dnes
Neděle - jasno
2°C
zítra
Pondělí - zatazeno
1°C
pozítří
Úterý - snih-dest
5°C
Pražská politika

Nadační fond Cesta ke vzdělání letos podpoří 57 projektů

Na začátku letošního roku rozhodla správní rada Nadačního fondu Cesta ke vzdělání o vyhlášení v pořadí už osmé výzvy pro podávání žádostí o nadační příspěvek. Požádat o finanční prostředky bylo možné do 31. března. Nadační fond letos obdržel celkem 74 platných žádostí v celkové výši požadovaných nadačních příspěvků 8 364 000 korun. Z toho 22 žádostí bylo podáno fyzickými osobami, tedy žáky, studenty a pedagogy, a 52 žádostí bylo podáno právnickými osobami, tj. zejména pražskými školami.

Správní rada nadačního fondu po podrobném projednání a vyhodnocení všech žádostí rozhodla o přidělení příspěvku celkem 57 žádostem v celkové výši 3 016 000 korun, podpořeno bude 21 žádostí, které podaly fyzické osoby a 36 žádostí, které podaly právnické osoby. Letos Nadační fond Cesta ke vzdělání opět podpořil účast žáků pražských škol na mezinárodních soutěžích a setkáních či odborných stážích v zahraničí. Díky prostředkům z nadačního fondu se také uskuteční v Praze několik mezinárodních soutěží.

Grantový program nadačního fondu byl i v letošním roce zaměřen na podporu studijních pobytů žáků a studentů a stáží pedagogů pražských škol na partnerských školách v zahraničí a na pomoc při jejich účasti na zahraničních soutěžích, festivalech, přehlídkách a konferencích. Dále na podporu rozvoje odborné spolupráce pražských škol s jejich zahraničními partnery a na přípravu mezinárodních soutěží, festivalů a přehlídek organizovaných pražskými školami na území Prahy. Podpora je rovněž směřována na usnadňování vzdělávání pražských žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a i na přípravu studentů na budoucí zaměstnání.

Kompletní přehled vyhodnocených žádostí podaných v letošním roce je k dispozici na stránkách nadačního fondu cestakevzdelani.praha.eu v sekci „Podpořené projekty“.


Praha 3: Nemůžete se za závažných důvodů dostavit k volbám?

12. ledna 2018 v 09:14

Volič může požádat ze závažných důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Další články
Nahoru