dnes
Středa - zatazeno
4°C
zítra
Čtvrtek - obcasny-dest
7°C
pozítří
Pátek - polojasno
4°C
Na protipovodňová opatření dá příští rok Praha přes 300 milionů korun
Velká voda v Praze. Foto: archiv MHMP

Na protipovodňová opatření dá příští rok Praha přes 300 milionů korun

Ve schváleném rozpočtu pražského magistrátu na rok 2014 je přes 300 milionů korun za protipovodňová opatření. Například na úpravu koryta Vltavy ve Velké Chuchli půjde příští rok 20 milionů, práce na kanalizaci ve Zbraslavi přijdou na 10 milionů.

Úkolem odborné komise bylo zjistit, co na území metropole při červnových povodních nefungovalo, co fungovalo jinak, co by měla Praha odstranit v dlouhodobém a krátkodobém horizontu, co je třeba dobudovat, zda a pro které oblasti je třeba zpracovat matematický a fyzikální model hl. m. Prahy, či jak zabránit černým stavbám v záplavové zóně.

Předsedou komise byl jmenován I. náměstek primátora Jiří Vávra. Systém protipovodňové ochrany podle závěrů komise fungoval – až na některé výjimky – tak, jak měl. Mobilní zábrany byly po povodni řádně zakonzervovány a uloženy; jsou připraveny pro případné okamžité použití. Objevily se nepředpokládané problémy s kanalizací ve Zbraslavi a v Libni, které se musí vyřešit – proto na ně jsou v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky.

Ke škodám a problémům došlo také na územích, jimiž protékají pravostranné přítoky Vltavy – Botič a Rokytka. Komise dospěla k závěru, že je třeba upravit a změnit Povodňový plán hl. m. Prahy a jednotlivých městských částí tak, aby byl v souladu s možnostmi ovlivnění hladiny těchto toků.

Magistrátní komise sumarizovala požadavky na změny a rozdělila je do dvou základních skupin.

Skupina A zahrnuje celkem 10 lokalit nebo aktivit, které je nutné řešit okamžitě nebo co nejdříve to bude možné. Jsou buďto nezbytné pro bezpečnou funkci stávajícího systému protipovodňové ochrany (oprava a doplnění na Zbraslavi, výstavba nové čerpací stanice na Rokytce v Libni, opravy na Kampě) nebo mohou významným způsobem jeho funkčnost rozšířit a podpořit. Jejich realizace je nezbytná v horizontu jednoho až dvou let. Odborným odhadem byly stanoveny předpokládané náklady na přípravu a realizace těchto opatření nebo činností. Osm těchto položek bylo zahrnuto do návrhu rozpočtu na rok 2014 a dvě jsou již finančně zajištěny v roce 2013.

Skupina B zahrnuje prozatím 10 lokalit a aktivit, které je nutné podrobněji prověřit, prozkoumat a v případě prokázání potřeby a nezbytnosti jejich realizace je zahrnout do programu pro rok 2015 a další. Dvě z nich – nepochybně potřebné zlepšení odtokových poměrů na jihu Prahy pod soutokem Vltavy s Berounkou a pořízení fyzikálního modelu Trojské kotliny – jsou navrženy k zahájení v příštím roce a jsou proto zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2014.

praha-12-u-kina-nahled „Všechny dosud evidované a doporučené akce, zahrnuté do obou skupin, byly pro potřeby plánování odborně oceněny. Náklady budou postupně upřesňovány tak, jak bude provedena projektová příprava a budou připraveny smlouvy na jejich realizaci,“ řekl náměstek Vávra.

Celkem se do pražských preventivních protipovodňových opatření investuje v příštím roce 307,3 milionů korun.

Příklady strategických investic ze schváleného rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2014 – protipovodňová opatření

kanalizace Zbraslav, zvýšení PPO 10 000 tis. Kč
čerpací stanice Rokytka, Doky 20 000 tis. Kč
opěrná zeď Kampa, U Školky 3 800 tis. Kč
odvodnění Velká Chuchle 15 000 tis. Kč
koryto Vltavy, Velká Chuchle 20 000 tis. Kč


Galerie 1 hostila narozeninové Vostrý kafe

13. ledna 2018 v 15:39

Vostrý kafe, pravidelná pánská setkání pro mužné sousedy z Prahy 1, slaví první narozeniny a od nového roku se navíc stěhuje do Galerie 1, kde se nyní bude jednou za měsíc konat. Prvním letošním hostem byl Michal „Radar“ Vrátný.

Další články
Nahoru