dnes
Neděle - zatazeno
16°C
zítra
Pondělí - jasno
21°C
pozítří
Úterý - oblacno
20°C
Právo

Na co by měli zaměstnanci a zaměstnavatelé myslet při dlouhodobějším využívání home office?

Vláda oznámila postupné rozvolňování nouzových opatření souvisejících s epidemií COVID – 19 a s tím lze očekávat i postupný návrat k běžnému pracovnímu režimu většiny firem. Nicméně je velmi pravděpodobné, že poté kdy si firmy nuceně vyzkoušely fungovaní v režimu home-office, budou zvažovat jak zaměstnavatelé, tak i zaměstnanci, zda-li ve větší míře tento režim nevyužívat i nadále.

Pokud se home-office po vzoru západních zemí začně běžně uplatňovat i na českém pracovním trhu, je třeba na tuto formu práce pamatovat i v pracovních smlouvách a při sjednávání si podmínek zaměstnání. Na co by měly obě strany myslet jsme se bavili s experty na pracovní právo advokátní kanceláře Rowan Legal.

Na co musí pamatovat zaměstnavatel, chce-li aby se home-office stál běžnou formou výkonu práce ve firmě? 

Je třeba rozlišovat, zda home-office má být spíše výjimečnou záležitostí nebo má být u zaměstnance využíván pravidelně. Podle četnosti pak lze doporučit také formu dohody se zaměstnancem. Domníváme se, že v případě menší četnosti může postačovat dohoda ústní, což byla nejčastější forma v současné epidemiologické krizi, případně e-mailová. Pokud zaměstnavatelé budou zvažovat větší četnost lze doporučit písemnou dohodu se zaměstnancem, která by blíže stanovila mj. místo výkonu práce, podrobnější podmínky BOZP, pravidla ohledně pracovní doby (pokud dochází k jejich změně) či například kontrolní mechanismy. V případě, kdy taková dohoda nezasahuje do práv a povinností upravených v pracovní smlouvě, nemusí tato dohoda představovat její dodatek.

Co konkrétně by z pohledu zaměstnavatele měla dohoda při trvalém zavedení home-office obsahovat? 

Zaměstnavatelé by měli v takovém případě zvážit vytvoření interní směrnice, která by blíže upravovala možnost čerpání a podmínky fungování home-office. Měla by tak obsahovat mj.: specifikaci, kteří zaměstnanci můžou home-office využívat a jak často; ujednání upravující využívání pracovních pomůcek a případnou odpovědnost za svěřené hodnoty; způsob evidence pracovní doby (timesheets); způsob evidence přesčasů; způsob předávání, kontroly a vyhodnocování výsledků práce; otázku náhrady výdajů příslušejících zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce (za využití vlastního počítače, náklady na služby spojené s výkonem práce, jako je energie apod.); nebo pravidla chování práce z domova a informace o BOZP.

Jaké má možnosti zaměstnanec, který by si chtěl zjednat home-office jako pravidelný režim výkonu svého zaměstnání?

Pro dlouhodobou úpravu práce z domova a dohodu se zaměstnavatelem může zaměstnanec v praxi zvažovat dva režimy home-office, a to režim domáckého zaměstnance dle § 317 zákoníku práce, nebo režim home-office, který je obdobou práce na pracovišti. V tomto případě pracovní dobu stanovuje zaměstnavatel. V pozici domáckého zaměstnace, která je z pohledu zaměstnanců asi preferovanou formou,  vykonáváte sjednanou práci v pracovní době, kterou si však sám rozvrhujete. Pracovněprávní vztah v tomto režimu má specifickou povahu a vylučuje tak soustavnou kontrolu ze strany zaměstnavatele.  V režimu domáckého zaměstnance navíc dochází také ke sjednání místa výkonu práce na místě odlišném od pracoviště zaměstnavatele.

Co může zaměstnanec požadovat, aby dohoda se zaměstnavatelem obsahovala? 

Dle zákoníku práce má zaměstnanec právo na úhradu nákladů spojených s výkonem práce z domova. Tyto můžou vzniknout např. z důvodu používání vlastního vybavení, internetového připojení, nákladů za energie apod. U dlouhodobější práce z domova může být pro obě strany efektivním řešením stanovení paušální částky, kterou bude zaměstnavatel v případě home-office zaměstnanci vyplácet. Tuto otázku by tak měl zaměstnanec se zaměstnavatelem vždy vyřešit s předstihem a upravit jí v dohodě na samotném počátku.

Má forma domáckého zaměstnání i nějaká úskalí? 

Domáckému zaměstnanci například při jiných důležitých osobních překážkách v práci nepřísluší náhrada mzdy nebo platu, nebo pokud jde o náhradu mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti či karanténě. Dále mu například nepřísluší mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek.

