dnes
Sobota - oblacno
16°C
zítra
Neděle - oblacno
17°C
pozítří
Pondělí - zatazeno
19°C
Právo

Když už mermomocí chcete někomu půjčit peníze bez podepsání smlouvy, je potřeba se při bankovním převodu zaměřit na text zprávy pro příjemce

Určitě jste se s tím už několikrát setkali. Chcete někomu půjčit peníze nebo třeba potřebujete sepsat smlouvu, ale je Vám líto „vyhodit“ peníze za právníka. Mnohdy opravdu můžete ušetřit několik tisíc, když si smlouvu sepíšete sami podle návodu z internetu. Často to ale také nemusí dopadnout dobře a namísto několika ušetřených tisíc můžete přijít o statisíce, ne-li více.

V naší praxi se s tím potkáváme poměrně často. Klienti si chtějí poradit sami a k nám přicházejí, až když jde do tuhého. V této chvíli ovšem často bývá pozdě. Z poslední doby můžeme zmínit příklad klienta, který k nám nepřišel tzv. za minutu dvanáct, ale bohužel až hodně po dvanácté. Tento klient se rozhodl půjčit částku v řádech milionů svému známému.

Smlouvu o zápůjčce si sepsal sám a věděl také, že zápůjčku finančních prostředků v této výši je vhodné zajistit zástavním právem k nemovitosti, kterou měl vydlužitel/dlužník ve svém vlastnictví a klientovi ji nabídl jako záruku pro případ, že by zápůjčku nezaplatil ve sjednaném termínu. Sepsal si proto také zástavní smlouvu, kterou se zřizovalo zástavní právo k nemovitosti dlužníka. Smlouvou o zápůjčce si klient sepsal správně (měl štěstí a stáhnul si z internetu správný vzor), zástavní smlouva však postrádala hned několik nutných náležitostí ( klient neměl štěstí na stažení správného vzoru smlouvy).

Zástavní právo k nemovitosti vzniká jeho zápisem do katastru nemovitostí, a pokud je těchto zástavních práv několik, zapisují se v pořadí, v jakém byly katastrálnímu úřadu zástavní smlouvy doručeny a v tomto pořadí se také uspokojují. Pro zástavního věřitele je tedy nejlepší, když je jeho zástavní smlouva katastrálnímu úřadu doručena jako první nebo jedna z prvních. V případě finančních potíží dlužníka bude jeho pohledávka při prodeji dlužníkovy nemovitosti uspokojena jako jedna z prvních.

Vzhledem k tomu, že náš klient nesepsal zástavní smlouvu správně, katastrální úřad odmítl zástavní právo k nemovitosti dlužníka zapsat do katastru nemovitostí. V této chvíli nás klient požádal, abychom sepsali zástavní smlouvu se všemi podstatnými náležitostmi. Dlužník však přestal s klientem komunikovat a k podpisu nové zástavní smlouvy přes veškerou snahu nedošlo. Nezbylo tak nic jiného, než v zastoupení klienta podat standardní žalobu na zaplacení u civilního soudu.

V mezidobí si dlužník půjčil peníze od dalších věřitelů a sepsal s nimi zástavní smlouvy ke své nemovitosti. Bohužel se dlužník dostal během několika měsíců do takových finančních problémů, že došlo  ke zpeněžení jeho nemovitosti v dražbě. Než bylo soudem pravomocně rozhodnuto o naší žalobě, z prodeje nemovitosti dlužníka v dražbě se uspokojili zástavní věřitelé, kterým svědčilo v katastru zapsané zástavní právo k nemovitosti dlužníka. Na našeho klienta zbyla v exekučním řízení finanční částka neporovnatelně menší, než zapůjčená částka.

Dalším případem, naštěstí s lepším koncem, je případ klienta, který také zapůjčil svému známému peníze. Tento klient nepovažoval za důležité sepisovat smlouvu o zápůjčce, ale finanční prostředky dlužníkovi zaslal bankovním převodem, kdy ve zprávě pro příjemce uvedl označení „Půjčka“, jako důkaz toho, že zápůjčka byla poskytnuta. Když po několika měsících klient vyzval dlužníka k vrácení peněz dle dohody, nebyl úspěšný, dlužník se k vrácení peněz neměl.

