dnes
Pátek - jasno
14°C
zítra
Sobota - obcasny-dest
9°C
pozítří
Neděle - zatazeno
5°C
Nesmyslný solitér na Vítězném náměstí
Plánovaná budova skupiny PPF na Vítězném náměstí. Vizualizace: Architektonický ateliér Radana Hubičky s.r.o., převzato z: www.asorkd.cz

Nesmyslný solitér na Vítězném náměstí

Vítězné náměstí je těžištěm zástavby Dejvic a Bubenče realizované převážně podle urbanistické koncepce arch. Antonína Engela z doby počátku prvé republiky. Celá oblast je součástí ochranného pásma pražské památkové rezervace (PPR).

Jádrem náměstí je křižovatka řešená formou kruhového objezdu, do které vstupují páteřní komunikace ze severní a západní příměstské oblasti a jsou tu rozdělovány ve směru radiál kruhu do městské dopravní sítě. Náměstí se dochovalo pouze jako torzo původního záměru, nicméně i v této formě je vnímáno jako prostor na kruhovém půdorysu.

Přesvědčivě to dokazuje obecně používaný název „Kulaťák".  Engelova urbanistická koncepce je založena na jasně vymezených prostorech náměstí a ulic. Navazuje tím na urbanismus 19. století, jen používá velkorysejší dimenze – široké ulice a prostorné vnitrobloky.

Tradiční princip priority prostoru je důsledně zachován to znamená, že architektonické ztvárnění budov respektuje smysl prostoru, do kterého patří, budovy prostor jasně vymezují a zároveň se mu podřizují – nenarušují jeho smysl vyzývavým uplatňováním své individuality.

Mentální mapa Prahy

Prioritní postavení prostoru je základem totožnosti této části Dejvic, která by měla být respektována nejen jako doklad doby svého vzniku a dílo významného architekta, ale i pro pevný řád a snadnou orientaci, založenou právě na jasně definovaných prostorech.

Klidná struktura zástavby nenarušená bezdůvodnými akcenty odpovídá i hlediskům ochranného pásma pražské památkové rezervace, které Dejvice zahrnuje. Vznikla tu městská oblast stmelená vnitřní soudržností, s osobitým charakterem, vyhraněný článek artikulace struktury velkoměsta.

Na takových charakteristických oblastech je založena mentální mapa celého města, která je součástí povědomí obyvatel i návštěvníků. Mentální mapa vzniká prožitím města jako celku všemi smysly, jsou v ní obsažena panoramata, reliéf, struktura ulic i náměstí a vzájemné vztahy, doprava, funkční náplň, přírodní prvky.

Mentální mapa nabízí možnost ztotožnění se s městem – t.j. vědomí, kde se právě v rámci celého města nacházím, bez použití tištěných map a jiných orientačních pomůcek. Mentální mapa zachycuje identitu, totožnost města.

Identita existuje vždycky

O významu městské identity bylo mnoho napsáno, pro tento účel stačí připomenout, že smysluplnou identitu nemůže mít město, sestavené z jednotlivých individualizovaných objektů bez vzájemných vztahů, byť by jejich design byl sebeoriginálnější.

Přesněji řečeno, identita existuje vždycky, v tomto případě je identitou města heterogenita, chaos. Taková města vyvolávají pocit ztráty orientace, stres – nepříznivě ovlivňující naši existenci. Paradoxně, tato města složená z výrazně originálně pojatých jednotlivých objektů nemají vlastní osobitost a působí v konečném dojmu stejně.

Jasně vymezené prostory a pocit ztotožnění se s nimi (přehlédnu náměstí a cítím, kde se v jeho rámci nacházím, vnímám ulici jako celek a je mi jasné, kde právě jsem) – jsou prvořadou hodnotou historických měst. Jejich prostory doplněné navíc všudypřítomným uměním je činí tak přitažlivými.

Tím není řečeno, že v těchto městech není místo pro nová originální, výjimečná architektonická díla. Jejich umístění ale musí odpovídat smyslu prostoru, do kterého jsou začleněna. Jak bylo napsáno výše, Vítězné náměstí nebylo nikdy dokončeno, je torzem původního záměru, který tu je ale tak silně vyjádřen, že všechno, co brání jeho naplnění, působí destruktivně, chaoticky.

Obtížný úkol

Geometrický základ celé koncepce, kruh, v jehož středu se protínají radiály ulic vystupujících z kruhového objezdu, vyžaduje naléhavě dokončení. Dokončení samozřejmě neznamená pouze pokračovat kopiemi stávajících objektů po obvodu kruhu.

