Dnes Středa - obcasny-dest 11°C
Zítra Čtvrtek - obcasny-dest 11°C
Středa 21. 2. 2024
Svátek má Lenka
Nabídka pro inzerenty
Inzerujte na serveru www.prazskypatriot.cz za zvýhodněné ceny.
Názor: Kudy nejlépe vést pokračování linky metra D? Vondrovou variantou
Letos v dubnu začala stavba prvního úseku linky metra D. Zde ražba tunelu mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova. Foto: Daniel Šabík / DPP

Názor: Kudy nejlépe vést pokračování linky metra D? Vondrovou variantou

Nejméně sporů o budoucím vedení trasy D pražského metra panuje v oblasti její periferní jižní části, která se v roce 2022 začala stavět. Vychází z jednoznačně doloženého poznatku, že trasa metra C v jižní a jihovýchodní části městské části Praha 4 a Prahy 11 přestala kapacitně zvládat roli jediného spojení této části města s centrem Prahy prostřednictvím městské hromadné dopravy.

Zrušení tramvajových tratí v oblasti Horní Krče v letech 1970 a 1974 si vyžádalo krutou daň. Trasa C pražského metra byla od samého počátku svého provozu enormně vytížená. Výstavba nových sídlišť v této části města dala bydlení desítkám tisíc lidí, ovšem jejich spojení s centrem města bylo od samého počátku tragické.

Byli odkázáni pouze na napájecí autobusové linky, které je dovezly jen a právě k nejbližší stanici metra na trase C. Ta se tak v přepravních špičkách všedního dne začala blížit kolapsovým stavům již před řadou let. O tom, že je třeba ji na jihu města posílit tak od samého počátku nebylo pochyb.

Stavební úsek I.D je tak nyní již pevně daný a nikdo jej nezpochybňuje. První část trasy metra D tak povede stanicemi: Depo Písnice – Písnice – Libuš – Nové Dvory – Nemocnice Krč – Nádraží Krč – Olbrachtova – Pankrác. Tato část trasy metra D by měla být hotova nejpozději do roku 2030.

Paradoxně ale může zatížení trasy metra C na čas ještě zhoršit, pokud budou autobusové linky vedené k jejím stanicím neprozřetelně uříznuty u nich a z těchto autobusů se stanou napaječe „déčka”.

Trasa D pak doveze cestující jen a právě na Pankrác, kde se všichni okamžitě nahrnou do spojů trasy C, jejíž zatížení v úseku Pankrác – I. P. Pavlova – Muzeum ještě naroste. Klíčové pro dopravní obslužnost jihu města pak bude, za jak dlouho bude zprovozněn úsek II.D. I nad jeho vedením je shoda a bude mít zastávky: Pankrác – Náměstí Bratří Synků – Náměstí Míru.

Ohledně vedení úseku III.D však již panují spory a kudy povede, ještě teď nemůžeme s jistotou říci. Existuje celkem několik variant plánů, které popisují, kudy by měla vést trasa metra D od Náměstí Míru. Jedna varianta naznačuje, že již odtud by se metro mohlo odklonit směrem na severovýchod a zamířit do oblasti Žižkova. Byla by to nejkratší a nejlevnější varianta, ale také nejméně výhodná, neboť metro D by tak v centrální části města nemělo přestup ani na trasu C, ani trasu D.

Kompenzovat to přestupními body na Pankráci (přestup na trasu C) a na Vysočanské (přestup na trasu B) by bylo velmi nepraktické, neboť by cestující, kteří potřebují přestoupit mezi jednotlivými trasami museli vyjíždět ven z centra města a užívat úseky Náměstí Míru – Pankrác a Náměstí Míru – Vysočanská jako tranzitní.

Novou trasu metra D by to proto zbytečně nadměrně zatížilo. Navíc by v této formě trasa metra D vůbec nezasáhla do vlastního centra města a stala by se trasou radiální, kterou by cestující kolem vnitřní části města kroužili, ale do nejužšího města by se nedostali, museli by tak vždy přestupovat.

Další z navrhovaných plánů na vedení trasy metra D bych označil pro cestující za střední výhodný a jeho cena bude středně nákladná. Tato varianta počítá s tím, že od Náměstí Míru by trasa metra D pokračovala severozápadním směrem a u Hlavního nádraží by se dotkla trasy metra C, kde by byla přestupní stanice.

To by zajistilo přestup na trasu C v centrální oblasti města. Trasa metra D by se pak ale velmi radikálně otočila směrem na východ a odtud by vedla přímo na Žižkov. To by znamenalo, že by se trasa D opět vyhnula nejužšímu centru města a přestup na trasu B v centru by nebyl možný.

