dnes
Úterý - jasno
31°C
zítra
Středa - skorojasno
35°C
pozítří
Čtvrtek - jasno
27°C
Návrhy v rámci participativního rozpočtu mohou občané Prahy 3 odevzdávat do konce března
Návrh na revitalizaci povrchu parteru a fontány a vybudování laviček v ulici Pod Jarovem. Vizualice: IPR Praha

Návrhy v rámci participativního rozpočtu mohou občané Prahy 3 odevzdávat do konce března

Praha 3 organizuje už třetí ročník projektu participativního rozpočtu, v rámci kterého mohou lidé navrhovat a následně i vybírat k realizace návrhy na zlepšení veřejného prostranství v třetí městské části. Server Pražský patriot si o projektu povídal s místostarostou Janem Maternou (TOP 09).

Participativní rozpočet už není takovou neznámou, jako ještě před pár lety, nicméně jak byste ho popsal těm, kteří o něm slyší poprvé?
Je to nástroj, který umožňuje občanům přímo navrhovat a rozhodovat o tom, co se má opravit nebo vybudovat na území městské části.
 
Proč se Praha 3 rozhodla do tohoto projektu jít a jaké zde má základní parametry?
Kromě toho, že se tímto umožní občanům rozhodovat o tom, co je pro ně důležité, přispívá podle mne systém participativního rozpočtování i k rozvoji občanské společnosti.
 

materna-jan

RNDr. Jan Materna, Ph.D.

V jaké fázi je probíhající třetí ročník a v čem se liší od těch dvou předešlých?
V tuto chvíli se probíhající třetí ročník nachází ve fázi, kdy mohou občané navrhovat své projekty, které by chtěli zrealizovat. Termín pro odevzdání návrhů je do 31. března 2018. Jediným parametrem, kterým se tento ročník liší od předchozích dvou ročníků, je výše částky, kterou může být podpořen jeden projekt. Tato částka se po zkušenostech navýšila na 500 tisíc korun. Celkově vyčlenila městská část na projekty participativního rozpočtu dva miliony korun.
 
Které projekty se podařilo z dřívějších ročníků realizovat, nastal u některých problém?
Jako velmi zdařilé a již realizované projekty, které jsou typické právě pro participativní rozpočet, bych uvedl například „Pouliční záhony“, Zlepšení bezpečnostní situace u ZŠ Jeseniova“ nebo třeba „Zastřešení pramene Na Krejcárku“. Všechny navržené i zrealizované projekty je možné nalézt na stránkách http://www.participativni-rozpocet.cz/praha3/ v oddíle Archiv. Problémy u projektů, které nemůže městská část realizovat, většinou nastávají z důvodů, že území, kterého se navrhovaný projekt týká, nemá městská část ve správě. Typický příkladem toho jsou návrhy na opravy chodníků nebo vybudování přechodů pro chodce, které jsou v kompetenci magistrátu. Proto doporučuji předem návrh prokonzultovat s pracovníkem městské části, který poskytne potřebné informace.
 
Máte už zpětnou vazbu, zda si realizované projekty lidé oblíbili?
Většina již realizovaných projektů se setkala s jednoznačně pozitivním přijetím.
 
Co byste vzkázal těm, kteří nějaký návrh na zlepšení veřejného prostranství mají, ale ostýchají se ho v rámci participativního rozpočtu podat?
Podání samotného návrhu je opravdu jednoduché. Každý se může spojit, ať už telefonicky nebo třeba přes email, s pracovníkem městské části, který má tuto agendu na starosti a ten mu jistě poradí a případně i vysvětlí všechno, co bude potřebovat. Kontaktní telefon je 222 116 221 nebo email: kristynaa@praha3.cz.

Radnice Prahy 3 si nechala zpravovat pár návrhů, které mohou sloužit jako inspirace pro ty, kteří nevědí, co a jak by se dalo realizovat a chtějí přitom v rámci participativního rozpočtu hlasovat. Můžete tyto návrhy popsat?
Nejprve bych chtěl zdůraznit, že následného hlasování v měsíci květnu o podpoře jednotlivých projektů se mohou zúčastnit všichni obyvatelé Prahy 3, tzn. i ti, kteří sami žádný projekt nenavrhli. Pokud by se však někdo chtěl zúčastnit participativního rozpočtu i formou podání nějakého návrhu a neměl zrovna vlastní nápad, máme připraveno i několik projektů, ze kterých mohou občané načerpat buď inspiraci, nebo si je i přímo osvojit a navrhnout je. Tyto projekty je možné nalézt na http://www.participativni-rozpocet.cz/praha3/2018/02/21/inspirace/
 
Podle čeho jste soudili, že právě o tyto úpravy by měli lidé zájem?
Domnívám se, že si lidé většinou ani neuvědomují, že občas stačí poměrně malá investice, aby se významně zlepšilo jejich okolí. Proto byly navrženy právě také projekty v oblasti, ve které bydlí velké množství lidí, a tudíž budou vynaložené prostředky vynaloženy ku prospěchu velké skupiny obyvatel s tím, že nemusí jít nutně o milióny.
 
Loni se do hlasování zapojilo 1182 lidí, převážně zástupců střední generace ze Žižkova. Věříte, že se do aktuálního ročníků zapojí více lidí a že projekt bude úspěšnějších i dalších čtvrtích Prahy 3?
Pevně věřím, že se podaří do participativního rozpočtu zapojit postupně i více obyvatel z celé Prahy 3. 


Další články
Nahoru