dnes
Pátek - oblacno
25°C
zítra
Sobota - oblacno
25°C
pozítří
Neděle - zatazeno
25°C
Zpravodajství

Mezinárodní konference zaměřená na pomoc dětem ve složitých životních situacích

Přes sto účastníků z šesti evropských zemí se dnes sešlo v prostorách Magistrátu hl. m. Prahy na mezinárodní konferenci s názvem „Zipyho a Jablíkovi kamarádi – duševní zdraví v inkluzivní škole,“ kterou pořádala v rámci evropského projektu Centrum sociálních služeb Praha. 

„Metodiky Zipyho kamarádi a Jablíkovi kamarádi, které jsou ve spolupráci s naší neziskovou organizací Centrem sociálních služeb Praha nabízeny a šířeny do českých škol, jsou jedním z ověřených nástrojů upevňování duševního zdraví malých dětí. Na příbězích spojených s postavičkami Zipyho a Jablíka jsou jim přibližovány různé životní situace a případná jejich řešení,“ přiblížil projekt radní pro sociální oblast Daniel Hodek, který nad konferencí převzal záštitu.

Na základě metodik, které se využívají i v zahraničí, se učí pedagogové, jak vést děti již od pěti let věku k tomu, aby si samy uměly pomoci v životních situacích, které vnímají jako obtížné – od řešení kamarádských vztahů po úmrtí či rozvod v rodině. A tyto dvě metodiky prokazatelně fungují.

„Dostatečné sociální dovednosti a strategie zvládání obtížných životních situací mohou dětem a dospělým, kteří z nich vyrostou, pomoci zvládnout jakoukoliv obtížnou životní situaci, do níž se mohou dostat,“ doplnil ředitel Centra sociálních služeb Praha Tomáš Ján.

Právě tato organizace poskytuje širokou škálu sociálních služeb lidem, kteří se dostali do velmi složitých životních situací – některým z nich by posílené strategie zvládání obtížných životních situací pomohly těmto krizím předejít, nebo je zvládnout lépe a účinněji.

Konference nabídla možnost dozvědět se o zkušenostech ze zahraničí a diskutovat možnosti zavádění podobných programů do základních a mateřských škol.

„Možná se jednou dočkáme toho, že podobně jako v Litvě či Norsku, bude většina našich žáků vybavena díky cílené práci s programy na rozvoj dovedností pro život dostatečnými kompetencemi pro žití zdravého a spokojeného života,“ řekla koordinátorka projektu Karolína Miháliková.

Zipyho kamarádi a Jablíkovi kamarádi jsou ověřené metodiky pro podporu duševního zdraví a prevenci rizikového chování. Poprvé se objevili v roce 2015, kdy nezisková organizace E-clinic, z.ú. ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Praha, oddělením Pražské centrum primární prevence, získala grant od Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci Norských fondů v Malém grantovém schématu Psychiatrická péče na implementaci této metodiky. V rámci tohoto projektu bylo proškoleno 43 pedagogů, s metodikou pracovalo 532 dětí a další v následujících školních letech. V rámci projektu byla provedena kontrolovaná evaluační studie, která prokázala přínos práce s metodikou.

V roce 2016 se Centru sociálních služeb v partnerství s E-clinic, z.ú. podařilo získat grant na další dva školní roky v rámci programu Praha – pól růstu nejen na Zipyho kamarády, ale i na program Jablíkovi kamarádi. Ti byli přeloženi a vydáni v českém jazyce a od jara 2017 se začali šířit do škol.

„V rámci projektu jsme proškolili více než 90 pedagogických pracovníků z 23 pražských základních a mateřských škol pro práci se Zipyho a/nebo Jablíkovými kamarády, poskytujeme jim kontinuální metodickou podporu a nabízíme další možnosti vzdělávání,“ upřesnila Miháliková.  


O budoucnosti evropské sociální politiky debatovali politici a odborníci v Evropském domě v Praze

18. června 2019 v 10:54

Pokračující stárnutí evropské populace, rostoucí digitalizace a vznik nových forem práce – to byly jedny z trendů, o kterých se včera v Praze hovořilo na debatě s názvem Sociální rozměr Evropy. Tu pořádala Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení v ČR. Debata měla za cíl představit...

Další články
Nahoru