Dnes Pondělí - snih 0°C
Zítra Úterý - snih 1°C
Pondělí 18. 1. 2021
Svátek má Vladislav
Koronavirus
Aktuální informace o šíření epidemie v Praze.
Nevhodné a nedůstojné chování, lhaní, hrozby, štítivost. HIV pozitivní se u lékařů setkávají s diskriminací
HIV se přenáší především krví a některými sexuálními aktivitami. Běžný kontakt s nakaženou osobou nepředstavuje riziko. Ilustrační foto: Freeimages.com

Nevhodné a nedůstojné chování, lhaní, hrozby, štítivost. HIV pozitivní se u lékařů setkávají s diskriminací

Chtělo by se říci, že kde jinde se HIV pozitivní lidé nemusí obávat diskriminace a odmítnutí, než u lékařů, kteří by se už ze své podstaty neměli řídit předsudky. Bohužel opak někdy bývá pravdou. 

„Infekce HIV je chronické onemocnění, při kterém se pacienti již dnes dožívají vysokého věku. Léčba se výrazně změnila, bohužel to neplatí o vnímání ze strany společnosti, včetně té odborné. Stále přetrvává velká stigmatizace, HIV pozitivní bohužel v českém zdravotnictví naráží na diskriminaci. Při současných lékařských poznatcích to je smutný fakt,“ uvedl předseda spolku Česká společnost AIDS pomoc Robert Hejzák.

Pacienti podle něj zažili, že jim byly trhány zuby v čekárně s vysvětlením, že může dojít ke kontaminaci. Připomenul také případ pacientky, která byla infikována HIV v sedmasedmdesáti letech. Když žádala o umístění do LDN, zařízení jí postupně po zjištění diagnózy odmítala. V jedné „eldéence“ podle Hejzáka dokonce personál hrozil hromadnou výpovědí, pokud bude žena přijata.

V dotazníkovém šetření, které spolek udělal mezi HIV pozitivními, byla popsána řada dalších případů diskriminace. „Abych byl vůbec přijat, musel jsem na oddělení nemocnice při příjmu sdělit před dalšími pacienty své jméno i fakt, že jsem HIV pozitivní,“ uvedl jeden z dotazovaných.

Více než polovina dotazovaných uvedla, že byla někdy odmítnuta zubařem kvůli tomu, že jsou HIV pozitivní. „Stomatoložka mě odmítla přijmout jako pacienta se slovy, že s HIV+ pacienty majících AIDS nemá zkušenosti,“ uvedl další.

Při chirurgickém ošetření na zubní pohotovosti mě sestra nutila plivat do zvláštní misky, že to totiž nesmím dělat do odpadu,“ popsal svou zkušenost pacient. Někteří dotazovaní popsali, že se setkali s urážkou typu: Co sem zase lezete? Někde narazili na odmítnutí z vymyšleného důvodu, že prý dané zařízení není vybaveno na ošetření HIV pozitivních.

Stalo se jim to i tam, kde není žádný kontakt s tělesnými tekutinami, například při vyšetřování plic. „Na gastru mi sestry odmítaly píchat kanylu, řidič sanitky po mém oznámení, že jsem HIV pozitivní, tuto informaci dával všem k dobru v čekárně a z jiné gastroeneterologie jsem byl hlasitě vyhozen,“ uvedl dotazovaný.


Nejen HIV pozitivním, kteří zažívají diskriminaci, by mohla pomoci novela antidiskriminačního zákona, kterou by se mohla Poslanecká sněmovna zabývat letos. Podle současného znění zákona z roku 2009 je důkazní břemeno při diskriminaci v oblasti zdravotní péče řešeno tak, že žalující znevýhodňuje. Oběti diskriminace musí prokázat nejen to, že nebyly ošetřeny, ale musí prokázat i vnitřní motivaci lékaře k takovému postupu.

Podle stávajícího znění zákona se může práva na odstranění diskriminačního chování domáhat pouze osoba tímto jevem dotčená, což je pro většinu obětí nerovného zacházení psychicky i finančně velmi náročné.

Novela tak navrhuje, aby byly rozšířeny možnosti vymahatelnosti práv obětí diskriminace zavedením oprávnění nevládních neziskových organizací vystupovat v antidiskriminačních sporech na jejich obranu prostřednictvím takzvané veřejné žaloby. Oběti diskriminace by tak měly větší pocit anonymity. Současná úprava mnohé od podání žalob odrazuje.

„Od přijetí antidiskriminačního zákona do českého právního řádu uplynulo už přes deset let a praxe ukazuje, že je nejvyšší čas ho revidovat. Úprava, kterou navrhujeme, zajistí všem obětem diskriminace stejná práva a zároveň posílí prevenci proti tomuto negativnímu jevu, který se v naší společnosti bohužel stále vyskytuje,“ sdělila poslankyně Monika Červíčková (ANO), předkladatelka novely antidiskriminačního zákona.

Novela vyvolává mezi politiky často odmítavé postoje, jednoznačnou podporu nemá ani ve vládním hnutí. Rozporuplně je vnímána především možnost dát neziskovkám možnost zastupovat diskriminované. Někteří politici se obávají, že organizace si ze zastupování udělají „dojnou krávu“, což ve finále povede především k zahlcování soudů.

Předkladatelé proto dali dodatečně do návrhu novely požadavek, aby neziskové organizace, které budou diskriminované zastupovat, musely mít akreditaci. Byla také navržena povinnost předložit informovaný souhlas zastupované osoby.

Zda to bude stačit k přijetí novely, se ukáže až v následujících měsících. Dle povahy dosavadních mediálních výstupů je totiž mezi zákonádárci stále dost odpůrců úprav antidiskriminačního zákona. 


Praha podporuje návrh na zrušení zastropování školkovného

Dnes ve 14:39

Hlavní město už v loňském roce aktivně vyslovilo svůj nesouhlas s vládní novelou zákona o poskytování péče v dětských skupinách. Ty by již brzy mohly přijít o peníze z evropských fondů a novela Ministerstva práce a sociálních věcí ČR je chce transformovat na jesle. Provozovatelé by navíc touto...

První jednání Komise pro životní prostředí RMČ Praha 11

Včera ve 12:14

Jednání komise pro životní prostředí je veřejné a bude se konat v pondělí dne 18. ledna od 17 hodin v zasedací místnosti Vidimova, na Úřadě MČ Praha 11, Vidimova 1324, Praha 4.

Další články
Nahoru