Dnes Sobota - obcasny-dest 26°C
Zítra Neděle - oblacno 28°C
Sobota 13. 7. 2024
Svátek má Markéta
Pražské drby
Co se v Praze povídá aneb Tak trochu jiný pražský bulvár
Nabídka pro inzerenty
Inzerujte na serveru www.prazskypatriot.cz za zvýhodněné ceny.
Novela zákoníku práce přinese řadu změn, včetně úpravy home office
Nejvíce očekávanou změnou je zákonná úprava tzv. home office. Foto: Karel Netolický

Novela zákoníku práce přinese řadu změn, včetně úpravy home office

Legislativním procesem nyní prochází návrh novely zákoníku práce, která do zákoníku zapracovává hned dvě evropské směrnice. Novela přinese řadu změn, včetně úpravy home office, nebo uzavírání smluv na dálku. Informuje o nich advokát Daniel Macek. Účinnost novely je očekávána na první polovinu roku 2023.  

Možnost uzavření smlouvy na dálku

Pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti (DPČ) a dohodu o provedení práce (DPP), případně jejich změny, by nově mělo být možné uzavřít prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

V takovém případě je však zaměstnavatel musí zaslat na e-mailovou adresu zaměstnance, kterou zaměstnanec pro tyto účely zaměstnavateli písemně sdělil. Zaměstnanec bude mít právo od takto uzavřené smlouvy (dohody) odstoupit do sedmi dnů, pokud s prací nebylo započato.

Elektronické doručování

Návrh obsahuje také novou úpravu elektronického doručování všech písemností určených do vlastních rukou zaměstnance. Aktuálně je sice doručování na e-mail možné, ale pokud zaměstnanec doručení nepotvrdí datovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem, je takové doručení neúčinné.

Nově by mělo platit, že pokud zaměstnanec poskytne zaměstnavateli vlastní e-mailovou adresu pro doručování a vysloví s elektronickým zasíláním písemný souhlas, budou takto zaslané písemnosti považovány za doručené uplynutím deseti dnů od jejich dodání.

Informační povinnost zaměstnavatele

Zaměstnavatel bude nově povinen informovat zaměstnance o obsahu pracovního poměru do jednoho týdne od vzniku pracovního poměru, což je od aktuální lhůty v délce jednoho měsíce značná změna.

K povinně sdělovaným informacím nově přibydou například informace o době trvání a podmínkách zkušební doby, o odborném rozvoji zaměstnance, o rozsahu minimálního nepřetržitého denního odpočinku v týdnu či údaje o orgánu sociálního zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné.

Větší ochrana při dohodách o pracích

Úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr dozná také značných změn, a to převážně k radosti zaměstnanců. Na rozdíl od současné právní úpravy by nově měli mít osoby pracující na DPP a DPČ právo na dovolenou stejně jako zaměstnanci v klasickém pracovním poměru.

Dovolená se vypočítává na základě stanovené týdenní pracovní doby, a proto návrh stanovuje tuto dobu i pro DPP a DPČ. U zaměstnanců pracujících na základě DPČ bude týdenní pracovní dobou sjednaný rozsah práce a u zaměstnanců pracujících na základě DPP deset hodin týdně. A nejen to. Dohodáři budou mít nově nárok na ošetřovné, na některé příplatky (za práci v noci, o svátcích) nebo budou moci uplatňovat překážky v práci na straně zaměstnance (tj. návštěva lékaře apod.)

Výše uvedené změny jsou trochu paradoxem. Zavedením dohod konaných mimo pracovní poměr došlo k umožnění rychlého a flexibilního zajištění pracovní síly bez nutnosti vyhovět všem formalitám spojeným s uzavřením pracovního poměru. Novela však tyto výhody značně limituje – zda se jedná o krok správným směrem, ukáže čas.

Práce na dálku (home office)

Nejvíce očekávanou změnou je zákonná úprava tzv. home office. Pandemie virové choroby covid-19 si vyžádala nový přístup v mnoha oblastech, mimo jiné vyvstala otázka rozšíření home office na co nejvíce zaměstnanců. Pracovněprávní předpisy však na takovou situaci nebyly připraveny.

