Dnes Pondělí - obcasny-dest 17°C
Zítra Úterý - oblacno 12°C
Pondělí 15. 4. 2024
Svátek má Anastázie
Nabídka pro inzerenty
Inzerujte na serveru www.prazskypatriot.cz za zvýhodněné ceny.
Občanská sdružení

Mokřady pro lidskou pohodu

Světový den mokřadů se slaví 2. února. Tématem letošního roku je Wetlands and human wellbeing, tedy mokřady pro lidskou pohodu. Český svaz ochránců přírody již 21 let vykupuje za podpory veřejnosti přírodně cenná místa, která následně ve spolupráci s místními pozemkovými spolky chrání či obnovuje. Z 56 dosud vykoupených lokalit má téměř polovina, tedy 27, výrazně mokřadní charakter. I na některých dalších však jsou vodní prvky, jako potůčky, prameniště či občasně podmáčené plochy.

V roce 2018 se k této aktivitě přidal i Nadační fond Veolia s programem Vraťme vodu přírodě. Za dobu trvání programu přispěl k záchraně 19 hektarů mokřadů v celkové výši bezmála 8 milionů korun. V roce 2023 nejen na záchranu mokřadů poskytl fond více než 2,5 milionů korun.

Program Vraťme vodu přírodě podporuje také transfery obojživelníků. Během jarních měsíců bylo zajištěno 19 kritických úseků komunikací, které spočívá v instalaci dočasných zábran podél komunikací, které obojživelníky navedou na místa, kde se mohou bezpečně dostat na druhou stranu. Díky těmto opatřením bylo v roce 2023 zachráněno více než 20 000 obojživelníků.

Na začátku roku 2023 přispěl fond na výkup podmáčené rákosiny Nad Hájkovským rybníkem v nivě Bakovského potoka o celkové výměře 4089 m2. A následně podpořil i jeho celkovou revitalizaci. Projekt zahrnoval vykosení a odstranění větší části rákosiny, vybudování tůně o výměře cca 300 m2, prosvětlení náletových dřevin a snížení části terénu při břehu Bakovského potoka pro vytvoření rozlivné plochy. Cílem projektu je posílit výskyt kostivalu českého (dle červeného seznamu silně ohrožený druh), zejména však vytvořit vhodné podmínky pro obojživelníky, kteří se v okolí vyskytují, ale vzhledem k intenzivnímu rybníkářskému hospodaření na většině okolních vodních ploch se jejich podmínky k životu výrazně zhoršují (kuňka ohnivá, rosnička zelená, čolek obecný, čolek velký, ropucha obecná, skokan hnědý a skup. zelených skokanů).

V Cholupickém mokřadu pomohl před třemi lety realizovat prořezávku olšového náletu. V oblasti mokřadu se v současné době nachází několik drobných tůní, které slouží jako stanoviště různým druhům na vodu přímo vázaných organismů (při provedených průzkumech zde bylo objeveno 13 druhů vážek a 5 druhů obojživelníků). V roce 2023 tady vznikla další tůň o velikosti cca 30 m2 s maximální hloubkou 1 m, aby ji mohlo v průběhu roku osídlit co největší spektrum organismů.

Sedmihorské mokřady podporuje fond dlouhodobě, v roce 2023 byla finanční podpora využita na nákup a instalace měřících zařízení, které umožní dlouhodobé sledování dat o hladině podzemní vody v této lokalitě a jejich následné vyhodnocení.

Unikátní lokality Pod Trojanem a Hajnice na Jihlavsku přešly v roce 2023 do vlastnictví Českého svazu ochránců přírody.  Dohromady více než hektar zajímavých různorodých luk s potůčkem a břehovými porosty. V obou případech se jedná o rozsáhlé mokřadní komplexy, které zázrakem přežily plošná odvodňování druhé poloviny 20. století, ale jejich druhové bohatství, zahrnující mnoho zajímavých a vzácných druhů rostlin, hub, pavouků, hmyzu či ptáků, ohrožoval nezájem jejich vlastníků o údržbu.

Roky zde nikdo nekosil ani nepásl, cenné mokřady zarůstaly a druhy ubývaly. V tomto stavu je před zhruba dvaceti lety objevili členové Pozemkového spolku Gallinago. Navázali spolupráci s některými vlastníky pozemků a začali se o ně starat. Opět se zde posílili či obnovili populace mokřadních orchidejí, vzácných všivců, masožravých rosnatek či pestrobarevných hub voskovek, opět zde hnízdí bahňáci, poletují hnědásci, ohniváčci, přástevníci.

Bývalá cihelna Chmeliště měla být v rámci rekultivace zavezena, třebaže v ní vznikly tůně s výskytem řady vzácných druh vážek a masožravých bublinatek. Díky Místu pro přírodu se podařilo tuto lokalitu zachránit. Jelikož menší tůně postupně zarůstají a zanikají, koncem loňského roku byly tři opět obnoveny. Na novou sezónu 2024 je tak lokalita připravena v plné parádě.

Pro zachování biodiverzity mokřadních lokalit je třeba nejen obnovovat vodní režim, ale i plochy pravidelně kosit či spásat, neboť s rozvojem vysokých expanzivních bylin a následně křovin biodiverzita výrazně klesá a konkurenčně slabší – tady ty nejvzácnější druhy – vymírají. V roce 2023 se Nadační fond Veolia rozhodl finančně podpořit i tuto aktivitu, díky níž bylo takto obhospodařováno 7 různých oblastí.

