Dnes Úterý - zatazeno 24°C
Zítra Středa - bourky 27°C
Úterý 28. 6. 2022
Svátek má Lubomír
Zpravodajství
Aktuální zprávy z hlavního města
Názor: Kudy nejlépe vést pokračování linky metra D? Vondrovou variantou
Letos v dubnu začala stavba prvního úseku linky metra D. Zde ražba tunelu mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova. Foto: Daniel Šabík / DPP

Názor: Kudy nejlépe vést pokračování linky metra D? Vondrovou variantou

Nejméně sporů o budoucím vedení trasy D pražského metra panuje v oblasti její periferní jižní části, která se v roce 2022 začala stavět. Vychází z jednoznačně doloženého poznatku, že trasa metra C v jižní a jihovýchodní části městské části Praha 4 a Prahy 11 přestala kapacitně zvládat roli jediného spojení této části města s centrem Prahy prostřednictvím městské hromadné dopravy.

Zrušení tramvajových tratí v oblasti Horní Krče v letech 1970 a 1974 si vyžádalo krutou daň. Trasa C pražského metra byla od samého počátku svého provozu enormně vytížená. Výstavba nových sídlišť v této části města dala bydlení desítkám tisíc lidí, ovšem jejich spojení s centrem města bylo od samého počátku tragické.

Byli odkázáni pouze na napájecí autobusové linky, které je dovezly jen a právě k nejbližší stanici metra na trase C. Ta se tak v přepravních špičkách všedního dne začala blížit kolapsovým stavům již před řadou let. O tom, že je třeba ji na jihu města posílit tak od samého počátku nebylo pochyb.

Stavební úsek I.D je tak nyní již pevně daný a nikdo jej nezpochybňuje. První část trasy metra D tak povede stanicemi: Depo Písnice – Písnice – Libuš – Nové Dvory – Nemocnice Krč – Nádraží Krč – Olbrachtova – Pankrác. Tato část trasy metra D by měla být hotova nejpozději do roku 2030.

Paradoxně ale může zatížení trasy metra C na čas ještě zhoršit, pokud budou autobusové linky vedené k jejím stanicím neprozřetelně uříznuty u nich a z těchto autobusů se stanou napaječe „déčka”.

Trasa D pak doveze cestující jen a právě na Pankrác, kde se všichni okamžitě nahrnou do spojů trasy C, jejíž zatížení v úseku Pankrác – I. P. Pavlova – Muzeum ještě naroste. Klíčové pro dopravní obslužnost jihu města pak bude, za jak dlouho bude zprovozněn úsek II.D. I nad jeho vedením je shoda a bude mít zastávky: Pankrác – Náměstí Bratří Synků – Náměstí Míru.

Ohledně vedení úseku III.D však již panují spory a kudy povede, ještě teď nemůžeme s jistotou říci. Existuje celkem několik variant plánů, které popisují, kudy by měla vést trasa metra D od Náměstí Míru. Jedna varianta naznačuje, že již odtud by se metro mohlo odklonit směrem na severovýchod a zamířit do oblasti Žižkova. Byla by to nejkratší a nejlevnější varianta, ale také nejméně výhodná, neboť metro D by tak v centrální části města nemělo přestup ani na trasu C, ani trasu D.

Kompenzovat to přestupními body na Pankráci (přestup na trasu C) a na Vysočanské (přestup na trasu B) by bylo velmi nepraktické, neboť by cestující, kteří potřebují přestoupit mezi jednotlivými trasami museli vyjíždět ven z centra města a užívat úseky Náměstí Míru – Pankrác a Náměstí Míru – Vysočanská jako tranzitní.

Novou trasu metra D by to proto zbytečně nadměrně zatížilo. Navíc by v této formě trasa metra D vůbec nezasáhla do vlastního centra města a stala by se trasou radiální, kterou by cestující kolem vnitřní části města kroužili, ale do nejužšího města by se nedostali, museli by tak vždy přestupovat.

