Dnes Pondělí - zatazeno 6°C
Zítra Úterý - obcasny-dest 5°C
Pondělí 5. 12. 2022
Svátek má Jitka
Advent v Praze
Tipy na adventní akce v metropoli
Novela zákoníku práce přinese řadu změn, včetně úpravy home office
Nejvíce očekávanou změnou je zákonná úprava tzv. home office. Foto: Karel Netolický

Novela zákoníku práce přinese řadu změn, včetně úpravy home office

Legislativním procesem nyní prochází návrh novely zákoníku práce, která do zákoníku zapracovává hned dvě evropské směrnice. Novela přinese řadu změn, včetně úpravy home office, nebo uzavírání smluv na dálku. Informuje o nich advokát Daniel Macek. Účinnost novely je očekávána na první polovinu roku 2023.  

Možnost uzavření smlouvy na dálku

Pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti (DPČ) a dohodu o provedení práce (DPP), případně jejich změny, by nově mělo být možné uzavřít prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

V takovém případě je však zaměstnavatel musí zaslat na e-mailovou adresu zaměstnance, kterou zaměstnanec pro tyto účely zaměstnavateli písemně sdělil. Zaměstnanec bude mít právo od takto uzavřené smlouvy (dohody) odstoupit do sedmi dnů, pokud s prací nebylo započato.

Elektronické doručování

Návrh obsahuje také novou úpravu elektronického doručování všech písemností určených do vlastních rukou zaměstnance. Aktuálně je sice doručování na e-mail možné, ale pokud zaměstnanec doručení nepotvrdí datovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem, je takové doručení neúčinné.

Nově by mělo platit, že pokud zaměstnanec poskytne zaměstnavateli vlastní e-mailovou adresu pro doručování a vysloví s elektronickým zasíláním písemný souhlas, budou takto zaslané písemnosti považovány za doručené uplynutím deseti dnů od jejich dodání.

Informační povinnost zaměstnavatele

Zaměstnavatel bude nově povinen informovat zaměstnance o obsahu pracovního poměru do jednoho týdne od vzniku pracovního poměru, což je od aktuální lhůty v délce jednoho měsíce značná změna.

K povinně sdělovaným informacím nově přibydou například informace o době trvání a podmínkách zkušební doby, o odborném rozvoji zaměstnance, o rozsahu minimálního nepřetržitého denního odpočinku v týdnu či údaje o orgánu sociálního zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné.

Větší ochrana při dohodách o pracích

Úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr dozná také značných změn, a to převážně k radosti zaměstnanců. Na rozdíl od současné právní úpravy by nově měli mít osoby pracující na DPP a DPČ právo na dovolenou stejně jako zaměstnanci v klasickém pracovním poměru.

Dovolená se vypočítává na základě stanovené týdenní pracovní doby, a proto návrh stanovuje tuto dobu i pro DPP a DPČ. U zaměstnanců pracujících na základě DPČ bude týdenní pracovní dobou sjednaný rozsah práce a u zaměstnanců pracujících na základě DPP deset hodin týdně. A nejen to. Dohodáři budou mít nově nárok na ošetřovné, na některé příplatky (za práci v noci, o svátcích) nebo budou moci uplatňovat překážky v práci na straně zaměstnance (tj. návštěva lékaře apod.)

Výše uvedené změny jsou trochu paradoxem. Zavedením dohod konaných mimo pracovní poměr došlo k umožnění rychlého a flexibilního zajištění pracovní síly bez nutnosti vyhovět všem formalitám spojeným s uzavřením pracovního poměru. Novela však tyto výhody značně limituje – zda se jedná o krok správným směrem, ukáže čas.

Práce na dálku (home office)

Nejvíce očekávanou změnou je zákonná úprava tzv. home office. Pandemie virové choroby covid-19 si vyžádala nový přístup v mnoha oblastech, mimo jiné vyvstala otázka rozšíření home office na co nejvíce zaměstnanců. Pracovněprávní předpisy však na takovou situaci nebyly připraveny.

Nově bude možné práci na dálku sjednat uzavřením písemné dohody se zaměstnancem. V této dohodě budete muset uvést konkrétní parametry práce na dálku, jako je místo výkonu práce, způsob komunikace, přidělování práce a její kontroly, rozsah práce konané na dálku a podmínky pro rozvržení pracovní doby nebo způsob náhrady nákladů vzniklých při výkonu práce na dálku.

Zaměstnavatel bude mít právo práci na dálku zaměstnanci i písemně nařídit, a to v případě, kdy tak stanoví opatření orgánu veřejné moci. To však bude možné jen na nezbytně nutnou dobu, v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnance a za podmínky, že místo výkonu práce na dálku bude pro výkon práce způsobilé.

Někteří zaměstnanci naopak získají nárok na výkon práce na dálku. Pokud zaměstnanec pečující o dítě mladší 15 let, zaměstnanec pečující o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby nebo těhotná zaměstnankyně písemně požádá o home office, je zaměstnavatel povinen žádosti vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody nebo povaha vykonávané práce. Ve všech případech má zaměstnanci náležet náhrada nákladů spojených s prací na dálku, a to za každou odpracovanou hodinu.

