dnes
Středa - polojasno
23°C
zítra
Čtvrtek - prehanky-dest
19°C
pozítří
Pátek - obcasny-dest
20°C
Místostarostka Prahy 13 Plesníková: Všechna sportovní hřiště v naší správě chceme revitalizovat
RNDr. Marcela Plesníková, místostarostka Prahy 13. Foto: archiv

Místostarostka Prahy 13 Plesníková: Všechna sportovní hřiště v naší správě chceme revitalizovat

Místostarostka Prahy 13 Marcela Plesníková (za hnutí ANO) odpovídá ve vedení městské části za oblast školství, informatiky a životního prostředí. Chystá radnice nějaké zásadní rekonstrukce škol a revitalizace parků, sadů či jiných odpočinkových ploch? Co se letos uskuteční v oblasti informatiky? Na tyto a další otázky odpovídala serveru Pražský patriot.   

Co dělá Praha 13 pro to, aby se dařilo do škol na jejím území přitáhnout a udržet nové kantory a další tolik potřebné pracovníky?
Praha 13 jako jedna z mála městských částí poskytuje ve dvou ubytovnách bydlení pro pedagogické pracovníky. Ještě v nedávné době byla část bytového fondu vyčleněna pro potřeby školství naší městské části. V rámci plánovaných rekonstrukcí v ZŠ Kuncova 1580 a v FZŠ Trávníčkova 1744 hodláme pro pedagogické pracovníky vybudovat v každé škole kromě učeben také dvě bytové jednotky o velikosti 1+KK.

Chystají se nějaké zásadní rekonstrukce škol v Praze 13?
Vzhledem k tomu, že v loňském a letošním roce byla postavena nová stravovací zařízení, jmenovitě nová kuchyň s jídelnou na ZŠ Kuncova 1580 a na FZŠ Trávníčkova 1744, uvolnily se prostory v hlavních budovách těchto škol. V současné době připravujeme vestavbu 24 nových učeben, a to po 12 třídách v každé z uvedených škol. V přípravné fázi se nachází rekonstrukce školní kuchyně a jídelny v ZŠ Janského 2189 a v FZŠ prof. O. Chlupa Fingerova 2186.

A jaké práce nyní probíhají?
V současné době probíhají přípravné práce pro rekonstrukci 24 učeben v ZŠ Kuncova 1580 a v FZŠ Trávníčkova 1744.

Co dělá Praha 13 pro zvýšení bezpečnosti ve školách a jejich okolí?
V nedávné minulosti jsme umístili venkovní kamerové systémy na pláště budov našich základních a mateřských škol. Přímo pro bezpečnost dětí jsme zavedli do našich mateřských škol videotelefony. V rámci prevence jsme vybudovali v ZŠ Bronzová 2027 dopravní hřiště, které využívají nejen základní, ale i mateřské školy, kdy nám velice účinně pomáhají příslušníci Policie ČR, kteří vedou nejen teoretická, ale i praktická školení žáků našich škol. Dále naše městská část po dohodě s Městskou policií u jednotlivých škol v ranních hodinách monitoruje přístupové komunikace, a tím podstatně zvyšujeme bezpečnost dětí na silničních přechodech.

plesnikova-hriste Nedávno se ve vnitrobloku ulice Janského na sídlišti Velká Ohrada otvírala po revitalizaci dvě veřejná sportoviště. Dočká se veřejnost letos či později dalších?
V současné době dokončujeme v loňském roce zahájenou rekonstrukci sportovního hřiště v Třebonicích. Městská část spravuje 35 sportovních hřišť, z nichž každé čtvrté již má nový pryžový povrch a zbývající jsou asfaltová tak, jak se budovala v době výstavby sídlišť. Postupně chceme všechna sportoviště revitalizovat, což ale závisí na finančních možnostech městské části a případných dotačních možnostech. Proto máme vždy v zásobě několik projektů, abychom mohli pružně reagovat na dotační tituly, jako se povedlo například v loňském roce. Kromě zmíněných sportovišť na sídlišti Velká Ohrada proběhla ještě rekonstrukce sportovního hřiště ve vnitrobloku Ovčí Hájek.