Pokračovala i podpora oblasti Východočeská Sahara. V letech 2023–2027 by zde každý rok měly vzniknout 3 nové tůně. 

Proč je tak důležité pomáhat mokřadům
„Těch důvodů je mnoho,“ vysvětluje Jan Moravec z Českého svazu ochránců přírody. „Jedním z nejdůležitějších je ochrana druhové rozmanitosti. Na mokřadech roste a žije velké množství druhů rostlin a živočichů, které jsou přizpůsobeny těmto zvláštním podmínkám a jinde by nepřežily. Ať již jde o žáby, různé druhy vážek, vodních brouků, některé druhy planých orchidejí, masožravé rostliny, vzácné mechy, houby, pavouci a mnoho dalších. Dalším důvodem je pak příznivé ovlivňování pohybu vody v krajině. Čím dál častěji se střídají období, kdy je vody málo či zase mnoho. Mokřad dokáže v době dešťů velkou část vody zadržet, a když pak neprší, ještě dlouho si vodu uchovává, ochlazuje okolí, zásobuje vodou studny a podobně. Tam, kde byly mokřady v minulosti zničeny, veškerá dešťová voda rychle odteče, způsobí povodeň a pak je katastrofální sucho.“

S vykupováním mokřadů můžete pomoci. Projekt Vraťme vodu přírodě podpoříte nákupem dárku v nadačním e-shopu. Minimálně 20 % z ceny každého předmětu jde do veřejné sbírky projektu a stejnou částku pak do sbírky věnuje i NF Veolia.

Zdroj: Nadační fond VeoliaAutor: Alo

Chráněná dílna dostala podporu, přispět můžete i vy

23. března 2024 v 07:33

Projekt chráněné dílny podpořil Nadační fond Veolia v rámci programu STARTér, Věř si a podnikej! Chráněná dílna Mistka Sewing v Havířově se zaměřuje především na šití ekologických obalů na chleba, svačiny, ovoce či zeleninu.

Pečujte o poškozenou pokožku a pomozte přírodě

7. března 2024 ve 12:44

Propolis je zázrakem včelího umění, má antibakteriální účinky, podporuje hojení a pečuje o poškozenou pokožku. Dopřejte si přírodní medovou péči.

Udělat dobrý skutek můžete kdekoli

8. února 2024 v 10:42

Udělat dobrý skutek pro přírodu můžete, ať už sedíte v práci, jedete v tramvaji, nebo odpočíváte doma. Koupí certifikátu pomůžete vykoupit české mokřady, které by se jinak proměnily v suché pláně a certifikát může být i krásným dárkem.

Mokřady pro lidskou pohodu

7. února 2024 v 10:56

Světový den mokřadů se slaví 2. února. Tématem letošního roku je Wetlands and human wellbeing, tedy mokřady pro lidskou pohodu. Český svaz ochránců přírody již 21 let vykupuje za podpory veřejnosti přírodně cenná místa, která následně ve spolupráci s místními pozemkovými spolky chrání či obnovuje....

Vánoční bazáárek 2023 pomohl dvěma chlapcům

20. ledna 2024 v 07:36

Výtěžek z dobročinné charitativně- kulturní akce Vánoční bazáárek 2023, kterou již 9tým rokem pořádal Nadační fond Šestý smysl  za podpory radnice Prahy 6 činil 134 670 korun. Obdarováni byli dva 6letí chlapci z Prahy 6.

Praha 2: Darujte potraviny na náměstí Míru

19. prosince 2023 v 15:52

Obyvatelé Prahy 2, ale i všichni, kteří chtějí udělat před Vánocemi dobrý skutek, budou mít příležitost ve středu 20. prosince. Na náměstí Míru, v parku vedle baziliky sv. Ludmily bude od 10 do 15 hodin probíhat sbírka potravin.

Praha 6: Navštivte Vánoční Bazááár

7. prosince 2023 ve 14:29

Devátý ročník Vánočního Bazáááru s kulturním programem pro celé rodiny, který bude spojený s prodejem předmětů z charitativní sbírky, se koná v pátek a sobotu 8. a 9. prosince

Program Adopce na dálku Arcidiecézní charity Praha změnil životy 36 tisícům chudých dětí

6. prosince 2023 v 10:25

Program Adopce na dálku, který organizuje Arcidiecézní charita Praha, je nejdéle fungujícím českým rozvojovým projektem v zahraničí. Od roku 1993 pomohl více než 36 tisícům nejchudších dětem. Díky českým dárcům získaly vzdělání a s ním šanci na lepší...

Praha 6: Drobné dárky nakoupíte na radnici

6. prosince 2023 v 07:29

Pokud chcete podarovat blízké drobností a k tomu udělat ještě dobrý skutek, můžete nakoupit dárečky na radnici.

Podpora drobným živnostníkům a nová pracovní místa

26. listopadu 2023 v 08:58

Nadační fond Veolia v listopadu v rámci programu STARTér, Věr si a podnikej! pomohl v začátcích podnikání 15 drobným živnostníkům, kteří vytvořili 21 nových pracovních míst. Schválené projekty z Moravskoslezského a Olomouckého kraje si rozdělily celkem více než...

Dejme dětem šanci na Slunečním náměstí

25. listopadu 2023 v 08:53

Na radnici Prahy 13 si ve středu 29. listopadu můžete koupit teplý nápoj neboněkterý z reklamních předmětů a tím pomoci dětem.

Další články
Nahoru