Závěr

Novela zákoníku práce přinese mnoho změn, které jsou očekávány již několik let. V souvislosti s jejich příchodem doporučujeme, aby si jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé, prostudovali svá nová práva a povinnosti. Zaměstnavatelé by především měli zrevidovat své vnitřní předpisy a jednotlivé pracovněprávní smlouvy a dohody.

Autorem textu je Mgr. Daniel Macek, advokát a zakladatel advokátní kancelář MACEK.LEGAL


Black Friday: Jak se vyhnout pastem výprodejů

25. listopadu 2022 v 05:00

V čase inflace, rostoucích cen energií i jistého nedostatku zboží je o Black Friday mezi zákazníky obzvlášť zájem. Ale pozor, slogany jako „nejvýhodnější nabídka" apod. mohou lákat na falešné slevy nebo dokonce na podvodné e-shopy. Známý trik „zbývají už jen tři položky" má na zákazníky vyvíjet...

Bezplatná Poradna při finanční tísni

14. listopadu 2022 ve 14:03

Praha 4 dlouhodobě podporuje bezplatnou Poradnu při finanční tísni, jejíž pomoc je v současné době stále významnější. Jedná se o dluhovou a insolvenční poradnu, která nenabízí služby právního zastoupení a právní porady, má však zkušenosti také z práce se závazky, správným nakládáním s rozpočtem či...

Soudní spory v zaměstnání patří mezi druhé nejčastější. Jak se mohou zaměstnanci bránit?

11. listopadu 2022 v 10:45

V posledních měsících dochází v určitých oborech ke zhoršení ekonomické situace, která může mít za následek rušení pracovních míst. Zároveň však mnozí zaměstnanci nevědí, jak se v některých situacích zachovat. Podle letošního průzkumu agentury IPSOS a D.A.S. pojišťovny právní ochrany jsou však...

Hlavní město poskytuje bezplatnou právní poradnu

7. listopadu 2022 v 19:46

Pražský magistrát nabízí pro veřejnost ve Škodově paláci v Jungmannově ulici bezplatnou právní poradnu. Zájemci mohou služeb poradny využít v přízemí budovy na přepážce číslo 7, a to každé pondělí a ve středu vždy od 14:00 do 16:00 hodin. Do poradny je zapotřebí se předem objednat na čísle...

Odškodnění po nehodě. O statisíce vás připraví banální chyby

18. září 2022 v 09:01

Většina lidí netuší, jak postupovat po dopravní nehodě. Nemají v ruce potřebné informace, navíc jim chybí povědomí o vlastních právech. Chyby je pak připraví o spravedlivou kompenzaci. Podle statistik společnosti Vindicia se přitom průměrné odškodnění za zranění po bouračce vyšplhalo na 927 tisíc...

Magistrát přijímá korupční podání od občanů několika způsoby, včetně anonymního

22. srpna 2022 v 09:58

V případě podezření na korupční jednání mají Pražané možnost se bezpečně obracet na Magistrát hl. m. Prahy. A to buď prostřednictvím protikorupční linky, nebo s využitím komunikačních kanálů určených pro příjem oznámení podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob,...

Jak jdou na udržitelnější spotřebu v 26 zemích Evropy

14. srpna 2022 v 06:56

Mnozí evropští prodejci, výrobci i zákonodárci se snaží o snížení dopadu spotřeby na životní prostředí a větší udržitelnost obchodu. Někde se snaží zatraktivnit opravy či nákupy jízdních kol a veřejnou dopravu, jinde mají aplikaci proti plýtvání potravinami nebo nabízejí 10% slevu na nákup kávy do...

Praha 15: Právní poradna pro seniory a rodiče samoživitele ukončila provoz

28. července 2022 v 09:39

Právní poradna, která byla vyhrazena seniorům a rodičům samoživitelům každé pondělí, byla ukončena.

Na co máte právo při stávce letištního personálu?

27. července 2022 v 07:50

Dnešní stávka tisíců členů letištního personálu společnosti Lufthansa se dotkne 130 000 cestujících, letících z Frankfurtu a Mnichova nebo přes tato významná letiště. Rušení či významná zpoždění letů se očekávají také ve čtvrtek a v pátek. Důležité informace o právech cestujících přináší Evropské...

Bezplatná právní poradna v Praze 14 bude měsíc uzavřena

27. června 2022 v 11:06

V období od 6. července do 3. srpna bude uzavřena bezplatná právní poradna, kterou v budově radnice Prahy 14 (Bratří Venclíků 1072, 1. patro, kancelář 119) každou středu zajišťuje JUDr. Ján Horňák.

Pracovní úrazy. Jaké největší chyby připraví poškozené o kompenzaci?

28. dubna 2022 v 08:09

Oběti pracovních úrazů či nemoci z povolání si každý rok 28. dubna připomínají Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V Česku se s úrazy v zaměstnání setká více než 40 000 lidí, drtivá většina z nich má nárok na odškodnění. Společnost Vindicia shrnuje nejčastější chyby, které mohou...

Další články
Nahoru