Dnes Středa - oblacno 4°C
Zítra Čtvrtek - oblacno 4°C
Středa 7. 12. 2022
Svátek má Ambrož, Benjamín
Advent v Praze
Tipy na adventní akce v metropoli
Názor: Kudy nejlépe vést pokračování linky metra D? Vondrovou variantou
Letos v dubnu začala stavba prvního úseku linky metra D. Zde ražba tunelu mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova. Foto: Daniel Šabík / DPP

Názor: Kudy nejlépe vést pokračování linky metra D? Vondrovou variantou

Nejméně sporů o budoucím vedení trasy D pražského metra panuje v oblasti její periferní jižní části, která se v roce 2022 začala stavět. Vychází z jednoznačně doloženého poznatku, že trasa metra C v jižní a jihovýchodní části městské části Praha 4 a Prahy 11 přestala kapacitně zvládat roli jediného spojení této části města s centrem Prahy prostřednictvím městské hromadné dopravy.

Zrušení tramvajových tratí v oblasti Horní Krče v letech 1970 a 1974 si vyžádalo krutou daň. Trasa C pražského metra byla od samého počátku svého provozu enormně vytížená. Výstavba nových sídlišť v této části města dala bydlení desítkám tisíc lidí, ovšem jejich spojení s centrem města bylo od samého počátku tragické.

Byli odkázáni pouze na napájecí autobusové linky, které je dovezly jen a právě k nejbližší stanici metra na trase C. Ta se tak v přepravních špičkách všedního dne začala blížit kolapsovým stavům již před řadou let. O tom, že je třeba ji na jihu města posílit tak od samého počátku nebylo pochyb.

Stavební úsek I.D je tak nyní již pevně daný a nikdo jej nezpochybňuje. První část trasy metra D tak povede stanicemi: Depo Písnice – Písnice – Libuš – Nové Dvory – Nemocnice Krč – Nádraží Krč – Olbrachtova – Pankrác. Tato část trasy metra D by měla být hotova nejpozději do roku 2030.

Paradoxně ale může zatížení trasy metra C na čas ještě zhoršit, pokud budou autobusové linky vedené k jejím stanicím neprozřetelně uříznuty u nich a z těchto autobusů se stanou napaječe „déčka”.

Trasa D pak doveze cestující jen a právě na Pankrác, kde se všichni okamžitě nahrnou do spojů trasy C, jejíž zatížení v úseku Pankrác – I. P. Pavlova – Muzeum ještě naroste. Klíčové pro dopravní obslužnost jihu města pak bude, za jak dlouho bude zprovozněn úsek II.D. I nad jeho vedením je shoda a bude mít zastávky: Pankrác – Náměstí Bratří Synků – Náměstí Míru.

Ohledně vedení úseku III.D však již panují spory a kudy povede, ještě teď nemůžeme s jistotou říci. Existuje celkem několik variant plánů, které popisují, kudy by měla vést trasa metra D od Náměstí Míru. Jedna varianta naznačuje, že již odtud by se metro mohlo odklonit směrem na severovýchod a zamířit do oblasti Žižkova. Byla by to nejkratší a nejlevnější varianta, ale také nejméně výhodná, neboť metro D by tak v centrální části města nemělo přestup ani na trasu C, ani trasu D.

Kompenzovat to přestupními body na Pankráci (přestup na trasu C) a na Vysočanské (přestup na trasu B) by bylo velmi nepraktické, neboť by cestující, kteří potřebují přestoupit mezi jednotlivými trasami museli vyjíždět ven z centra města a užívat úseky Náměstí Míru – Pankrác a Náměstí Míru – Vysočanská jako tranzitní.

Novou trasu metra D by to proto zbytečně nadměrně zatížilo. Navíc by v této formě trasa metra D vůbec nezasáhla do vlastního centra města a stala by se trasou radiální, kterou by cestující kolem vnitřní části města kroužili, ale do nejužšího města by se nedostali, museli by tak vždy přestupovat.

Další z navrhovaných plánů na vedení trasy metra D bych označil pro cestující za střední výhodný a jeho cena bude středně nákladná. Tato varianta počítá s tím, že od Náměstí Míru by trasa metra D pokračovala severozápadním směrem a u Hlavního nádraží by se dotkla trasy metra C, kde by byla přestupní stanice.

To by zajistilo přestup na trasu C v centrální oblasti města. Trasa metra D by se pak ale velmi radikálně otočila směrem na východ a odtud by vedla přímo na Žižkov. To by znamenalo, že by se trasa D opět vyhnula nejužšímu centru města a přestup na trasu B v centru by nebyl možný.

Cestující by tak pro přestup na trasu metra B museli použít tranzitní úsek Náměstí Míru – Vysočanská a přestupovat na trasu B až ve Vysočanech. To by samozřejmě cestující zbytečně zdržovalo a na trasu D by to kladlo zcela zbytečné tranzitní kapacitní nároky, protože by trasa D neměla v centru města přestup na trasu B. Proto bych tuto variantu považoval pro cestující jen za středně výhodnou.

