dnes
Pondělí - zatazeno
18°C
zítra
Úterý - obcasny-dest
16°C
pozítří
Středa - skorojasno
22°C
Právo

Když už mermomocí chcete někomu půjčit peníze bez podepsání smlouvy, je potřeba se při bankovním převodu zaměřit na text zprávy pro příjemce

Určitě jste se s tím už několikrát setkali. Chcete někomu půjčit peníze nebo třeba potřebujete sepsat smlouvu, ale je Vám líto „vyhodit“ peníze za právníka. Mnohdy opravdu můžete ušetřit několik tisíc, když si smlouvu sepíšete sami podle návodu z internetu. Často to ale také nemusí dopadnout dobře a namísto několika ušetřených tisíc můžete přijít o statisíce, ne-li více.

V naší praxi se s tím potkáváme poměrně často. Klienti si chtějí poradit sami a k nám přicházejí, až když jde do tuhého. V této chvíli ovšem často bývá pozdě. Z poslední doby můžeme zmínit příklad klienta, který k nám nepřišel tzv. za minutu dvanáct, ale bohužel až hodně po dvanácté. Tento klient se rozhodl půjčit částku v řádech milionů svému známému.

Smlouvu o zápůjčce si sepsal sám a věděl také, že zápůjčku finančních prostředků v této výši je vhodné zajistit zástavním právem k nemovitosti, kterou měl vydlužitel/dlužník ve svém vlastnictví a klientovi ji nabídl jako záruku pro případ, že by zápůjčku nezaplatil ve sjednaném termínu. Sepsal si proto také zástavní smlouvu, kterou se zřizovalo zástavní právo k nemovitosti dlužníka. Smlouvou o zápůjčce si klient sepsal správně (měl štěstí a stáhnul si z internetu správný vzor), zástavní smlouva však postrádala hned několik nutných náležitostí ( klient neměl štěstí na stažení správného vzoru smlouvy).

Zástavní právo k nemovitosti vzniká jeho zápisem do katastru nemovitostí, a pokud je těchto zástavních práv několik, zapisují se v pořadí, v jakém byly katastrálnímu úřadu zástavní smlouvy doručeny a v tomto pořadí se také uspokojují. Pro zástavního věřitele je tedy nejlepší, když je jeho zástavní smlouva katastrálnímu úřadu doručena jako první nebo jedna z prvních. V případě finančních potíží dlužníka bude jeho pohledávka při prodeji dlužníkovy nemovitosti uspokojena jako jedna z prvních.

Vzhledem k tomu, že náš klient nesepsal zástavní smlouvu správně, katastrální úřad odmítl zástavní právo k nemovitosti dlužníka zapsat do katastru nemovitostí. V této chvíli nás klient požádal, abychom sepsali zástavní smlouvu se všemi podstatnými náležitostmi. Dlužník však přestal s klientem komunikovat a k podpisu nové zástavní smlouvy přes veškerou snahu nedošlo. Nezbylo tak nic jiného, než v zastoupení klienta podat standardní žalobu na zaplacení u civilního soudu.

V mezidobí si dlužník půjčil peníze od dalších věřitelů a sepsal s nimi zástavní smlouvy ke své nemovitosti. Bohužel se dlužník dostal během několika měsíců do takových finančních problémů, že došlo  ke zpeněžení jeho nemovitosti v dražbě. Než bylo soudem pravomocně rozhodnuto o naší žalobě, z prodeje nemovitosti dlužníka v dražbě se uspokojili zástavní věřitelé, kterým svědčilo v katastru zapsané zástavní právo k nemovitosti dlužníka. Na našeho klienta zbyla v exekučním řízení finanční částka neporovnatelně menší, než zapůjčená částka.

Dalším případem, naštěstí s lepším koncem, je případ klienta, který také zapůjčil svému známému peníze. Tento klient nepovažoval za důležité sepisovat smlouvu o zápůjčce, ale finanční prostředky dlužníkovi zaslal bankovním převodem, kdy ve zprávě pro příjemce uvedl označení „Půjčka“, jako důkaz toho, že zápůjčka byla poskytnuta. Když po několika měsících klient vyzval dlužníka k vrácení peněz dle dohody, nebyl úspěšný, dlužník se k vrácení peněz neměl.

V právním zastoupení jsme následně podali žalobu k soudu. V průběhu soudního řízení dlužník začal tvrdit, že formulace „Půjčka“ ve zprávě pro příjemce znamená, že náš klient mu vracel zapůjčené peníze a žaloba je tedy nedůvodná. Dlužník si také obstaral dva svědky, kteří křivě svědčili v jeho prospěch. Klient bohužel neměl o poskytnutí zápůjčky kromě zmíněné zprávy pro příjemce žádný jiný důkaz. Klient s naší pomocí získal zapůjčené peníze zpět již v průběhu soudního řízení a podanou žalobu jsme tedy vzali zpět.

Pokud chcete někomu neprodleně půjčit peníze a z jakékoliv důvodu nechcete/nemůžete s dlužníkem podepsat smlouvu o zápůjčce, finanční částku rozhodně pošlete bankovním převodem a do zprávy do příjemce popište situaci tak, aby se nedala vyložit dvojím způsobem, např. „Poskytuji Vám/panu Jiřímu Novákovi zápůjčku ve výši 200.000,– Kč“.