Cestující by tak pro přestup na trasu metra B museli použít tranzitní úsek Náměstí Míru – Vysočanská a přestupovat na trasu B až ve Vysočanech. To by samozřejmě cestující zbytečně zdržovalo a na trasu D by to kladlo zcela zbytečné tranzitní kapacitní nároky, protože by trasa D neměla v centru města přestup na trasu B. Proto bych tuto variantu považoval pro cestující jen za středně výhodnou.

Třetí varianta trasy D, která se momentálně v návrzích objevuje, by znamenala, že by vedla přímo do centra města, měla by v centru přestup na všechny tři další trasy a měla by i přímý přestup na vlakové spoje, a to jak na Hlavním nádraží, tak na Masarykově nádraží. Tato varianta by znamenala vedení trasy metra D v centru po úseku Náměstí Míru – Hlavní nádraží – Náměstí Republiky (Masarykovo nádraží).

Odborníci, kteří navrhují přímé vedení trasy metra D do centra města s přímými přestupy na všechny tři další trasy přímo v centrální oblasti metropole, ovšem nejsou jednotní v názoru, zda v této oblasti trasu D ukončit, nebo ji vést na Žižkov, nebo ji dále vést jinudy. Existují nákresy, kde se počítá s prudkým odklonem na východ a vedením trasy D pod trasou C kousek severně nad stanicí Florenc, a to bez přestupu. Pak by trasu D na Žižkov bylo možno vést, ovšem nemožnost přímého přestupu v oblasti Florence, kde také navazují autobusové spoje, by byla škodou. Na druhou stranu při přestupu na Florenci by to ale znamenalo, že v prostoru Náměstí Republiky – Florenc by trasy B a D přesně kopírovaly jedna druhou.

Proto bych se klonil k variantě, která by byla o něco nákladnější, ale zvýšila by počet čtvrtí, které by trasa D obsluhovala. Tuto variantu bych pracovně nazval „Vondrovou variantou”. Vzápětí ji popíši a vysvětlím, proč by dle mého názoru byla pro cestující úplně nejvýhodnější.

Trasa D by podle této varianty učinila od Náměstí Republiky o něco větší oblouk a zamířila by na sever pod Vltavou ke stanici Vltavská, kde by byl další přestup na trasu C. Tím by se „déčko” dotklo i Holešovic a začalo by sloužit výrazně i obyvatelům Prahy 7. Z Vltavské by pak následovalo odbočení k jihovýchodu směrem na stanici Křižíkova, kde by byl přestup na trasu B a přímé spojení s Karlínem. A odtud by pak metro rychle pokračovalo pod vrchem Vítkov směrem na Žižkov. Dále by se již trasa D napojila na dosavadní varianty a pokračovala by následovně: Křižíkova – Prokopovo náměstí – Basilejské náměstí – Chmelnice – Vysočanská.

Přestože by tato varianta byla o něco nákladnější, poskytovala by cestujícím naprosto nejvyšší komfort ze všech, umožňovala by nejvíce přestupů na všechny ostatní trasy metra a umožňovala by i přímý přestup na vlakové spoje na Hlavním nádraží a Masarykově nádraží.

Navíc by pomohla k obsloužení dalších dvou čtvrtí, a to Holešovic a Karlína. O něco větší oblouk než v dosud navržených variantách by zdržel cestující o několik málo minut, byl by menší než prosecký oblouk trasy B, nebo vokovicko – motolská sinusoida trasy A. Z Vysočanské by bylo pak možné linku vést ještě na Prosek.

roman-vondra

PhDr. Roman Vondra, Ph.D.

V dalších debatách o výstavbě trasy metra D se tak budu nejvíce zasazovat o tuto variantu, která je sice o něco nákladnější, ale poskytuje nejvyšší komfort pro cestující stran přímého vedení do centra města, přímých přestupů na další trasy metra přímo v centrální oblasti Prahy, přímé přestupy na vlakové spoje z Hlavního nádraží a Masarykova nádraží a obsloužení čtvrtí Holešovice a Karlín a rovněž zavedení rychlého a přímého spojení mezi Holešovicemi, Karlínem a Žižkovem. Kompletní vedení trasy D by bylo následující: Depo Písnice – Písnice – Libuš – Nové Dvory – Nemocnice Krč – Nádraží Krč – Olbrachtova – Pankrác – Náměstí bratří Synků – Náměstí Míru – Hlavní nádraží – Náměstí Republiky (Masarykovo nádraží) – Vltavská – Křižíkova – Prokopovo náměstí – Basilejské náměstí – Chmelnice – Vysočanská – Prosek.

Pokud by se má varianta ukázala v dalších debatách jako neprůchozí, jsem ochoten podpořit i méně šťastné varianty, a to hlavně s tím záměrem, aby se Žižkov a Praha 3 svého metra nakonec dočkaly.

Autorem textu je Roman Vondra, člen ODS Praha 3, historik a dopravní expert


Svobodní: Zrušte úřad ministra Dvořáka

8. února 2024 v 17:23

Vyzýváme premiéra České republiky, aby odvolal ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka za jeho urážlivé výroky k českým občanům i české koruně. Považujeme za správné jeho post dále nikým neobsazovat a v rámci úspor se pokusit ušetřit také nějaké peníze na provozu vlády, která má aktuálně...

