dnes
Sobota - zatazeno
4°C
zítra
Neděle - prehanky-snih
3°C
pozítří
Pondělí - snih
2°C
Na pražských pískovištích byla objevena vysoká koncentrace těžkého kovu kadmia
Ilustrační foto: archiv

Na pražských pískovištích byla objevena vysoká koncentrace těžkého kovu kadmia

V Praze je podle ekologického sdružení Arnika koncentrace těžkého kovu kadmia vyšší, než dovolují normy. Tento toxický prvek se ukládá v lidském těle, přičemž škodí zejména dětem, které jsou jeho působení vystaveny od raného věku. Sdružení proto testovalo písek na pražských pískovištích a téměř u všech vzorků byly limity překročeny, někde dvojnásobně.

Kadmium

Patří mezi těžké kovy. Jedná se o karcinogen, který mimo jiné negativně působí na funkci ledvin a metabolických reakcí. S kadmiem se můžeme setkat v barvách a glazurách. Kadmium je bioakumulativní a persistentní kov – díky odolnosti kadmia vůči rozkladu se s ním setkáváme ve všech složkách životního prostředí.

Použití kadmia je omezeno například směrnice o nebezpečných látkách v elektrickém a elektronickém zařízení, směrnicí o bezpečnosti hraček nebo limity pro materiály, které přichází do kontaktu s potravinami.

Průzkum byl zaměřen na pískoviště v obytných oblastech, v místech s vysokým dopravním zatížením či blízko spalovny odpadů. Celkem bylo otestováno 9 pískovišť – v Dejvicích nedaleko třídy Jugoslávských partyzánů a Evropská, na Proseku nedaleko dálnice na Teplice, v Holešovicích, u Hlavního nádraží, v Malešicích či na Spořilově nedaleko Jižní spojky.

Vzorky byly odebírány jednak v pískovišti, jednak v okolí herních prvků tam, kde bylo pískem vysypáno celé hřiště. Vzorky byly prosety sítem na velikost 125 micrometrů tak, aby bylo zachyceno co nejvíce prachových částic, na kterých ulpívá nejvíce zplodin těžkých kovů.

Následně došlo k testům odebraného materiálu v laboratořích Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na obsah toxických těžkých kovů. Výsledky odhalily nadlimitní množství kadmia u všech vzorků s výjimkou jediného. Namísto 0,5 mg/kg bylo na většině míst naměřeno 0,64 mg/kg. V pěti případech pak bylo množství kadmia překročeno téměř dvojnásobně, a to v koncentraci 0,96 mg/kg.

Vůbec nejvyšší koncentrace těžkých kovů, a to hlavně kadmia a olova, byly naměřeny na pískovišti v Holešovicích nedaleko Pražské tržnice a na sídlišti v Malešicích.

S pískem na hřištích přichází děti do kontaktu často a současně existuje riziko, že se v něm budou hromadit škodlivé látky. „Bohužel není množství kadmia jen vyšší, než jak stanoví limity, ale Praha v tomto ohledu vychází hůře i z porovnání s obdobnými studiemi v zahraničí. Studie z Madridu, Hongkongu či Kazachstánu většinou prokázaly nižší hodnoty než v Praze,“ říká k výsledkům Karolína Brabcová z Arniky, vedoucí projektu S čím si v Praze hrajeme.

Z výsledků vyplývá, že u zvýšené hladiny kadmia nelze jednoznačně ukázat na konkrétní a izolovaný zdroj a viníka. „Mezi pravděpodobné faktory stojícími za vyšší koncentrací kadmia lze zařadit automobilovou dopravu a s ní spojenou prašnost v Praze. Dále také nelze opomenout různé (nejen) průmyslové zdroje spojené se spalováním fosilních paliv,“ říká odborník Arniky na chemické látky Milan Havel.

„Je zřejmé, že nejčastější příčinou kontaminace je znečištění způsobované hustým automobilovým provozem, případně průmyslovým zdrojem typu spalovny či teplárny,“ souhlasí Brabcová.

„U ostatních kovů (olovo, zinek, rtuť, měď a chrom) Arnika společně s Vysokou školou chemicko-technologickou naměřila podlimitní hodnoty. To platí i v porovnání se zahraničními studiemi či průzkumem provedeným přímo Arnikou ve středoasijském Kazachstánu,“ doplňuje Havel.


Děti, které navrhly hřiště, přišly na radnici

13. prosince 2017 v 07:24

Minulý týden zastupitelstvo MČ Prahy 10 přivítalo žáky ze Základní škola Karla Čapka, kteří se aktivně zapojili do participativního rozpočtu. Navrhli vznik workoutového hřiště V Heroldových sadech, veřejnost jejich návrh odhlasovala. Dnes je hřiště již několik měsíců úspěšně...

Další články
Nahoru