dnes
Čtvrtek - zatazeno
6°C
zítra
Pátek - prehanky-snih-dest
5°C
pozítří
Sobota - prehanky-snih
4°C
Pražský život

Nadační fond J&T podpořil Dětské krizové centrum

Částkou osmi set tisíc korun podpořil Nadační fond J&T fungování jediného zařízení v České republice, které se specializuje na problematiku sexuálně zneužívaných dětí. 

Nadační fond J&T  již od roku 2009 významně přispívá na provoz Dětského krizového centra.  Bez této podpory by Dětské krizové centrum nemohlo poskytovat odborné služby ohroženým dětem a jejich rodinám v realizovaném rozsahu a kvalitě.

Dětské krizové centrum poskytlo od začátku roku 2014 komplexní odbornou péči 292 dětem, z toho 131 klientů bylo do péče přijato v tomto roce, 177 klientů pokračuje v péči z minulého období.

„Pomoc ohroženým dětem byla pro nás vždy priorita, proto jsme rádi podpořili činnost Dětského krizového centra, které jako jediná organizace v České republice poskytuje týraným dětem služby v takovém rozsahu a kvalitě," říká ředitelka Nadačního fondu J&T Marie Oktábcová.  „Ceníme si profesionálního přístupu, odbornosti a vysokého pracovního nasazení odborníků v DKC, jejichž práce je velmi náročná a přitom tolik potřebná," dodává Marie Oktábcová.

V souladu se specializací zařízení největší část klientů přivedlo do Dětského krizového centra podezření z jejich sexuálního zneužívání. Jen od začátku roku 2014 se s touto závažnou problematikou na Dětské krizové centrum obrátilo k dnešnímu datu 67 nových klientů. Z celkového stávajícího počtu 308 klientů je v nyní péči centra z důvodu sexuálního zneužití 126 klientů.

„Podíl dětí, které pomoc našeho centra vyhledalo z důvodu sexuálního násilí, dosahuje čtyřiceti procent, navíc toto číslo má dlouhodobě stoupající tendenci. Alarmující je i fakt, že 39ti takto zneužitým dětem je méně než 6 let!  Neplatí obecné mínění, že sexuálně zneužívané bývají jen dívky. K dnešnímu dni zaznamenáváme poměr 99 dívek ku 27 chlapcům“, k zaměření Dětského krizového centra a statistikám klientů upřesňuje ředitelka centra Zora Dušková. 

Kromě sexuálně zneužívaným dětem Dětské krizové centrum pomáhá dětem psychicky či fyzicky týraným, dětem vyrůstajícím v ohrožujícím prostředí (domácí násilí, výskyt závislostí v rodině, závažné onemocnění v rodině), dětem z rodin s vyhrocenými rozvodovými spory, dětem, které trpí ztrátou blízké osoby, neurotickými a depresivními poruchy, jinak traumatizovaným, sebepoškozujícím se.

Dětské krizové centrum provozuje od roku 1996 také nonstop Linku důvěry, jejímž cílem je poskytovat nepřetržitou odbornou distanční pomoc dětem a jejich rodinám v krizových situacích.  První polovina roku 2014 potvrdila, že Linka důvěry je v dnešní době stále potřebnější. Oproti stejnému období loňského roku byl zaznamenán 30% nárůst kontaktů. 


Další články
Nahoru