Dnes Pondělí - snih 0°C
Zítra Úterý - obcasny-dest 2°C
Pondělí 18. 1. 2021
Svátek má Vladislav
Koronavirus
Aktuální informace o šíření epidemie v Praze.
Ministerstvo zvrátilo rozhodnutí úředníků magistrátu, postavilo se proti projektu bytovému domu v Praze 12
Součástí bytového projektu má být i obchodní pasáž v přízemí. Vizualizace (2x): Trigema

Ministerstvo zvrátilo rozhodnutí úředníků magistrátu, postavilo se proti projektu bytovému domu v Praze 12

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) v srpnu rozhodlo, že plánovaný Bytový dům Kamýk v Praze 12 se zhruba 170ti byty od developerské firmy Trigema není v souladu s územním plánem. Magistrátní odbor územního rozvoje přitom loni na podzim vydal s projektem modernizace supermarketu, nad kterým by měly vyrůst dvě obytné věže o 18ti a 15ti nadzemních podlažích, souhlas o souladu projektu s územním plánem. Je to jedno ze závazných stanovisek, které je nutné pro vydání územního rozhodnutí místním stavebním úřadem. Odpůrci se následně v rámci územního řízení odvolali, ministerstvo začalo soulad projektu s územním plánem projektu jako odvolací orgán posuzovat. Trigema rozhodnutí zatím nechce komentovat a zvažuje další postup. 

Magistrát, odbor územního rozvoje, ve svém listopadovém závazném stanovisku uvedl, že nelze konstatovat razantní zásah do urbanistického a architektonického charakteru lokality. V odůvodnění stanoviska bylo konstatováno, že „navržený objem zástavby neodporuje zachování, dotvoření ani rehabilitaci stávající urbanistické struktury.“

bytovy-dum-kamyk-1 Dále je v odůvodnění konstatován výškový rozdíl bezprostředně sousedících bytových domů, které údajně významně nepřevyšuje. „Navýšení i prověření objemu hmoty bylo prověřeno a posouzeno zpracováním územní studie, jako podkladu pro vydání závazného stanoviska magistrátního odboru územního rozvoje, se závěrem, že záměr nenarušuje pražský horizont,“ uvedl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Přitom občanům, kteří bydlí v okolí, vadí především výška plánovaných obytných věží. S jejich názory se ztotožnili radní Prahy 12 a podali odvolání proti územnímu rozhodnutí, které vydal místní stavební úřad. Odvolali se i občané jako vlastníci okolních bytů.

„Většina objektů v okolí umisťované stavby má pouze osm pater, tato stavba ještě o několik pater převyšuje nejvyšší stavbu v okolí,“ bylo uvedeno v odvolání proti stanovisku magistrátu.

Ministerstvo v srpnovém několikastránkovém odůvodnění svého rozhodnutí mimo jiné uvedlo, že záměr nerespektuje podmínky dané pro „stabilizované území", které si stanovilo zastupitelstvo hlavního města Prahy územním plánem.

Podle vyjádření mluvčího magistrátu Hofmana definice stabilizovaného území není měřitelná hodnota, která by měla jednoznačný výklad, přesto si podle něj magistrátní rozvoj územního rozvoje stojí za svým posouzením stabilizovaného území, tak jak je v závazném stanovisku odůvodněno.  

„V daném případě nelze hovořit o zachování, dotvoření a rehabilitaci stávající urbanistické struktury, neboť posuzovaný záměr svým navrženým výškovým uspořádáním značně převyšuje stávající zástavbu v nejbližším okolí,“ sdělilo MMR.

Ministerstvo dospělo k závěru, že předmětný záměr je z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, které si stanovilo pražské zastupitelstvo, nepřístupný. Proti stanovisku ministerstva jako nadřízenému orgánu územního plánování se nelze odvolat.

Magistrátní odbor územního rozvoje podle Hofmana názor ministerstva respektuje, i když má odlišný názor. Pro odbor podle něj nevyplývají ze zákona žádné povinnosti, které by měly následovat po změně odůvodnění závazného stanoviska nadřízeným orgánem MMR v rámci odvolacího řízení (Nedošlo jen ke změně odůvodnění závazného stanoviska, ale především ke změně výroku – ze „souhlasného stanoviska“ na „záměr je nepřípustný", pozn. red.).

Místostarostka Prahy 12 Eva Tylová (Piráti) s kompetencí územního rozvoje rozhodnutí ministerských úředníků přivítala. Proti výstavbě velkých developerských projektů v městské části dlouhodobě bojuje ve spojení s místními občany, kteří se stavbou nesouhlasí, protože podle jejich názoru znehodnocuje životní prostředí i byty.

„Potvrdil se náš názor, že nahradit stávající dvoupodlažní objekt vysokými věžemi, které převyšují výrazně okolní zástavbu, nelze považovat za pouhé dotváření,“ uvedla Tylová a zároveň připomenula, že dalším důvodem pro zamítnutí je fakt, že navrhovaná stavba navýší hrubou podlažní plochu staveb v okolí téměř o 100 procent. „Takový nárůst hrubé podlažní plochy rozhodně neodpovídá definici stabilizovaného území, ale jedná se o rozsáhlou stavební činnost, která do takového území nepatří,” pokračovala.     

„Podmínky pro stabilizovaná území si v územním plánu schválili zastupitelé hlavního města, jako jeho nejvyšší orgán. Bohužel odbor územního rozvoje magistrátu, když se vyjadřuje v rámci územního řízení, zda je projekt v souladu s územním plánem, tyto podmínky nerespektuje a opakovaně vydává souhlasné stanovisko k projektům, které zjevně jako tento podmínky stabilizovaného území neplní,“ sdělila Tylová.

„Nejde o ideový spor mezi ministerstvem a Prahou, jak se má hlavní město rozvíjet, ale o nedodržování územního plánu magistrátními úředníky. Na to jsme ve svých odvoláních upozornili a jsem ráda, že nám Ministerstvo pro místní rozvoj dalo za pravdu,“ dodala.

Mluvčí magistrátu Hofman takovou kritiku práce úředníků odmítá. „S tvrzením, že odbor vydává stanoviska v rozporu s platným územním plánem, zásadně nesouhlasíme.  Ke každému záměru přistupuje individuálně a záměr je vždy posuzován dle platného územního plánu včetně regulativů plošného a prostorového uspořádání hl. m. Prahy,“ uvedl.

Trigema zvažuje další postup. „V souvislosti s naším projektem na Kamýku v tuto chvíli vyhodnocujeme aktuální situaci. O dalším postupu budeme informovat,“ sdělil mluvčí společnosti Trigema Radek Polák.

Senátor Václav Láska (s podporou Pirátů) srpnové rozhodnutí ministerstva přivítal. „Naší snaze by velmi pomohlo, kdyby bylo co nejvíce takových rozhodnutí, která by jasně dala najevo, že podobným způsobem se prostě Praha rozvíjet nebude,“ uvedl. 

Obdobné projekty zástavby na sídlištích jsou rozšířeny po celé Praze. Developeři je plánují zpravidla na jedno či dvoupodlažních nákupních střediscích, která vznikla před desítkami let společně s výstavbou sídlišť.


První jednání Komise pro životní prostředí RMČ Praha 11

Včera ve 12:14

Jednání komise pro životní prostředí je veřejné a bude se konat v pondělí dne 18. ledna od 17 hodin v zasedací místnosti Vidimova, na Úřadě MČ Praha 11, Vidimova 1324, Praha 4.

Další články
Nahoru