V právním zastoupení jsme následně podali žalobu k soudu. V průběhu soudního řízení dlužník začal tvrdit, že formulace „Půjčka“ ve zprávě pro příjemce znamená, že náš klient mu vracel zapůjčené peníze a žaloba je tedy nedůvodná. Dlužník si také obstaral dva svědky, kteří křivě svědčili v jeho prospěch. Klient bohužel neměl o poskytnutí zápůjčky kromě zmíněné zprávy pro příjemce žádný jiný důkaz. Klient s naší pomocí získal zapůjčené peníze zpět již v průběhu soudního řízení a podanou žalobu jsme tedy vzali zpět.

Pokud chcete někomu neprodleně půjčit peníze a z jakékoliv důvodu nechcete/nemůžete s dlužníkem podepsat smlouvu o zápůjčce, finanční částku rozhodně pošlete bankovním převodem a do zprávy do příjemce popište situaci tak, aby se nedala vyložit dvojím způsobem, např. „Poskytuji Vám/panu Jiřímu Novákovi zápůjčku ve výši 200.000,– Kč“.

Pokud ale obecně půjčujete větší obnos peněz nebo potřebujete sepsat důležitou smlouvu, doporučujeme Vám poradit se s advokátem. Pokud advokátovi popíšete, jaké dokumenty byste potřebovali zpracovat, advokát by Vám měl být schopen sdělit alespoň přibližnou cenu předem. Pokud to z jakéhokoliv důvodu není možné nebo potřebujete smlouvu opravdu rychle, doporučujeme Vám využít vzorů smluv aplikaci iSmlouva.

V této aplikaci jsou za poplatek k dispozici nejpoužívanější vzory smluv, do kterých pouze doplníte potřebné údaje podle návodu a elektronicky smlouvu podepíšete. Na internetu lze stáhnout spoustu vzorových smluv, nicméně je třeba upozornit na skutečnost, že spousta z nich je zastaralých, dle neplatné právní úpravy či sami osobě neplatných.

Poznámka na závěr: Často dochází k záměně termínu půjčka a zápůjčka. Jedná se o totéž, nový občanský zákoník upustil od zavedeného pojmu půjčka a nahradil ho termínem zápůjčka.

Autorkou textu je Mgr. Iva Čípová, advokátní koncipientka (macek I legal) 


Exekutorská komora nově zveřejňuje statistiky k exekucím s rozdělením na kraje a okresy

19. srpna 2019 v 07:23

Na speciální webové stránce Exekutorské komory ČR (EK ČR) www.statistiky.ekcr.cz jsou k dispozici další data. Na nejnovějším statistickém listu najdou zájemci údaje o exekucích s geografickým rozdělením na kraje a okresy.

Jak evidovat pracovní dobu zaměstnanců a jaký bude mít na zaměstnavatele dopad nový rozsudek Soudního dvora EU?

20. července 2019 v 11:51

V posledních týdnech se hodně diskutuje o rozsudku č. C-55/18 Soudního dvora EU o evidenci pracovní doby. Čeští zaměstnavatelé jsou již několik let povinni vést evidenci pracovní doby zaměstnanců. Přináší tento rozsudek pro zaměstnavatele další povinnosti?

Bezplatná právní poradna Prahy 11 na nové adrese

17. července 2019 v 11:50

Bezplatná právní poradna, kterou ve spolupráci s jedenáctou městskou částí provozuje společnost Iuridicum Remedium, působí na nové adrese. Najdete ji v tzv. Domečku u objektu Úřadu MČ Praha 11 v Ocelíkově ulici 672/1.

Exekutorská komora: Insolvenční správce bude kontrolovat, zda má povinný dost velký plat

10. června 2019 ve 12:06

Očekávaná novela insolvenčního zákona, která by měla zjednodušit vstup dlužníků do oddlužení, nedávno nabyla účinnosti. Přesně to bylo v sobotu 1. června. Touto novelou chtějí zákonodárci řešit zejména vícečetné exekuce, neboť vzrůstá podíl dlužníků, kteří mají 10 i více exekucí a nejsou schopni...

Předkupní právo ke garážovému státní v procesu legislativní změny

31. května 2019 v 09:37

Současná úprava koupě bytové jednotky s garážovým stáním v hromadné garáži se zdá být zbytečně komplikovaná. V legislativním procesu je výjimka z předkupního práva, která by měla být obsažena v novele občanského zákoníku. 

Další články
Nahoru