Dokáže Evropa přestat kouřit? Švédsko je důkazem toho, že to jde

7. února 2024 v 06:41

Evropská unie si vytyčila cíl, že do roku 2040 bude klasické cigarety kouřit méně než 5 % populace. Vzhledem k tomu, že podle dat Eurostatu z roku 2019 bylo toto číslo reálně v celoevropském průměru takřka čtyřnásobné, může se to jevit jako možná až příliš ambiciózní cíl, nicméně Švédsko je...

Povede omezení odpočtu DPH ke zpomalení českého trhu s auty a větší frustraci podnikatelů?

15. ledna 2024 v 10:55

Nový konsolidační balíček zahrnuje od 1. 1. 2024 mimo jiné i omezení odpočtu DPH na osobní automobil na první dva miliony korun z ceny vozu. Statistiky ukazují, že prodej luxusních vozů tvoří pouze zlomek celkového objemu trhu. Schválené opatření může vést ke zpomalení českého trhu s auty a...

Rektoři budou jednat o opatřeních ke zvyšování bezpečnosti na vysokých školách

28. prosince 2023 v 10:00

Předsednictvo České konference rektorů vyjadřuje své hluboké poděkování všem, kdo projevili a stále projevují podporu studentům a zaměstnancům Univerzity Karlovy, zvláště pak Filozofické fakultě.

Česká konference rektorů (ČKR) vydala prohlášení k tragické události

22. prosince 2023 v 09:43

„Česká konference rektorů je silně otřesena strašlivou tragédií, která se ve čtvrtek odehrála na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Tento čin je v naší zemi naprosto bezprecedentní. S hlubokým zármutkem vyjadřujeme upřímnou soustrast a účast rodinám, kamarádům i spolužákům obětí a...

Budoucnost asistentů pedagogů. Skutečně jsou pro výuku postradatelní?

8. listopadu 2023 v 11:48

Je pro naši vládu školství prioritou, nebo není? Nemohu se zbavit dojmu, že vzdělání našich dětí je poslední dobou házeno přes palubu. Jak jinak si vysvětlit návrh ministerstva školství, podle kterého by asistenti pedagogů byli do škol „přidělováni“ na základě několika parametrů, namísto podle...

Valovič: Občané i zaměstnanci Prahy 10 si zaslouží důstojné prostory

1. října 2023 v 19:33

Počátkem posledního říjnového týdne se konal jeden z pomyslných křtů nové radniční budovy ve Vinohradské 3218/169. Vůbec poprvé zde zasedalo zastupitelstvo městské části Praha 10. Jsem rád, že Desítka nově disponuje reprezentativními a moderními prostory i pro tyto...

Vítáme nová pravidla pro sdílené koloběžky, tvrdí Bolt

6. září 2023 ve 22:32

Radnice Prahy 1 se dohodla s provozovateli služeb mikromobility na lepších pravidlech provozu sdílených koloběžek na svém území.

Nemůžeme míchat politiku a technologie, čílí se ministr

30. června 2023 v 07:41

Vyjádření Evropské komise z minulého týdne, ve kterém její představitelé označili čínské technologické firmy Huawei a ZTE za vysoce rizikové dodavatele, stále rezonuje evropským veřejným prostorem. Proti pokusu neformálně členským zemím nakázat, aby při budování 5G sítí přestaly využívat služeb...

Komentář: Nelegální hazard státní ani obecní pokladnu nenaplní

23. června 2023 ve 20:22

Podnikání v herním průmyslu se opět dostalo do zájmu ministerstva financí, které nutně potřebuje zajistit dodatečné příjmy do státního rozpočtu. Stát tak hledá cesty, jak mimo jiné zvýšit výnos daně od provozovatelů hazardních her. Na druhé straně ale část místních politiků a aktivistů usiluje...

Dobeš: Praha 3 nesouhlasí s rušením poboček České pošty

2. dubna 2023 ve 13:30

Rušení pěti ze šesti poboček Česká pošta u nás na Trojce mi v pátek zrušilo celodenní program a z radnice jsem neplánovaně vyrazil rovnou do Sněmovny. Zde k tomu probíhal seminář za účasti ministra vnitra Vít Rakušan i ředitele ČP Miroslava Štěpána.

Názor: Nulová tolerance je hodnotově i ekonomicky špatně, míní Portlík

19. března 2023 ve 14:37

Dlouholetý starosta Prahy 9 a pražský zastupitel Tomáš Portlík (ODS) patří mezi nejhlasitější kritiky myšlenky plošných, absolutních zákazů legálního podnikání, pokud provozovatele dodržují přísné zákonné podmínky.  

Další články
Nahoru