dnes
Čtvrtek - polojasno
26°C
zítra
Pátek - obcasny-dest
24°C
pozítří
Sobota - oblacno
30°C
Místostarostka Prahy 3 Říhová: Nemá být podstatné, do které školy rodiče své dítě zapíší
Místostarostka Prahy 3 Lýdia Říhová vítá prvňáčky ve škole. Foto: P3

Místostarostka Prahy 3 Říhová: Nemá být podstatné, do které školy rodiče své dítě zapíší

Jak se staví k dopadům reformy regionálního školství? Jaké úpravy a rekonstrukce škol v třetí městské části byly provedeny během letních prázdnin? Na jaké noviny se mohou mladí lidé těšit? Co by chtěla stihnout do říjnových voleb? Na tyto a další otázky serveru Pražský patriot odpovídala místostarostka Prahy 3 pro oblast školství Lýdia Říhová (Koalice pro Prahu 3).

Po uvedení do funkce místostarostky Prahy 3 jste uvedla, že se v období před podzimními volbami chcete zaměřit zejména na dopady reformy financování regionálního školství. Co jste v tom již podnikla a na co se chystáte?
To jsem řekla ve chvíli, kdy ještě nebylo zřejmé, zda účinnost reformy bude či nebude odložena. Došlo k tomu opravdu na poslední chvíli, Sněmovna o odkladu rozhodla koncem června a Senát jej potvrdil v druhé polovině července. I když jsme získali více času, pokládám za důležité poskytovat ředitelům škol zřízených Prahou 3 v této věci podporu již nyní. Je rozumnější připravit se včas a vědět, nebo alespoň co nejlépe odhadnout, jaké budou dopady na rozpočty jednotlivých škol. Chápu to jako předcházení problémům. Na poslední poradu ředitelů před začátkem školního roku jsem proto pozvala zástupce ministerstva školství, ředitele odboru školské statistiky. Principům reformy i praktickým dopadům a diskusi o nich jsme věnovali značnou část porady. S ministerstvem budeme úzce spolupracovat i nadále. Ředitelům zprostředkujeme informace, které potřebují. Pokud by v některých případech hrozil propad rozpočtu, budeme hledat řešení.

Jaké konkrétní dopady tedy reforma má?
Úplně jednoduše řečeno jde o opuštění dosavadního způsobu financování založeného na počtu dětí a žáků ve školách. Místo toho se bude vycházet z rozsahu výuky a počtu odučených hodin. Každá škola přitom bude mít stanoven takzvaný PHMax, tj. maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti financované ze státního rozpočtu. Ministerstvo tvrdí, že jím připravená reforma posílí účelovost a předvídatelnost financování. Teprve čas ukáže, do jaké míry se tento záměr naplní. Již nyní je zřejmé, že výsledkem reformy nepochybně bude systém složitější. Samo ministerstvo na některé otázky odpovídá zatím spíše vágně. To posiluje mé přesvědčení, že je třeba věnovat důsledkům reformy odpovídající pozornost, a to včas, nikoli až za rok.

rihova-skola

Před ZŠ Chmelnice

Došlo během školních prázdnin k rekonstrukcím a dalším úpravám škol?
Investovat do obnovy zázemí škol je samozřejmě nezbytné. Konkrétně můžeme zmínit například výstavbu výtahu a bezbariérové úpravy v ZŠ Chmelnice, vybudování sociálního zázemí v MŠ Pražačka a MŠ Sudoměřská nebo opravu střechy v ZŠ Pražačka a ZŠ Lupáčova. Pokud jde o zvyšování kapacit škol, chtěla bych zvláště upozornit na otevření odloučeného pracoviště MŠ nám. Jiřího z Lobkovic v lokalitě na Třebešíně a zahájení výstavby odloučeného pracoviště MŠ Na Vrcholu v ul. Buková. Kapacita zejména mateřských škol významně ovlivňuje atraktivitu obce z pohledu mladých rodin. Její snižování nebo odlišné rozmístění je vnímáno velmi citlivě. V minulosti to bohužel ne vždy bylo bráno v potaz.

