na dálku, jako je místo výkonu práce, způsob komunikace, přidělování práce a její kontroly, rozsah práce konané na dálku a podmínky pro rozvržení pracovní doby nebo způsob náhrady nákladů vzniklých při výkonu práce na dálku.

Zaměstnavatel bude mít právo práci na dálku zaměstnanci i písemně nařídit, a to v případě, kdy tak stanoví opatření orgánu veřejné moci. To však bude možné jen na nezbytně nutnou dobu, v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnance a za podmínky, že místo výkonu práce na dálku bude pro výkon práce způsobilé.

Někteří zaměstnanci naopak získají nárok na výkon práce na dálku. Pokud zaměstnanec pečující o dítě mladší 15 let, zaměstnanec pečující o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby nebo těhotná zaměstnankyně písemně požádá o home office, je zaměstnavatel povinen žádosti vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody nebo povaha vykonávané práce. Ve všech případech má zaměstnanci náležet náhrada nákladů spojených s prací na dálku, a to za každou odpracovanou hodinu.

Závěr

Novela zákoníku práce přinese mnoho změn, které jsou očekávány již několik let. V souvislosti s jejich příchodem doporučujeme, aby si jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé, prostudovali svá nová práva a povinnosti. Zaměstnavatelé by především měli zrevidovat své vnitřní předpisy a jednotlivé pracovněprávní smlouvy a dohody.

Autorem textu je Mgr. Daniel Macek, advokát a zakladatel advokátní kancelář MACEK.LEGAL


Reforma rozvodů: Ministerstvo počítá s možností nesporných rozvodů u notářů v rámci budoucích úprav

29. října 2023 v 08:39

Ministerstvo spravedlnosti představilo novelu zjednodušující rozvodové řízení, která částečně uleví rozvádějícím se rodičům nezletilých dětí. Ostatní páry, tedy bezdětné manžele, či manžele, kteří již vůči svým dětem nemají vyživovací povinnost, ale žádné zjednodušení nečeká. Ačkoli i jejich...

Co přinese motoristům nový zákon o povinném ručení?

11. října 2023 v 10:07

Česká republika mění podmínky kvůli sjednocení pravidel s ostatními státy EU podle takzvané motorové směrnice. „Změny v zákoně o povinném ručení vnímáme jako krok k větší bezpečnosti na silnicích a k ochraně poškozených v případě dopravních nehod“, představuje pohled pojišťoven Aleš Zethner,...

Právní poradna v Praze 4

2. října 2023 ve 14:48

Nejbližší následující bezplatná právní poradna bude obyvatelům městské části Praha 4 k dispozici 11. října. určena je výhradně pro občany Prahy 4 s trvalým bydlištěm na území městské části každou druhou a čtvrtou středu v měsíci od 15 do 17 hodin na Nuselské radnici, Táborská 500,...

Bezplatná právní poradna Prahy 1

27. září 2023 ve 14:02

Bezplatná právní poradna Prahy 1 je opět v provozu. Sídlí na radnici ve Vodičkově ulici na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve 3. patře, kancelář č. 313 a otevřena je každé pondělí od 15 do 18 hodin.

Pomoc lidem ve finanční tísni zintenzivňují innogy a občanské poradny

13. září 2023 ve 23:20

Společný projekt energetické firmy innogy a Asociace občanských poraden (AOP) pomohl v rámci celé České republiky v tomto roce již více než 10 tisícům klientů. Jedná se současně o zákazníky dodavatelů energií napříč trhem. Zejména kvůli rostoucím cenám v důsledku vysoké inflace totiž roste počet...

Aplikace s vašimi právy, když stojí trajekty i letadla

9. srpna 2023 v 17:33

Dopravu na severu Evropy úterý ochromily silné bouře. Stály letadla, trajekty, autobusové i železniční linky – svá práva v případě mimořádných situací najdou cestující v bezplatné mobilní aplikaci „ECC-Net: Travel“.

Zápis do neoficiálních rejstříků? Digitální a informační agentura vyzývá k opatrnosti

31. července 2023 v 07:50

Digitální a informační agentura (DIA) varuje nově podnikající osoby, aby byli obezřetní vůči datovým zprávám, které nabízí krátce po začátku podnikání zápis do soukromého firemního registru. Výzva, kterou v uplynulých týdnech dostali tisíce nových podnikatelů skrze datovou schránku, vytváří dojem,...

Uzavření bezplatné právní poradny Prahy 14

7. června 2023 v 11:47

Od 13. července bude uzavřena bezplatná právní poradna, kterou v Praze 14 každou středu zajišťuje JUDr. Ján Horňák.

Poslední květnový den bude uzavřena bezplatná právní poradna Prahy 14

18. května 2023 v 08:53

Ve středu 31. května bude uzavřena bezplatná právní poradna, kterou v budově radnice Prahy 14 každou středu zajišťuje JUDr. Ján Horňák.

Praha 6: Poradna pro bydlení

15. května 2023 ve 21:51

Obyvatelům, kteří se nevyznají v systému sociálních dávek a problematice energií vychází radnice Prahy 6 vstříc a každou středu jim je ve Skleněném paláci k dispozici poradenské a kontaktní centrum ve Skleněném paláci. Zájemcům tady budou poskytnuty komplexní informace o řešení problematiky...

Právní a IT aspekty e-commerce poodhalí konference LAW FIT 2023

14. května 2023 v 07:59

E-commerce bude tématem letošního ročníku tradiční konference LAW FIT, která spojuje svět práva a informačních technologií. Konferenci pořádá 29. května 2023 Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) ve svých prostorách. Akce je určena pro širokou odbornou veřejnost a vstup je po...

Další články
Nahoru