Pokud ale obecně půjčujete větší obnos peněz nebo potřebujete sepsat důležitou smlouvu, doporučujeme Vám poradit se s advokátem. Pokud advokátovi popíšete, jaké dokumenty byste potřebovali zpracovat, advokát by Vám měl být schopen sdělit alespoň přibližnou cenu předem. Pokud to z jakéhokoliv důvodu není možné nebo potřebujete smlouvu opravdu rychle, doporučujeme Vám využít vzorů smluv aplikaci iSmlouva.

V této aplikaci jsou za poplatek k dispozici nejpoužívanější vzory smluv, do kterých pouze doplníte potřebné údaje podle návodu a elektronicky smlouvu podepíšete. Na internetu lze stáhnout spoustu vzorových smluv, nicméně je třeba upozornit na skutečnost, že spousta z nich je zastaralých, dle neplatné právní úpravy či sami osobě neplatných.

Poznámka na závěr: Často dochází k záměně termínu půjčka a zápůjčka. Jedná se o totéž, nový občanský zákoník upustil od zavedeného pojmu půjčka a nahradil ho termínem zápůjčka.

Autorkou textu je Mgr. Iva Čípová, advokátní koncipientka (macek I legal) 


Jak funguje úschova kupní ceny a proč je důležitá?

30. července 2020 v 11:29

Při uzavírání kupní smlouvy na nemovitost je nezbytná úschova kupní ceny. Úschova oběma smluvním stranám, tedy jak prodávajícímu, tak kupujícímu, zaručí, že se peníze dostanou ve správném okamžiku do správných rukou.

Novela občanského zákoníku upravuje práva pronajímatelů bytů i mění povinnost předkupního práva

9. července 2020 v 09:36

První červencový den vstoupila v platnost novela občanského zákoníku, která upravuje práva pronajímatelů bytů i mění povinnost předkupního práva, které se defacto ruší, kromě uvedených výjimek. Novela se dále dotýká i bytového spoluvlastnictví a společenství vlastníků...

Právní poradna Prahy 13 zdarma

8. července 2020 v 07:22

Základní právní poradenství zdarma nabízí radnice třinácté městské části občanům v problematické situaci.

Víte už o novém právu pronajímatele zahrnout smluvní pokutu do nájemní smlouvy?

2. července 2020 v 10:56

Dikce ustanovení občanského zákoníku (dále jako „OZ“) o nájemní smlouvě sledovala od počátku primárně ochranu nájemce jako slabší smluvní strany. Promítnutím této ochrany je celá řada ustanovení, z nichž jedno z nich s účinností od 1.07.2020 doznalo novelizace zákonem č....

Poslanci budou rozhodovat o posílení ochrany spotřebitelů na tuzemském trhu

16. června 2020 ve 12:23

Novela energetického zákona po dvou letech příprav dorazila do Parlamentu ČR. Poslanci v příštích měsících rozhodnou o tom, jak moc se posílí ochrana spotřebitelů na tuzemském trhu. Poprvé budou například definovat, kdo je to zprostředkovatel v energetickém obchodě a jaký má být obsah jeho...

innogy varuje: šmejdské praktiky se rozšiřují i na online srovnávačích

15. června 2020 v 11:02

innogy varuje své zákazníky i veřejnost, aby velmi zvážili užití a především výsledky, které jim nabízí řada online srovnávačů při výběru dodavatelů energie. Energetická skupina dlouhodobě sleduje a vyhodnocuje jejich činnost, a stále více zjišťuje, že se uchylují ke skrytému nekalému obchodnímu...

Právní poradna pro seniory Prahy 15

13. června 2020 ve 21:27

Praha 15 zřídila právní poradnu pro seniory, která jim bude k dispozici od 17. června každou středu od 9 do 15 hodin.

Necháváte si vytvořit logo na míru? Trvejte na uzavření smlouvy, vyhnete se možným problémům

10. června 2020 v 16:50

Našim klientům často přihlašujeme ochranné známky, jak pro Českou republiku, tak pro Evropskou Unii. Když přihlášku ochranné známky diskutujeme, vždy se klientů ptáme, jakým způsobem mají ošetřený smluvní vztah s grafikem jako tvůrcem jejich loga. Ve většině případů s překvapením zjišťujeme, že...

Rodičům zůstává nárok na ošetřovné do 30. června 2020

28. května 2020 v 09:49

Až do 30. června zůstává nárok na ošetřovné všem rodičům, kteří se z objektivních důvodů rozhodnou neumístit dítě do školy či školky. Důvod pak uvedou v aktualizovaném tiskopisu „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Podpora zůstává ve výši 80 % denního vyměřovacího základu za...

Bezplatné právní poradenství v Praze 11

26. května 2020 v 08:38

Potřebujete právní radu a nemáte se na koho obrátit? Využijte bezplatné právní poradenství, které zajišťuje pro své občany městská část Praha 11 ve spolupráci s neziskovou organizací Iuridicum Remedium.

Bezplatná právní poradna Prahy 13

26. května 2020 v 08:23

Základní právní poradenství zdarma nabízí radnice třinácté městské části občanům v problematické situaci.

Další články
Nahoru