dnes
Úterý - skorojasno
12°C
zítra
Středa - zatazeno
10°C
pozítří
Čtvrtek - obcasny-dest
11°C
Na Rohanském ostrově vznikne velké území pro rekreaci
Stezka na Rohanském ostrově dostane nový povrch a bude rozšířena. Foto: archiv P8

Na Rohanském ostrově vznikne velké území pro rekreaci

Na pravém břehu Vltavy bude v prostoru Karlína a Libně zahájena revitalizace stávajícího neutěšeného brownfieldu. Na Rohanském ostrově vznikne velká zelená plocha, která bude sloužit jak pro zachytávání povodňové vlny, tak i jako prostor pro rekreaci Pražanů.

Velikost nově vzniklého retenčního prostoru bude plocha zhruba 200 000 m3. Vzhledem k tomu, že jde o nadregionální biokoridor, bude sloužit jako součást územního systému ekologické stability krajiny.

Pražští radní v úterý souhlasili s vypsáním veřejné zakázky na realizaci projektu, jejich rozhodnutí ještě musí potvrdit pražské zastupitelstvo. Předpokládané náklady na úpravu stávajícího brownfieldu jsou 130 milionů korun bez DPH.

Území bude sloužit jako součást územního systému ekologické stability krajiny. „Rozšířením retenčního prostoru dojde k vytvoření významného přírodního prvku, který vytvoří domovské prostředí celé řadě živočichů. Vznikne zde také místo pro oddych a rekreaci obyvatel a návštěvníků Prahy. Z vodohospodářského hlediska bude zajištěna přirozená retence vody v krajině během povodňových stavů,“ upřesnila radní hl. m. Prahy Jana Plamínková (STAN/Trojkoalice).

Hlavní část úprav bude představovat odtěžení a odvoz zeminy, položení propojovacího potrubí, vybudování čerpací stanice, tůní, pěších cest, zpevněných ploch, vegetační úpravy a výsadba nových dřevin. V celém prostoru stavby bude snížen terén a v lokalitě vzniknou přírodní a pobytové louky.

„Úpravy území byly navrženy tak, aby došlo k co nejmenším kolizím se stávajícími okolními investicemi. Takto řešené území vytvoří zajímavý, biologicky hodnotný krajinný prvek téměř ve středu hlavního města,“ dodala radní Plamínková.


Další články
Nahoru