Nově bude možné práci na dálku sjednat uzavřením písemné dohody se zaměstnancem. V této dohodě budete muset uvést konkrétní parametry práce na dálku, jako je místo výkonu práce, způsob komunikace, přidělování práce a její kontroly, rozsah práce konané na dálku a podmínky pro rozvržení pracovní doby nebo způsob náhrady nákladů vzniklých při výkonu práce na dálku.

Zaměstnavatel bude mít právo práci na dálku zaměstnanci i písemně nařídit, a to v případě, kdy tak stanoví opatření orgánu veřejné moci. To však bude možné jen na nezbytně nutnou dobu, v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnance a za podmínky, že místo výkonu práce na dálku bude pro výkon práce způsobilé.

Někteří zaměstnanci naopak získají nárok na výkon práce na dálku. Pokud zaměstnanec pečující o dítě mladší 15 let, zaměstnanec pečující o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby nebo těhotná zaměstnankyně písemně požádá o home office, je zaměstnavatel povinen žádosti vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody nebo povaha vykonávané práce. Ve všech případech má zaměstnanci náležet náhrada nákladů spojených s prací na dálku, a to za každou odpracovanou hodinu.

Závěr

Novela zákoníku práce přinese mnoho změn, které jsou očekávány již několik let. V souvislosti s jejich příchodem doporučujeme, aby si jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé, prostudovali svá nová práva a povinnosti. Zaměstnavatelé by především měli zrevidovat své vnitřní předpisy a jednotlivé pracovněprávní smlouvy a dohody.

Autorem textu je Mgr. Daniel Macek, advokát a zakladatel advokátní kancelář MACEK.LEGAL


Jak má vypadat projektová dokumentace pro povolení stavby? Ukáže zřejmě až praxe po 1. červenci

28. června 2024 ve 13:26

Tisíce záměrů k povolení stavby zřejmě dorazí do posledního června na stavební úřady po celé České republice. Stavebníci a projektanti tímto krokem budou chtít zvýšit pravděpodobnost, že povolovací řízení nebude vedeno v rámci přechodných ustanovení nového stavebního zákona (NSZ), ale poběží ještě...

Dluhová poradna Prahy 14 je do odvolání zrušena

28. května 2024 v 09:42

Ze zdravotních důvodů na straně poskytovatele byla zrušena dluhová poradna, kterou mohli lidé každé sudé pondělí využívat v prostorách ÚMČ Praha 14.

Bezplatná právní poradna Prahy 15 opět otevřena

24. dubna 2024 v 08:21

Praze 15 se podařilo získat dotaci v rámci programu prevence kriminality, jehož součástí je také podpora právní služby seniorům a matkám samoživitelkám.

Praha 14: Občanská poradna se rozšiřuje o služby Remedium

9. března 2024 v 07:44

Nabídka bezplatného právního poradenství, které MČ dlouhodobě zajišťuje, se rozšiřuje o služby Občanské poradny Remedium. Na konzultace není třeba se objednávat. Zájemcům bude poskytnuta právní pomoc v oblasti výkladu zákonů a prováděcích předpisů, uzavírání smluv či podání k soudům a státním...

Praha 14 opět otevře bezplatnou právní poradnu

31. ledna 2024 v 06:59

Provoz bezplatné právní poradny na radnici Prahy 14 bude od 31. ledna obnoven. Právní konzultace budou opět poskytovány každou středu v čase od 7:30 do 12:30 hodin.

Přednáška v Praze 1: Co dělat když

22. ledna 2024 v 07:43

Středisko sociálních služeb Praha 1 připravilo na únor zejména pro věkově zralé sousedy aktivity nejen z kultury. V programu najdou také podporu pohybu a právní rady. V úterý 6. února budou zájemcům k dispozici zástupci občanské poradny, kteří vysvětlí jaká máte práva...

Bezplatné dluhové poradenství na radnici Prahy 14

11. ledna 2024 v 09:58

Praha 14 od ledna zavádí novou službu – bezplatné dluhové poradenství poskytované certifikovanou poradkyní Lucií Vlčkovou.

Bezplatná Právní poradna Prahy 4 i letos

8. ledna 2024 v 10:37

Bezplatná Právní poradna je určena výhradně pro občany Prahy 4 s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 4. K dispozici bude každou čtvrtou středu v měsíci od 15 do 17 hodin na Nuselské radnici, Táborská 500, Praha 4.

Další články
Nahoru