dnes
Středa - zatazeno
9°C
zítra
Čtvrtek - zatazeno
10°C
pozítří
Pátek - zatazeno
12°C
Neznámý pachatel vypouští do pražské kanalizace vysoce znečištěnou vodu, byla vyhlášena havárie
Ústřední čistírna odpadních vod – aktivační nádrže. Foto: PVK

Neznámý pachatel vypouští do pražské kanalizace vysoce znečištěnou vodu, byla vyhlášena havárie

Neznámý pachatel vypouští do pražské kanalizace vysoce znečištěnou vodu a Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově má problém s jejím čištěním. Po pachateli město pátrá a chystá se na něj podat trestní oznámení. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) společně s Prahou vyhlásily na ÚČOV na Císařském ostrově havárii první kategorie, Pražany tato havárie ale neohrožuje. 

Nepovolené vypouštění odpadů na stokové síti zřejmě zapříčinilo nejvyšší průměrné koncentrace všech důležitých ukazatelů znečištění na přítoku do Ústřední čistírny odpadních vod Praha (ÚČOV) za posledních šest let.

Od poloviny února čistírna na přítoku zaznamenává nadstandardně vysoké koncentrace znečištění v ukazateli CHSKcr, NL, Nc, TIN, N-NH4, které vzhledem k biologicky aktivnímu charakteru nemohou pocházet z legálního vypouštění.

„Přes veškerou dlouhodobou snahu provozovatele, České inspekce životního prostředí a vodoprávního úřadu jsme doposud původce této zátěže neidentifikovali. Jedná se pravděpodobně o zdroj nelegálního původu. Šetření však i nadále intenzivně probíhají. Vzhledem ke způsobené škodě připravujeme trestní oznámení na neznámého pachatele,“ prohlásila radní pro oblast infrastruktury, technické vybavenosti a životního prostředí Jana Plamínková.

Ačkoliv veškeré provozní systémy ÚČOV Praha pracují na plný výkon a do technologické linky je dávkováno maximální možné množství speciálních chemikálií za účelem zvýšení účinnosti a stabilizace čistícího procesu, není čistírna schopna se s tímto zvýšeným zatížením dlouhodobě vyrovnat.

Vzhledem k  tomu došlo v posledních týdnech k anaerobnímu rozpadu primárního kalu v usazovacích nádržích a tím k následnému extrémnímu zatížení biologické linky organickým znečištěním.   

Kvůli narušení čistícího procesu dostoupila koncentrace znečistění v ukazateli celkový dusík maximálního povoleného limitu 35 mg/l a provozovatel byl nucen vyhlásit havárii I. kategorie.

„Bohužel nastartování procesu nitrifikace není v případě ÚČOV Praha jednoduchou a rychlou záležitostí. Navíc zcela závisí na charakteru a koncentraci znečištění odpadních vod na přítoku a na klimatických podmínkách, především teplotě,“ upozornila radní Plamínková.


Další články
Nahoru