dnes
Neděle - zatazeno
29°C
zítra
Pondělí - prehanky-dest
29°C
pozítří
Úterý - jasno
29°C
Na restaurování a další péči o sochy i pomníky vynaloží galerie téměř 16 milionů korun
Letos bude dokončena konzervace pomníku pomníku Praha svým vítězným synům na náměstí Pod Emauzy. Foto: archiv

Na restaurování a další péči o sochy i pomníky vynaloží galerie téměř 16 milionů korun

Na restaurování, údržbu, konzervaci a čištění soch a pomníků, které má ve správě, vynaloží Galerie hl. m. Prahy, jejímž zřizovatelem je hlavní město, letos téměř 16 milionů korun bez DPH . Z této částky připadá zhruba 10 milionů korun na projekty, kde se počátek realizace předpokládá již v tomto roce. Přes 5 milionů korun je vyhrazeno na opravu soch a sousoší na Karlově mostě.

Mezi probíhajícími akcemi, jejichž dokončení se předpokládá v rámci několika měsíců, je například dokončení konzervace pomníku sv. Václava na Václavském náměstí či pomníku „Praha svým vítězným synům“, zasvěceného památce československých legionářů, na náměstí Pod Emauzy. Příští rok má být dokončeno například restaurování Sloupu Panny Marie na Hradčanském náměstí. V celkovém součtu se jedná o 20 probíhajících projektů.

Mezi projekty, u nichž se začátek realizace předpokládá již tento rok, patří restaurování soch na Karlově mostě, sochy sv. Filipa z Neri z rampy Starých zámeckých schodů na Pražském hradě a nedávno sejmuté sochy sv. Jana Nepomuckého ve Spálené ulici v Praze 1. 

Zahájeno je již restaurování bronzových figurálních skupin pomníku Františka Palackého na Palackého náměstí, přičemž dokončení prací se předpokládá na letošní listopad 2018, s náklady 2,5 milionu korun bez DPH. V červenci budou zahájeny práce na čtyřech sousoších z Palackého mostu, která jsou nyní umístěna v areálu Národní kulturní památky Vyšehrad.

Termín dokončení je stanoven na květen 2019 s náklady dva miliony korun bez DPH. Ke 100. výročí konce 1. světové války bude letos úspěšně zrestaurován Pomník sanitářům v areálu fakultní nemocnice na Karlově náměstí s celkovými náklady 1,5 milionu korun (bez DPH). 

„Činnost Galerie hlavního města Prahy nespočívá, jak by se mohlo zdát, pouze ve výstavní činnosti, nýbrž i v péči o umělecká díla včetně soch a pomníků, které se nacházejí v její správě. V letošním roce se počítá s dokončením a zahájením prací na celkem 27 projektech. V souvislosti s dlouhodobou rekonstrukcí Karlova mostu je v tomto zařazeno také restaurování osmi soch a sousoší, umístěných na mostě,“ uvedl radní hl. m. Prahy Jan Wolf.

 „Zároveň je nutné brát na zřetel i nemalé výdaje na práce spojené s následky vandalismu. Například do konce září bude opravena a instalována utržená berla na soše sv. Vojtěcha a ulomené dlaně ze sousoší sv. Jana z Mathy na Karlově mostě, jehož autorem je F. M. Brokoff. Jedná se o statisícové náklady, které jsou bohužel vedlejším neblahým produktem velkého nárůstu cestovního ruchu,“ dodal radní Wolf.

„Galerii hlavního města Prahy byly v posledních letech přidělovány prostředky na údržbu a restaurování soch ve veřejném prostoru nebývalou měrou, a proto se daří v mnoha případech vracet významným památkám jejich důstojnou podobu. Ujali jsme se díky zvýšenému financování také několika dlouho zanedbávaných soch na exponovaných místech. Jsme spolu s veřejností vděčni za zvýšenou pozornost dříve málo doceňované oblasti naší práce,“ řekla ředitelka Galerie hl. m. Prahy Magdaléna Juříková.


Připomínky k Metropolitnímu plánu mohou lidé zasílat už jen týden

19. července 2018 v 17:19

Čas pro zasílání připomínek k Metropolitnímu plánu se krátí. Obyvatelé České republiky a městské části Prahy mají na jejich odeslání už jen sedm pracovních dní. Právě v posledním týdnu ale obvykle dochází k největšímu nárůstu doručovaných připomínek. Za první tři týdny se jich na pražském...

Zvýšení průtočnosti v úseku Vltavy na Maninách

18. července 2018 v 09:55

Rada Prahy včera vybrala nejvhodnějšího uchazeče o zakázku na zvýšení průtočnosti Vltavy na Maninách v rámci protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy. Stala se jím společnost Aquatest, a. s. s nabídkovou cenou 7 870 048,06 korun bez DPH.

Akční plán pro implementaci Územní energetické koncepce Prahy

18. července 2018 v 09:37

Hlavní město má od včerejška Akční plán pro implementaci Územní energetické koncepce hl. m. Prahy na období 2018–2022. Jde o dokument, který pro uvedené období definuje priority, opatření a projekty, které povedou k zajištění hospodárného nakládání s energií v souladu s udržitelným...

Další články
Nahoru