Třetí varianta trasy D, která se momentálně v návrzích objevuje, by znamenala, že by vedla přímo do centra města, měla by v centru přestup na všechny tři další trasy a měla by i přímý přestup na vlakové spoje, a to jak na Hlavním nádraží, tak na Masarykově nádraží. Tato varianta by znamenala vedení trasy metra D v centru po úseku Náměstí Míru – Hlavní nádraží – Náměstí Republiky (Masarykovo nádraží).

Odborníci, kteří navrhují přímé vedení trasy metra D do centra města s přímými přestupy na všechny tři další trasy přímo v centrální oblasti metropole, ovšem nejsou jednotní v názoru, zda v této oblasti trasu D ukončit, nebo ji vést na Žižkov, nebo ji dále vést jinudy. Existují nákresy, kde se počítá s prudkým odklonem na východ a vedením trasy D pod trasou C kousek severně nad stanicí Florenc, a to bez přestupu. Pak by trasu D na Žižkov bylo možno vést, ovšem nemožnost přímého přestupu v oblasti Florence, kde také navazují autobusové spoje, by byla škodou. Na druhou stranu při přestupu na Florenci by to ale znamenalo, že v prostoru Náměstí Republiky – Florenc by trasy B a D přesně kopírovaly jedna druhou.

Proto bych se klonil k variantě, která by byla o něco nákladnější, ale zvýšila by počet čtvrtí, které by trasa D obsluhovala. Tuto variantu bych pracovně nazval „Vondrovou variantou”. Vzápětí ji popíši a vysvětlím, proč by dle mého názoru byla pro cestující úplně nejvýhodnější.

Trasa D by podle této varianty učinila od Náměstí Republiky o něco větší oblouk a zamířila by na sever pod Vltavou ke stanici Vltavská, kde by byl další přestup na trasu C. Tím by se „déčko” dotklo i Holešovic a začalo by sloužit výrazně i obyvatelům Prahy 7. Z Vltavské by pak následovalo odbočení k jihovýchodu směrem na stanici Křižíkova, kde by byl přestup na trasu B a přímé spojení s Karlínem. A odtud by pak metro rychle pokračovalo pod vrchem Vítkov směrem na Žižkov. Dále by se již trasa D napojila na dosavadní varianty a pokračovala by následovně: Křižíkova – Prokopovo náměstí – Basilejské náměstí – Chmelnice – Vysočanská.

Přestože by tato varianta byla o něco nákladnější, poskytovala by cestujícím naprosto nejvyšší komfort ze všech, umožňovala by nejvíce přestupů na všechny ostatní trasy metra a umožňovala by i přímý přestup na vlakové spoje na Hlavním nádraží a Masarykově nádraží.

Navíc by pomohla k obsloužení dalších dvou čtvrtí, a to Holešovic a Karlína. O něco větší oblouk než v dosud navržených variantách by zdržel cestující o několik málo minut, byl by menší než prosecký oblouk trasy B, nebo vokovicko – motolská sinusoida trasy A. Z Vysočanské by bylo pak možné linku vést ještě na Prosek.

roman-vondra

PhDr. Roman Vondra, Ph.D.

V dalších debatách o výstavbě trasy metra D se tak budu nejvíce zasazovat o tuto variantu, která je sice o něco nákladnější, ale poskytuje nejvyšší komfort pro cestující stran přímého vedení do centra města, přímých přestupů na další trasy metra přímo v centrální oblasti Prahy, přímé přestupy na vlakové spoje z Hlavního nádraží a Masarykova nádraží a obsloužení čtvrtí Holešovice a Karlín a rovněž zavedení rychlého a přímého spojení mezi Holešovicemi, Karlínem a Žižkovem. Kompletní vedení trasy D by bylo následující: Depo Písnice – Písnice – Libuš – Nové Dvory – Nemocnice Krč – Nádraží Krč – Olbrachtova – Pankrác – Náměstí bratří Synků – Náměstí Míru – Hlavní nádraží – Náměstí Republiky (Masarykovo nádraží) – Vltavská – Křižíkova – Prokopovo náměstí – Basilejské náměstí – Chmelnice – Vysočanská – Prosek.

Pokud by se má varianta ukázala v dalších debatách jako neprůchozí, jsem ochoten podpořit i méně šťastné varianty, a to hlavně s tím záměrem, aby se Žižkov a Praha 3 svého metra nakonec dočkaly.

Autorem textu je Roman Vondra, člen ODS Praha 3, historik a dopravní expert


Piráti: Odmítáme odsun klientů sociálních služeb daleko od jejich rodin v Praze

24. listopadu 2022 v 11:48

Piráti na pražském magistrátu plně podporují modernizaci péče o Pražany se zdravotním postižením a odmítají politické snahy, které jdou přesně opačným směrem. Zároveň považují za důležité pokračovat v transformaci sociálních služeb, která začala v uplynulém volebním období. V tiskové zprávy to...