Z pohledu zaměstnavatele pak nemusí být režim § 317 zákoníku práce vyhovující např. z povahy služby, kterou zákazníkům nabízejí a budou tedy spíše preferovat, aby zaměstnanec konal práci v pracovní době stanovené zaměstnavatelem.

Co by mělo zaznít závěrem?

Závěrem lze říci, že pokud se oba režimy home-office v důsledku zkušenosti obou stran během nouzového stavu způsobeného epidemií Covid-19 stanou běžnou praxí v českém prostředí, budou vyžadovat dohodu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ohledně celé řady klíčových otázek. Přičemž platí, že zaměstnavatel nemůže zaměstnance k práci z domova nutit a musí se s ním na jeho zavedení i fungování dohodnout. Na home-office také ale nemá zaměstnanec nárok. Vše je o vzájemné dohodě obou stran.


Rodičům zůstává nárok na ošetřovné do 30. června 2020

28. května 2020 v 09:49

Až do 30. června zůstává nárok na ošetřovné všem rodičům, kteří se z objektivních důvodů rozhodnou neumístit dítě do školy či školky. Důvod pak uvedou v aktualizovaném tiskopisu „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Podpora zůstává ve výši 80 % denního vyměřovacího základu za...

Bezplatné právní poradenství v Praze 11

26. května 2020 v 08:38

Potřebujete právní radu a nemáte se na koho obrátit? Využijte bezplatné právní poradenství, které zajišťuje pro své občany městská část Praha 11 ve spolupráci s neziskovou organizací Iuridicum Remedium.

Bezplatná právní poradna Prahy 13

26. května 2020 v 08:23

Základní právní poradenství zdarma nabízí radnice třinácté městské části občanům v problematické situaci.

Lidé se dotazují ohledně stavu výplaty ošetřovného, nemocenské nebo peněžité pomoci v mateřství

18. května 2020 ve 23:05

Na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) se v posledních týdnech obracejí někteří její klienti s dotazy ohledně stavu výplaty ošetřovného, nemocenské nebo peněžité pomoci v mateřství. ČSSZ na svých webových stránkách v pátek 15. května spustila online kontaktní formulář, jehož...

Předpoklady pro poskytování služeb zprostředkovatele aneb Jak dále podnikat po účinnosti Realitního zákona?

2. května 2020 v 15:29

Podrobněji si rozebereme základní předpoklady, aby mohl realitní zprostředkovatel služby realitního zprostředkování poskytovat. Do současnosti tyto předpoklady nebyly jakýmkoliv právním předpisem komplexně upraveny. Pozor, ačkoliv je Realitní zákon účinný teprve od 3. března, tak se díky nouzovému...

Jaký bude mít Brexit vliv na ochranné známky EU?

8. dubna 2020 v 10:50

Pokud jste vlastníkem ochranné známky Evropské Unie, určitě uvažujete, jaký vliv na vaši ochrannou známku bude mít Brexit. Ochranné známky Evropské Unie, které byly zapsány před koncem takzvaného přechodného období (tj. před 31. 12. 2020, ale může být prodlouženo), budou nadále platné i ve Velké...

Odklad splátek kvůli epidemii COVID-19

4. dubna 2020 v 07:46

Lidé a firmy se nemusejí obávat toho, že o nich bude v případě odložení splátek úvěrů kvůli důsledkům epidemie COVID-19 v Bankovním či Nebankovním registru klientských informací (BRKI, NRKI) zapsaná tzv. negativní informace, tedy informace o tom, že svůj úvěr řádně...

Následky Brexitu: Jaké změny čekají Čechy pracující v Británii?

11. března 2020 v 16:01

Od prvního února není Velká Británie členem Evropské unie. Takzvaný brexit vyvolává i nadále nejistotu v téměř všech oblastech společenského života v Británii i mimo ni. Jaké změny způsobí brexit na domácím i evropském pracovním trhu? Mezi lidmi kolují různé fámy, které jsou často zavádějící či...

Praha 9: Bezplatná právní poradna vždy ve středu

2. března 2020 v 09:18

Služba radnice deváté městské části je poskytována sociálně slabším občanům, kteří nemohou za právní služby platit a mají trvalý pobyt na území MČ Prahy 9.

Bezplatná právní poradna na radnici Prahy 13

25. února 2020 v 10:20

Základní právní poradenství nabízí radnice třinácté městské části občanům v problematické situaci. Centrum právní pomoci poskytuje občanům Prahy 13 základní právní poradenství zdarma.

Praha 13: Centrum právní pomoci poskytuje základní právní poradenství zdarma

26. ledna 2020 v 07:25

Centrum právní pomoci je určeno pro ty, kteří se z různých důvodů ocitli v problematické situaci a nevědí si sami rady. Poskytne základní radu, jak v konkrétním případě postupovat. Radí v oblasti rodinného a pracovního práva, náhrady škody, ve spotřebitelských záležitostech, v otázkách nájmu a...

Další články
Nahoru