Velká města se potýkají s takzvaným tepelným ostrovem. I když se v metropoli uvedený problém týká především centra, co Praha 13 dělá na svém území pro jeho omezení?
Městská část Praha 13 má to štěstí, že sídlištní vnitrobloky byly navrženy architektem Obersteinem velmi velkoryse s množstvím vnitroblokové zeleně a hlavně s plochou Centrálního parku, který tvoří podél Prokopského potoka zelenou páteř Prahy 13. Udržujeme přibližně 180 hektarů ploch veřejné zeleně, součástí údržby se stala i výsadba nových stromů, trvalkových a keřových záhonů, které v případě potřeby v létě zaléváme.

Chystá se v dohledné době revitalizace parků, sadů či jiných odpočinkových ploch na území Prahy 13?
V rámci údržby zeleně máme připraveno několik významných plošných revitalizací, jako je obnova vnitrobloku Fingerova nebo vnitrobloku Nušlova – Mezi Školami. Obdobná obnova ale bývá finančně náročná, proto jsme požádali hl. m. Prahu o jejich zařazení do příslušných dotačních programů. Největší současnou investici v oblasti životního prostředí na území naší městské části představují parkové úpravy s vodními prvky v lokalitě Velká Ohrada.

plesnikova-duchodci Některé městské části hledají na svém území plochy vhodné pro vznik biotopových koupališť. Na třináctce si o tom uvažovalo na Velké Ohradě. V jaké je to nyní fázi?
Původním záměrem MČ Praha 13 bylo vybudování parku s vodní plochou s možností koupání. Z projednávání projektové dokumentace pro územní řízení s ohledem na závěry zjišťovacího řízení Magistrátu hlavního města Prahy vyplynulo, že umístění koupaliště je v daném území z hlediska technických a kapacitních požadavků a především s ohledem na potřeby dopravy v klidu nevhodné. Navíc také na základě připomínek veřejnosti bylo třeba předložený záměr dopracovat a upravit tak, aby byly splněny jak podané připomínky veřejnosti, tak stanovisko odbor ochrany prostředí pražského magistrátu. Vzhledem k těmto skutečnostem Praha 13 přistoupila k úpravě projektové dokumentace. Po dopracování návrhu se v daném území uskuteční parkové úpravy s vodním prvkem (potůček s interaktivními prvky pro děti, fontánka, pítko) a budou vybudovány zpevněné a mlatové cesty doplněné mobiliářem.

Ve vedení radnice máte na starost také oblast informatiky. Co se uskuteční v této oblasti?
Mou prioritou v oblasti informatiky je především zajištění bezproblémového chodu informačního systému úřadu tak, aby jeho zaměstnanci mohli efektivně pracovat. Velký důraz kladu na bezpečnost, v letošním roce začneme vytvářet systém řízení bezpečnosti informací podle ISO 27001. Na letošní rok je také naplánována obnova a rozšíření vyvolávacích systémů umístěných v budově radnice. Nová koncepce vyvolávacích systémů výrazně zvýší komfort služeb pro občany, včetně rezervace termínů přes Internet nebo z mobilní aplikace. Další projekty plánované v letošním roce se zaměřují na vnitřní infrastrukturu úřadu. Momentálně probíhá migrace poštovních a doménových serverů, plánujeme i rozšiřování kapacity datové sítě.


Veřejné jednání Výboru pro otevřenou radnici a digitalizaci ZMČ Praha 11

9. července 2020 v 09:31

V Praze 11 proběhne v úterý 14. července 15. mimořádné jednání Výboru pro otevřenou radnici a digitalizaci ZMČ Praha 11.

Městské části se zapojují do aplikace CityVizor, nyní o tom rozhodla i Praha 8

6. července 2020 v 07:48

Od loňského prosince se do aplikace CityVizor zapojilo sedm městských částí. Další, které projevily zájem, se nachází v přípravné či testovací fázi projektu. Všechny pražské městské části mají možnost zapojit se do aplikace, přičemž technickou podporu jim poskytuje městská společnost...

Senioři vs. koronavirus – lze je lépe ochránit? Pracovní skupina přichází s návrhy opatření

5. července 2020 v 17:11

Jak ochránit seniory v mimořádných situacích? V reakci na pandemii koronaviru přichází s návrhy opatření pracovní skupina zákonodárců a odborné veřejnosti k problematice zneužívání seniorů. Doporučení, včetně těch legislativních, vychází z praktických zkušeností pobytových zařízení, neziskového...

Starosta Řeporyjí Novotný čelí obvinění

5. července 2020 v 09:12

Policie obvinila starostu pražských Řeporyjí Pavla Novotného (ODS) z výtržnictví a podněcování k trestnému činu vůči někdejšímu policejnímu prezidentovi Stanislavu Novotnému.

Další články
Nahoru