Komentář: Na zastupitelstvu 3. října by se už mělo něco stát

31. října 2022 ve 22:37

Dohadování o koalici na pražském magistrátu připomíná grotesku, Pražané se v tom už nevyznají. Vyhrála koalice SPOLU, my to respektujeme a čekáme, jak se vítěz rozhodne ohledně složení. SPOLU říká, že chce koalici na vládním půdorysu. Ukazuje se, že to je nesmyslný požadavek vedení stran,...

SPOLU pro Prahu: Radní na poslední chvíli předkládají neopřipomínkované tisky

31. října 2022 ve 22:00

Koalice SPOLU pro Prahu důrazně vyzývá současnou Radu hl. m. Prahy, aby nepředkládala, nejednala a nehlasovala pro zásadní tisky, o kterých má rozhodovat až nově sestavená rada s mandátem z proběhlých voleb.

Aliance stability: Menšinová rada SPOLU podporovaná hnutím ANO by posílila prezidentské ambice Babiše

31. října 2022 ve 21:50

Vítáme iniciativu hnutí STAN, které vybízí koalici SPOLU k opětovnému zasednutí k jednacímu stolu s Aliancí stability. Chceme otevřeně jednat o všech nabídkách tak, aby vznikla proporčně vyvážená a stabilní Rada hlavního města Prahy na celé čtyřleté funkční...

Prokopovo ohlédnutí za první republikou

28. října 2022 v 06:27

Dnes přesně před 104 lety vzniklo samostatné Československo a započalo období, kterému říkáme první republika. Co se vám vybaví, když se řekne první republika? Mně rozhodně Tomáš Garrigue Masaryk a Karel Čapek, černobílé filmy, elegantně znějící spisovná čeština a stylové prvorepublikové bary,...

Usnesení klubu Pirátů na pražském magistrátu k principu nepřítomnosti trestně stíhaných v radě

10. října 2022 v 15:50

„Klub zastupitelů České pirátské strany na pražském magistrátu dnes formou sms odeslal na vědomí vyjednávacímu klubu pražského SPOLU jednomyslně odhlasované usnesení klubu v rámci dalšího povolebního vyjednávání: „Klub zastupitelů Pirátů trvá na platnosti principu, že jeho zástupci nemohou...

SPOLU: Stabilní koalici nelze postavit s partnerem, který vás nerespektuje

6. října 2022 ve 20:26

Navzdory snaze koalice SPOLU jednat s potencionálním koaličním partnerem s respektem, nejsou Piráti, kteří skončili ve volebním klání na třetím místě, s rozdílem 1 648 298 hlasů, ochotni respektovat výsledek voleb. Šance dojít k dohodě se kvůli tomu komplikuje. Tak zní závěry z třetího jednání...

Prohlášení koalice SPOLU po druhém jednání s hnutím STAN

30. září 2022 v 09:21

Dne 29. září se uskutečnilo již druhé jednání s hnutím STAN o budoucím vedení hlavního města Prahy. Na rozdíl od pondělního schůzky s Pirátskou stranou, bylo jednání konstruktivní a bylo z něj jasně patrné, že společně hledáme cestu pro vznik rozumné koaliční dohody na platformě demokratických...

Valovič: Praha 10 musí po volbách poskytnout pomoc rodinám, seniorům i živnostníkům

20. září 2022 ve 12:55 | Aktualizováno 21. září 2022, 12:40

Kvůli rostoucím nákladům život má řada Pražanů problém po zaplacení nájmu nebo splátky za hypotéku problém důstojně vyjít. Jednotlivé strany a koalice přichází z různými návrhy řešení. S jedním například přišla koalice Společně pro Prahu 10 (ODS a TOP 09), kterou vede současný místostarosta desáté...

DPP: Zastavení stavby metra D nehrozí

19. září 2022 v 18:25

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) se důrazně ohrazuje vůči tvrzením společnosti Inženýring dopravních staveb a. s. (IDS), které 15. září zveřejnil webový portál iDnes.cz v článku o metru D. Probíhající stavba metra D či její zastavení ohroženo není ani v případě, že uvedená společnost...

Udženija: Současná koalice diskriminuje rodiny se středoškoláky

6. září 2022 v 09:57

Starostka Prahy 2 a předsedkyně kontrolního výboru HMP Alexandra Udženija (ODS) komentuje pražský sociální balíček, který bude ve čtvrtek projednávat pražské zastupitelstvo.

STAN Praha k volbě nového předsednictva na celostátním sněmu v Hradci Králové

24. července 2022 v 08:12

Hlavní město na svém krajském sněmu vyjádřilo podporu stávajícímu předsedovi Vítu Rakušanovi, který dnes obhájil svůj post. Zástupcem hlavního města Prahy v nově zvoleném předsednictvu hnutí Starostové a nezávislí je zkušený politik, poslanec a místostarosta městské části Praha 6 Jan...

Další články
Nahoru