dnes
Neděle - prehanky-snih
3°C
zítra
Pondělí - zatazeno
1°C
pozítří
Úterý - snih
0°C
Nenechte daňové přiznání na poslední chvíli! Jaké jsou povinnosti a časté chyby při podání?
Ilustrační foto: archiv

Nenechte daňové přiznání na poslední chvíli! Jaké jsou povinnosti a časté chyby při podání?

Povinnost odevzdat daňově přiznání se rychle blíží. Spousta lidí to i letos jistě nechá na poslední chvíli. S Jaroslavem Strašilem z pražské účetní kanceláře JASTR si server Pražský patriot povídal o tom, kdo přiznání (ne)musí podat, jaké se dělají nejčastější chyby a zda jsou v této oblasti letos nějaké novinky.

Kdo je povinen podávat daňové přiznání?
Obecně každý, jehož příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly v kalendářním roce 15 000 korun. Do tohoto limitu se nezapočítávají příjmy, které jsou od daně osvobozené (dávky státní sociální podpory, příjmy z nemocenského nebo důchodového pojištění, prodej movitého a nemovitého majetku, pokud od koupě uplynula zákonem stanovená lhůta apod., dále příjmy, které byly zdaněny srážkovou daní).

Takzvaná solidární daň

Kdo přiznání podávat nemusí?
Každý, kdo má příjmy od daně osvobozené, příjmy zdaněné srážkovou daní a pokud příjmy plynuly pouze ze zaměstnání, to je ze závislé činnosti. V takovém případě za vás tuto povinnost plní zaměstnavatel, který je dokonce povinen na vaši žádost provést vyúčtování a vyplatit vám případný přeplatek na dani. Pozor, toto neplatí, pokud vaše příjmy v zaměstnání přesáhnou 1 242 432 korun (maximální vyměřovací základ důchodového pojištění), a to buď od jednoho zaměstnavatele anebo v souhrnu od všech zaměstnavatelů. V tomto případě se na vás vztahuje takzvaná solidární daň a jste povinni podat daňové přiznání.

Do kdy je nutno odevzdat daňové přiznání?
Do 1. dubna za předpokladu, že za vás nepodává přiznání daňový poradce nebo advokát. I v takovém případě však do tohoto termínu musíte podat na finanční úřad plnou moc udělenou poradci/advokátovi k podaní daňového přiznání. Ten je pak může podat nejpozději 1. července.

Pro koho je varianta s poradcem, či advokátem vhodná?
Například pro firmy s větším objemem dat, případně pro každého, komu vychází velká daňová povinnost. Oddálí si tím splatnost daně a následných záloh na daň, protože termín pro odevzdání přiznání je zároveň i termínem splatnosti daně v přiznání uvedené.

Jak poznat kvalitního poradce

Pokud nemám osobní doporučení, podle čeho lze poznat kvalitu daňového poradce?
Těžká odpověď, nejlepší je opravdu doporučení. Sledovat, jak s vámi komunikuje, v jakém stavu vám předává zpracované podklady apod.

Musí podávat daňová přiznání i studenti, kteří si přivydělávají na brigádách?
Ne, když jde o klasický příklad srážkové daně. Ano, pokud „brigády“ dělají na základě živnostenského oprávnění. V tom případě v podstatě podnikají.

Kde se podává daňové přiznání?
Na místně příslušném finančním úřadě.

Jsou letos v oblasti daňových přiznání a daní z příjmů nějaké změny?
V podstatě ne, i když stále jsou nějaké změny.

Časté chyby v daňových přiznáních

Jaké nejčastější chyby dělají lidé při vyplňování a odevzdávání daňových přiznání?
Špatné uplatnění slev na dani, špatné přiřazení procentního výdajového paušálu, neuplatňují si odečitatelné položky anebo naopak se snaží uplatnit více, než na co mají nárok.

Jsou nějaké změny ve slevách na dani? Jaké slevy jsou nejčastější?
Nejsou. Nejčastější je sleva na poplatníka a sleva na dítě.

Jaká je sankce za nepodání daňového přiznání a za opožděné zaplacení daně?
Za opožděné podání o více jak pět pracovních dní je pokuta 0,05% daně za každý den, minimálně však 500 korun. Za opožděné zaplacení o více jak pět pracovních dní je úrok z prodlení 0,04% za každý den z dlužné částky, tedy z daně. Má-li například někdo 100 tisíc daň a zaplatí až 30. dubna, vyměří mu finanční úřad úrok z prodlení 25 dní, to je 25krát 40 korun, tedy tisícovku.


Další články
Nahoru