Rozhodně ale není úkol řešitelný objekty, které nejsou schopny založený prostor dotvářet a upevnit, které naopak vyžadují vlastní samostatný prostor pro vyznění svého tvaru, tak jak je tomu u vítězného návrhu, který naprosto ignoruje jakýkoli kontext s okolím.

Dokončení Vítězného náměstí je úkol mimořádně obtížný. Návrhům jednotlivých objektů musí předcházet urbanisticko architektonická studie celého území včetně plochy před nástupem k vysokoškolskému areálu se zohledněním širších vztahů, zahrnující dopravu a funkční náplň v nejširším slova smyslu.

Dopravní řešení je obzvlášť náročné – dobíhají sem terminály příměstských autobusů, je tu stanice metra, jsou tu značné nároky na záchytné parkovací plochy atd. Plocha před vysokými školami plní dnes shromažďovací funkci náměstí, které zůstane ve svém centru vždy dopravní křižovatkou.

Nepřijatelný návrh

Prostor pro shromažďování – trhy, společenské akce atd. je nutno respektovat a zachovat. Zástavba kolem kruhového objezdu se vyvíjí do charakteru městské třídy s obchody, službami i správními funkcemi v parteru, s bydlením ve vyšších patrech. To odpovídá i terminálům příměstských autobusů, Vítězné náměstí je pro okolí Prahy vstupem do hlavního města.

Bez jasného názoru na celkové řešení je postupná výstavba solitérů po obvodu náměstí nesmyslná. Z těchto všech důvodů se nám jeví vítězný návrh soutěže jako nepřijatelný a jakékoli pokusy o realizaci jednotlivých objektů bez vyřešení celku považujeme za plýtvání penězi města.

Autorem článku je: Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR.


O čem děti nesní: Pro pomoc dětem zažívajícím domácí násilí

30. října 2017 v 11:02

Centrum Locika pořádá kampaň s názvem „O čem děti nesní.  Výtěžek je určen na pomoc dětem, které zažívají domácí násilí a přispívat na dětství bez násilí je možné až do 5. ledna 2018. 

NF Veolia oslavil Mezinárodní den seniorů na workshopu

22. října 2017 v 07:22

Minulý týden uspořádal NF Veolia v pořadí již třetí workshop ke svému programu Stále s úsměvem – Aktivně po celý život. Sešli se na něm jeho aktivní účastníci z různých neziskových organizací, projektů, obcí apod., které získaly letos nadační dary na uskutečnění svých projektů ve prospěch...

Praha ocenila nejlepší pracovníky v sociálních službách

19. října 2017 v 11:20

V jubilejním desátém ročníku populární ankety „Srdce na dlani“ bylo oceněno dvacet jedna žen a šest mužů za svůj lidský přístup a pomoc klientům v sociálních zařízeních hl. m. Prahy. V rámci ankety pořádané Centrem sociálních služeb Praha ve spolupráci s hlavním městem Prahou byla udělena i cena...

Sto třicet závodních dvojic páníčků a jejich chlupáčů „vyběhalo“ ve Stromovce 17 000 korun. Tři opuštění pejsci si našli nového pána

10. října 2017 v 16:39

Rekordním úspěchem skončil první ročník charitativního běžeckého závodu „Fitmin Se psem mě baví běh“. Nejenže se dobročinného odpoledne v pražské Stromovce aktivně zúčastnilo 130 závodních dvojic, ale organizátora akce – neziskovou organizaci Se psem mě baví svět – podpořily i stovky fandících...

Voda pro Afriku. Projekt Nadačního fondu Veolia chystá na listopad další edici předmětů k prodeji

8. října 2017 v 07:40

Prostřednictvím benefičního prodeje získává fond již od roku 2010 finance na budování a opravy vodních zdrojů v Etiopii.  Až 74% etiopských venkovanů nemá přístup k pitné vodě. Na nemoci způsobené nedostatkem nezávadné vody zemře v Etiopii 55 tisíc malých dětí ročně. Projektem se snaží přispět...

Nadace Jedličkova ústavu mění své logo

2. října 2017 v 10:04

Nadace Jedličkovu ústavu oslaví v říjnu již 27. výročí svého založení. Za dobu svého působení cíleně rozdělila podporu ve výši 100 milionů korun, které pomohly tam, kde to bylo potřeba. A právě k této slavnostní příležitosti se Nadace rozhodla, že je na čase jít s moderní dobou a změnit vzhled...

Další články
Nahoru