Další z navrhovaných plánů na vedení trasy metra D bych označil pro cestující za střední výhodný a jeho cena bude středně nákladná. Tato varianta počítá s tím, že od Náměstí Míru by trasa metra D pokračovala severozápadním směrem a u Hlavního nádraží by se dotkla trasy metra C, kde by byla přestupní stanice.

To by zajistilo přestup na trasu C v centrální oblasti města. Trasa metra D by se pak ale velmi radikálně otočila směrem na východ a odtud by vedla přímo na Žižkov. To by znamenalo, že by se trasa D opět vyhnula nejužšímu centru města a přestup na trasu B v centru by nebyl možný.

Cestující by tak pro přestup na trasu metra B museli použít tranzitní úsek Náměstí Míru – Vysočanská a přestupovat na trasu B až ve Vysočanech. To by samozřejmě cestující zbytečně zdržovalo a na trasu D by to kladlo zcela zbytečné tranzitní kapacitní nároky, protože by trasa D neměla v centru města přestup na trasu B. Proto bych tuto variantu považoval pro cestující jen za středně výhodnou.

Třetí varianta trasy D, která se momentálně v návrzích objevuje, by znamenala, že by vedla přímo do centra města, měla by v centru přestup na všechny tři další trasy a měla by i přímý přestup na vlakové spoje, a to jak na Hlavním nádraží, tak na Masarykově nádraží. Tato varianta by znamenala vedení trasy metra D v centru po úseku Náměstí Míru – Hlavní nádraží – Náměstí Republiky (Masarykovo nádraží).

Odborníci, kteří navrhují přímé vedení trasy metra D do centra města s přímými přestupy na všechny tři další trasy přímo v centrální oblasti metropole, ovšem nejsou jednotní v názoru, zda v této oblasti trasu D ukončit, nebo ji vést na Žižkov, nebo ji dále vést jinudy. Existují nákresy, kde se počítá s prudkým odklonem na východ a vedením trasy D pod trasou C kousek severně nad stanicí Florenc, a to bez přestupu. Pak by trasu D na Žižkov bylo možno vést, ovšem nemožnost přímého přestupu v oblasti Florence, kde také navazují autobusové spoje, by byla škodou. Na druhou stranu při přestupu na Florenci by to ale znamenalo, že v prostoru Náměstí Republiky – Florenc by trasy B a D přesně kopírovaly jedna druhou.

Proto bych se klonil k variantě, která by byla o něco nákladnější, ale zvýšila by počet čtvrtí, které by trasa D obsluhovala. Tuto variantu bych pracovně nazval „Vondrovou variantou”. Vzápětí ji popíši a vysvětlím, proč by dle mého názoru byla pro cestující úplně nejvýhodnější.

Trasa D by podle této varianty učinila od Náměstí Republiky o něco větší oblouk a zamířila by na sever pod Vltavou ke stanici Vltavská, kde by byl další přestup na trasu C. Tím by se „déčko” dotklo i Holešovic a začalo by sloužit výrazně i obyvatelům Prahy 7. Z Vltavské by pak následovalo odbočení k jihovýchodu směrem na stanici Křižíkova, kde by byl přestup na trasu B a přímé spojení s Karlínem. A odtud by pak metro rychle pokračovalo pod vrchem Vítkov směrem na Žižkov. Dále by se již trasa D napojila na dosavadní varianty a pokračovala by následovně: Křižíkova – Prokopovo náměstí – Basilejské náměstí – Chmelnice – Vysočanská.

Přestože by tato varianta byla o něco nákladnější, poskytovala by cestujícím naprosto nejvyšší komfort ze všech, umožňovala by nejvíce přestupů na všechny ostatní trasy metra a umožňovala by i přímý přestup na vlakové spoje na Hlavním nádraží a Masarykově nádraží.