Na jaké další novinky se mohou školáci v Praze 3 těšit?
Připravujeme toho více. Namátkou bych zmínila jazykový program pro nadané děti, projekt ochrany před kyberšikanou, projekty rozvíjející společenské a etické kompetence dětí a žáků nebo polytechnické projekty ve spolupráci se SOŠ Jarov. Pro další podrobnosti mohu odkázat na webové stránky www.skolypraha3.cz.

Chystají se od podzimu nějaké novinky v nabídce Prahy 3 v oblasti volnočasového vyžití dětí a mládeže?
S novinkami v oblasti volného času se občané Prahy 3 mohly seznámit na veletrhu Volný čas na Trojce, který se konal již počtvrté středu 5. září na náměstí Jiřího z Poděbrad. Po volbách bych ráda připravila projekt zvýšení dostupnosti volnočasových aktivit, zatím zacílený na rodiny s nižšími příjmy. V rámci projektu by bylo možné získat vouchery a jejich prostřednictvím se zapojit do uměleckých či sportovních aktivit na území Prahy 3.

Praha 3 je známa svou bohatou spolkovou činností a působením neziskových organizací. Vy máte ve vedení radnice tuto oblast na starost. Je podpora městské části dostatečná?
Podpora poskytovaná městskou částí rozhodně není malá. V minulém roce bylo poskytnuto 14 499 400 korun na 236 aktivit. Pro letošní rok byla na dotace schválena částka ve výši 16 500 000 korun pro 258 žádostí. Nadále budeme podporovat neziskové organizace pořádající tábory a další různé akce pro děti a mládež. Do budoucna budu usilovat o to, aby byl systém poskytování podpory propracovanější a hodnocení žádostí odráželo konkrétní, dosažitelné a měřitelné cíle, které si městská část stanoví.

V kompetencích máte i dotační politiku. Navrhujete nějaké změny, nebo je systém podpory ze strany městské části nastaven dobře?
Tím navazujeme na to, co jsem právě řekla. O systému, případně o jeho změně, bude jednat Zastupitelstvo MČ ve druhé polovině září. V současné době se připravují podklady ve výborech a komisích. Za sebe budu prosazovat systém založený na cílech a indikátorech. To neznamená, že by měl vzniknout čistě technokratický mechanismus. Kritéria rozhodování ale musí být objektivní. Musí být zřejmé, co se požaduje. Pokud například hodnotíme přínos pro obec, musíme definovat, v čem takový přínos má spočívat.

rihova-praha-3-nahled

PhDr. Lýdia Říhová Ph.D.

Jaké jsou Vaše největší priority do říjnových voleb?
Mou vizí je postupné zvyšování průměrné úrovně škol zřízených Prahou 3, a to přinejmenším až do bodu, kdy z pohledu rodičů nebude podstatné, do které školy své dítě zapíší. Něčeho takového samozřejmě nelze dosáhnout za rok či dva. Chci se tedy soustředit na jednotlivé kroky vedoucí naznačeným směrem. V prvé řadě je třeba se věnovat obnově a rozvoji pedagogického sboru, konkrétně to znamená například přímou podporu začínajících učitelů včetně řešení jejich bytové situace. Pokud jde o vzdělávací činnost, budu usilovat o nastavení jednotných metodických standardů pro výuku cizích jazyků a užší spolupráci s jazykovými instituty příslušných zemí. S ohledem na to, že období posledních ročníků předškolního vzdělávání a nižších ročníků vzdělávání základního je zcela kritické pro úspěch v dalším životě, chtěla bych, aby vznikl projekt řízené přípravy na vyučování, a to zatím alespoň v pilotní formě. Spočíval bych jednoduše v tom, že by po vyučování žáci dostali možnost vypracovávat domácí úkoly za přítomnosti pedagoga nebo asistenta pedagoga. Výrazně by se tím setřely rozdíly mezi těmi, jimž se rodiče věnují, a těmi, jejichž rodiče toho z různých důvodů nejsou schopni. Alespoň pilotně mám v plánu také zvýšit dostupnost volnočasových aktivit, jak jsem již zmínila výše.


Přes dva miliony korun na výsadbu nových stromů v Praze 11

16. července 2019 v 16:00

Včera radní Prahy 11 přijali do rozpočtu dotaci od hlavního města ve výši 2,17 milionu korun. Tyto prostředky budou na podzim použity pro výsadbu nových stromů v jedenácté městské části.

Další články
Nahoru