Dnes Středa - polojasno 18°C
Zítra Čtvrtek - polojasno 18°C
Středa 5. 10. 2022
Svátek má Eliška
Zpravodajství
Aktuální zprávy z hlavního města
Na bohnickém hřbitově pro choromyslné pohřbili Italy i filmového Mozarta, ponuré místo se otevře veřejnosti
Kaple na hřbitově hrozí zřícením, dočká se rekonstrukce. Foto(4x): MČ Praha 8

Na bohnickém hřbitově pro choromyslné pohřbili Italy i filmového Mozarta, ponuré místo se otevře veřejnosti

Majitelem takzvaného hřbitova bláznů v Bohnicích se stane hlavní město, které ho následně svěří do správy radnice Prahy 8, stát by se tak mělo letos v květnu. Hřbitov původně patřil bohnické psychiatrické nemocnici a byli zde pohřbíváni zesnulí choromyslní lidé.

Několik let trvající jednání o správcovství hřbitova nyní díky aktuálnímu rozhodnutí vedení hlavního města končí. Hřbitov rozkládající se na ploše přes 25 tisíc metrů čtverečních se dostává do správcovství Prahy 8. Dříve patřil pod Ministerstvo zdravotnictví, následně byl jako nepotřebný majetek předán Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a byl uzavřen pro veřejnost.

bohnicky-hrbitov

Letecký pohled na hřbitov

Hřbitov se nachází západně od areálu nemocnice v těsné blízkosti zahrádkářské kolonie, zvířecího hřbitova a přírodní památky Bohnické údolí. Na hřbitovní ploše se nachází památná mohyla věnovaná obětem první světové války a součástí je i objekt původně využívaný jako kaple a márnice. Hřbitov má dvě brány, hlavní je umístěná na západní straně a vedlejší stojí na východní.

„Moc všem děkuji za podporu a pomoc. Jak to půjde, určitě obnovíme komentované prohlídky a pustíme se do úklidu. Někdy i Don Quijote vyhraje boj s větrnými mlýny,“ uvedl místostarosta Prahy 8 Jiří Vítek, který zde osobně za necelých deset let provedl v rámci komentovaných prohlídek více než 5600 návštěvníků. 

Bohnický hřbitov byl dokončen a vysvěcen 12. září 1909 jako součást Psychiatrické léčebny v Bohnicích. Jako první na něm byl pohřben jedenáctiletý František Janovský. Ročně se zde pohřbívalo asi 80 pacientů, kteří v psychiatrické léčebně (dnes se používá název nemocnice) zemřeli. Celkem zde jsou pochovány přes čtyři tisíce lidí.

V roce 1916 podlehli epidemii tyfu i mnozí italští pacienti, kteří sem byli evakuováni z italských ústavů před postupující válečnou vřavou. Od sedmdesátých let dvacátého století se na hřbitově již nepohřbívalo a místo postupně chátralo.  

Poslední takzvanou světskou slávu zažil hřbitov v roce 1984, kdy se v ponurých kulisách bohnického hřbitova filmovalo ukládání W. A. Mozarta do hromadného hrobu. Šlo o jednu ze závěrečných scén z filmu Amadeus režiséra Miloše Formana. V roce 1989 někdo úmyslně zapálil kapličku s márnicí a místo se stalo skládkou odpadu.

Od roku 2013 se o hřbitov jako dobrovolník začal starat současný místostarosta Prahy 8 Jiří Vítek, který v průběhu prvního roku odvezl více jak 30 tun odpadu, od ledniček až po stavební materiál.

Se skupinou dobrovolníků místo začal pročišťovat od náletových dřevin a prováděl zde populární komentované prohlídky. Od roku 2015 žádal Prahu 8 o uskutečnění převodu pod městskou část z důvodu obav, aby jednou nezmizel hřbitov z povrchu zemského ve veřejné dražbě, jako se stalo u mnoha jiných zapomenutých míst.

V roce 2018 pomohl italskému ministerstvu obrany identifikovat badatelskou činností všech 48 osob italské národnosti, kteří byli v Bohnicích pohřbeni.

Předloni zastupitelstvo Prahy 8 požádalo o svěření hřbitova do správy městské části. Včera Rada hl. m. Prahy tento krok schválila a umožnila převod ze státu jako nepotřebný majetek. V současné době bude probíhat administrativní část převodu, což může trvat několik měsíců.

Jaká bude budoucnost hřbitova?

V první řadě je třeba opravit vandaly poškozenou vstupní bránu a branku, následně provést úklid hřbitova a prořezání rostoucích náletových dřevin. Následně vypracovat projekt na rekonstrukci kapličky tak, aby byl ponechán genius loci a zabránilo se hrozícímu zřícení. Poté obnovit komentované prohlídky a umožnit opět vstup veřejnosti.

bohnicky-hrbitov-1 „Není třeba měnit něco, co návštěvníky tolik láká, tedy to kouzlo neplynoucího času. Jen je třeba zabránit hrozícímu zřícení dominanty hřbitova – kapličce s márnicí. A také opravit mohylu věnovanou vojákům zemřelým ve světové válce,“ řekl místostarosta Vítek. Hřbitov by se i měl dočkat pravidelné údržby a lepšího zabezpečení, které zamezí neoprávněnému vstupu a rozšiřování černých skládek.

„Dané území je v bezútěšném stavu a pro stát to byl zbytný pozemek. Docházelo tady k neoprávněným vstupům a vznikaly černé skládky. Městská část má zájem o tento pozemek a chce se o něj starat a za to jsem moc rád. Přestože jde o bývalý hřbitov, náleží mu patřičná péče,“ sdělil pražský radní pro oblast majetku Jan Chabr.

bohnicky-hrbitov-2 „Věřím, že léta neudržovaný bohnický hřbitov se převodem do správy městské části dočká pravidelné údržby, aniž by ztratil svou neopakovatelnou atmosféru. Přestože se na něm už mnoho let nepohřbívá, stále je to pietní místo, a tak by se k němu mělo přistupovat,“ uvedla Milena Johnová, pražská radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

„Jsem moc rád, že rada hlavního města podpořila bezúplatný převod areálu bývalého ústavního hřbitova v Bohnicích ze státu do správy Prahy 8. Chceme zachovat genius loci tohoto místa, provést nezbytné citlivé opravy a zároveň učinit taková opatření, která zabezpečí tento areál proti vandalismu,“ uzavírá radní Prahy 8 pro majetek Tomáš Slabihoudek.


Autor: Jan Puci
Další články
Nahoru