Navíc by pomohla k obsloužení dalších dvou čtvrtí, a to Holešovic a Karlína. O něco větší oblouk než v dosud navržených variantách by zdržel cestující o několik málo minut, byl by menší než prosecký oblouk trasy B, nebo vokovicko – motolská sinusoida trasy A. Z Vysočanské by bylo pak možné linku vést ještě na Prosek.

roman-vondra

PhDr. Roman Vondra, Ph.D.

V dalších debatách o výstavbě trasy metra D se tak budu nejvíce zasazovat o tuto variantu, která je sice o něco nákladnější, ale poskytuje nejvyšší komfort pro cestující stran přímého vedení do centra města, přímých přestupů na další trasy metra přímo v centrální oblasti Prahy, přímé přestupy na vlakové spoje z Hlavního nádraží a Masarykova nádraží a obsloužení čtvrtí Holešovice a Karlín a rovněž zavedení rychlého a přímého spojení mezi Holešovicemi, Karlínem a Žižkovem. Kompletní vedení trasy D by bylo následující: Depo Písnice – Písnice – Libuš – Nové Dvory – Nemocnice Krč – Nádraží Krč – Olbrachtova – Pankrác – Náměstí bratří Synků – Náměstí Míru – Hlavní nádraží – Náměstí Republiky (Masarykovo nádraží) – Vltavská – Křižíkova – Prokopovo náměstí – Basilejské náměstí – Chmelnice – Vysočanská – Prosek.

Pokud by se má varianta ukázala v dalších debatách jako neprůchozí, jsem ochoten podpořit i méně šťastné varianty, a to hlavně s tím záměrem, aby se Žižkov a Praha 3 svého metra nakonec dočkaly.

Autorem textu je Roman Vondra, člen ODS Praha 3, historik a dopravní expert


Prokop: Kompetenční centrum digitalizace? Pražany to bude hodně stát, ale nic z toho nevznikne

10. května 2022 v 08:56

Pražští radní včera opět schválili Smlouvu o zajištění služeb kompetenčního centra digitalizace procesů, agend a jejich robotizace. Kriticky na to reagoval předseda hnutí ANO v Praze Ondřej Prokop.

Prokop: Koalice primátora Hřiba kryje Čižinského Prahu Sobě a odmítla projednat předražené stěhování TSK

28. dubna 2022 ve 14:50

Dnes jsem na jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy navrhoval projednat sporné a předražené stěhování Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK do nových prostor. Otazníků je hned několik a domnívám se, že se zvláště náměstek primátora Adam Scheinherr, který za stěhováním stojí, má z čeho...

Poslankyně Zajíčková: Návrh novely zákona o pedagogických pracovnících obsahuje řadu smysluplných změn

17. dubna 2022 v 06:28

Návrh novely například zavádí adaptační období pro začínající učitele, které by mělo snížit riziko brzkého odchodu mladých učitelů ze školství. Další významnou změnou je ukotvení uvádějícího, provázejícího i třídního učitele a garance platů pedagogických pracovníků navázáním na průměrnou mzdu...

Vyjádření pražských politiků k napadení Ukrajiny

24. února 2022 v 16:21

Pražští zastupitelé dnes schválili okamžitý finanční dar ve výši 10 milionů korun humanitární organizaci Člověk v tísni na pomoc obyvatelům Ukrajiny, která se v noci na čtvrtek stala terčem ozbrojené invaze ze strany Ruska. Na potřebě pomoci Ukrajině a potřebě vyjádřit s ní solidaritu se shodují...

Udženija: Kvůli asociální a diskriminační politice se Pražané bojí o střechu nad hlavou

24. února 2022 v 11:36

„Adam Zábranský, pražský radní pro bydlení a transparentnost za Pirátskou stranu se v médiích rád chlubí, co všechno dělá pro to, aby Pražané měli dostupné bydlení. Realita je ale opačná. Kvůli nové strategii magistrátu musí nájemci místo smlouvy na dobu neurčitou každé dva roky čekat na...

Další články
Nahoru