dnes
Sobota - jasno
22°C
zítra
Neděle - skorojasno
23°C
pozítří
Pondělí - zatazeno
23°C
Nové Dvory: Vlastník bývalé usedlosti nebude moci na jejím místě postavit výškovou budovu
Bývalá zemědělská usedlost Nové Dvory. Foto: ŠJů / Wikimedia Commons

Nové Dvory: Vlastník bývalé usedlosti nebude moci na jejím místě postavit výškovou budovu

Dnes pražští zastupitelé rozhodovali po pěti měsících opět o osudu bývalé zemědělské usedlosti Nové Dvory z 18., možná dokonce 17. století. Schválili návrh na pořízení změny výškového kódu z F na H, který měl v předložené podobě umožnit stavbu na Lhotce zbourat a na jejím místě postavit věžák. Na návrh 1. náměstka primátora Petra Hlaváčka (Spojené síly pro Prahu), který má ve vedení Prahy na starost oblast územního rozvoje a územního plánu, byl však ze změny vyňat pozemek, na kterém se objekt Nových Dvorů nachází.

Jinými slovy, historickou usedlost Nové Dvory budou moci obklopit vysoké budovy, ale na místě, kde rozlehlý dům nyní stojí, se nic vysokého stavět nebude moci. Dnešní úprava sice nevylučuje budoucí zbourání stavby, ale hlavní důvod pro takový krok, což byla vidina výškové budovy, dnešním rozhodnutím pražských zastupitelů zmizel.

Hlaváček svým návrhem vyhověl požadavku zastupitelstev Prahy 4 a Prahy 12, aby budova Nových Dvorů byla zachována. Političky z obou těchto radnic na jednání vystoupily. „Jedná se o jedinou historickou budovu na území Lhotky, která pochází podle starých map z poloviny 18. století, původně se jednalo o mužský klášter. Podle objektu je pojmenována ulice Novodvorská. Proto velice pozitivně hodnotíme rozhodnutí zastupitelstva, vyjmout objekt Nových dvorů z pořizování změny kódu a tím ho zachránit před zbouráním,“ uvedla místostarostka Prahy 12 Eva Tylová (za Piráty Piráti s podporou Zelených).

Rozhodnutí zastupitelstva ocenila i radní Prahy 4 Petra Rejchrtová (za Piráty a nezávislé). „Velmi pozitivně vnímáme podporu pro záchranu historického objektu Nových Dvorů. V oblasti je plánována výstavba stanice metra D Nové Dvory, lze očekávat stavební rozvoj v okolí, proto Praha 4 odsouhlasila pořízení územní studie, s cíle rozvíjet toto území koncepčně a chránit jeho hodnoty,“ sdělila.

O změně výškového kódu hlasovali pražští zastupitelé už loni v září na svém poslední jednání před říjnovými volbami. S žádostí o změnu územního plánu přišla společnost Fisolta plus s.r.o, která usedlost přestavěnou na administrativní budovu vlastní.

V budoucnu bude na dohled stát stanice metra D Nové Dvory, tlak na novou výstavbu je zde proto velký. Podle objemové studie, kterou společnost předložila, by ráda po změně územního plánu historický objekt zbourala a nahradila ho výškovou budovou. To podle dnes schváleného usnesení nebude možné.

Objekt Nové Dvory, Durychova 101, Praha 4

Na rohu Novodvorské a Durychovy ulice v Praze 4, v těsném sousedství Prahy 12, se nachází historická stavba Nových Dvorů. Představuje jeden z mála objektů, který svým vzhledem esteticky oživuje sídliště a jejich okolí, Stavba pochází z období let 1764–1783. Podle Miroslavy Sejkové, která se Novými Dvory profesně zabývá, může být objekt ještě starší – někdy z konce 17. století.

Z historie:

Usedlost je, podle výzkumu paní M. Sejkové starší, než se uvádí (19. století). Nejzazší rok, kdy je o Novém Dvoru zmínka, je zákres v josefských mapách uložených ve Vídni (mapy z let 1764–1783). Patří tedy raně baroknímu období, čemuž jádro budovy nasvědčuje. Po přestavbě dostala budova klasicistní ráz.

Je pravděpodobné, že budova patřila klášteru, doklady o tomto, ale nejsou. Pokud zde byl klášter, tak byl zrušen císařem Josefem II. (kolem r. 1782). Objekt byl využíván dále jako hospodářská budova. Jeho vlastníkem byla Vyšehradská kapitula. Po roce 1918 tato usedlost přešla z majetku Královské kolegiální kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě do majetku státu a byla využívána jako chudobinec, později jako nájemní byty.

Novodobá historie:

V roce 1951 převzal (po zániku tzv. Vinohradského okresu) tento objekt do samosprávy NV Praha XV. (s dodatkem, že se jedná o bývalý hospodářský dvůr, původně mužský klášter ze 17. století).

V roce 1980 bylo nařízením Národního výboru hl. města Prahy, odborem kultury zrušena památková ochrana objektu. Vystřídalo se zde několik majitelů, v roce 1985 tento objekt dostala do majetku organizace Ministerstva kultury ČSR „Rekonstrukce památek Praha“, která si zde založila centrum řemesel pro rekonstrukce památek v Praze. V roce 1990 byl objekt prodán Ministerstvem kultury do soukromých rukou. V areálu Nových Dvorů byl v roce 2006 zastřelen kontroverzní podnikatel František Mrázek.


Botič 2019 a Rokytka 2019. Cvičení prověřila připravenost Prahy na povodně

Dnes v 07:21

Jako správci malých vodních toků na území hlavního města zorganizovaly Lesy hl. m. Prahy v polovině května dvě povodňová cvičení. Během nich se prověřovala připravenost obcí a dalších odpovědných subjektů na povodně, které by mohly nastat na vodních tocích Botič a...

Další články
Nahoru